Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19

ΙΟΥΝΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5458

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΡΕΓΓΙΝΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΚΗΝΕΣ
ΣΤΗΝ ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΟΥ Θ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Eπίλογος
-δικαίωση µετά
από 8 χρόνια!
ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ∆ΡΑΣΤΕΣ ΤΩΝ ∆ΟΛΟΦΟΝΙΩΝ:
∆ΙΣ ΙΣΟΒΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝ∆ΡΑ, ΙΣΟΒΙΑ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

«Αντίο»
µε δάκρυα
αλλά και
πενιές

ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 4

ΑΝΑΣΤΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Ο ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ»

40.000
νέες θέσεις
εργασίας
ΣΕΛ. 11

«Βοηθήστε µας,
ή κλείστε µας»
n Τα µπαρ… θα είναι χωρίς µπάρες, γεγονός
που επί της ουσίας ακυρώνει τη λειτουργία
πολλών καταστηµάτων (κλαµπ, µικτής χρήσης),
ενώ τα πρόστιµα είναι εξοντωτικά

20,4% ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

Ανεργία:
Αρνητική
πρωτιά
ΣΕΛ. 14

n ΣΚΕΑΝΑ: «∆εν είµαστε ο µόνος κρίκος που
θα διαφυλάξει την υγειονοµική αλυσίδα»
ΣΕΛ. 5

Φορολογικές δηλώσεις: Μέχρι τις 29 Ιουλίου, αλλά η δόση στις 31! ΣΕΛ. 14
ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΠΟΣΩΛΗΝΩΘΗΚΕ
Ο ΜΙΚΡΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ
ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΙΕ ΚΑΡΥ∆Ι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΟΚ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Υ. Κ. ΑΧΑΪΑΣ

968 θύµατα...
τροχαίων
σε έξι χρόνια
ΣΕΛ. 2

Τριπλή µάχη
για να σωθούν
οι ανήλικοι

ΤΡΕΝΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΑΤΟ-ΑΙΓΙΟ-ΚΙΑΤΟ

Από τη ∆ευτέρα
«σφυρίζει»
µε 6 δροµολόγια
ΣΕΛ. 8

FARGECO HELLAS ΕΠΕ:

Περιπέτεια
-οδηγός προς
αποφυγή
επενδύσεων

ΕΚΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ Ο 11ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΧΤΥΠΗΣΕ
ΣΕ ΚΑΓΚΕΛΑ ΣΤΑ ∆ΕΜΕΝΙΚΑ, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
ΓΙΑ ΠΕΝΤΑΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ

ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 3

24 ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΧΘΕΣ

Στο «κόκκινο»
Ξάνθη και
Ροδόπη για
τον κορωνοϊό!
ΣΕΛ. 3