Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ίδιοκτησία: . & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε.. Έτος 63ο- Αρ. φύλλου 17.782 . Τιμή 0,60 . Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020
Γραφeία: Φ.Τζαβέλλα 11- ΩΑΝΝΙΝΑ 4533 . Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fax 26510 30.350. http:/wwwρroinosiogos.g. [email protected]
ΤΑΡΑ ΗΡΟΕ Η ΩΡΑ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΝΟΥ!
Ο MP. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: 730 εκατ. ευρ θα μετατρέψουν Επειτα από αρκετά χρόνια χωρίς έργα στην περιοχή .
τα αστικά κέντρα σε κέξυπνες πόλεις)
Ενεργότερη η εμπλοκή των ΟΤΑστην Πρωτοβάθμια
Υγεία , με οδηγό την εμπειρία από την πανδημία . .
Πρτο βήμα για ν' αποκτήσει νέο
(πρόσωπου το Κάστρο Ιωαννίνων!
Σην Hπειρο πέτε έργα από τον Φλόδημο μεταφέρθηκον στο νέο πρόγρομμα
Στο ΕΣΠΑ εντάχθηκον παρεμβάσεις ανάπλασης δρόμων και κοινόχρηστων
χρων του οικισμού . Μ.ΕΛΣΑΦ: Θα υπάρξει σημαντική αναβάθμιση..
. Προς αποκατάσταση και τα Οθωμανικά Λουτρά
9 Ως εεμβληματικόν χαρακτή rάκης Το πρόγραμμα Αντνης
Τρίτσης που σφορά ην Τοπική
Αυτοδιοίκηση, παρουσιάζοντας
Τους βασικούς άξονές ου χθες
. Πάνε αρκετά χρόνια, περισ.
σότερο από δεκαττία , από Τότε
που έγινε κάποια σημαντική πα: ρέμβαση ντός Του Κάστρου , μίας
γετονιάς-φρίνα για Τα Γιάννε
ΙΡΕΠ ΟΡΤΑΖΙ
στο Κέντρο Πολιησμού Σταύρος
Νάρχος . Πρόκειτα για έναν οδ
κό χάρτη ανάπτυξης με απτερο
στόχο να γίνει μοχλός επανεκκ
νησης Της ελληνικής οικονομίας
Το βλέμμα άλων των αυτοδιο
κητικν χθες ήταν στραμμένο στην
ομιλία του Πρωθυπουργού, καθς ο
τομέας Της Αυτοδοίκησης έχαι υποστεί τεράστιες συνέπειες από την οΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Το νέο πρόγραμμα , στο
oποίo πρόσβαση πpέπει να
έχουν άλο , ανεξαιρέτως, οι
ΟΤΑ θα εσπάσει σε έργα
σποδομν και πολιτικής
προστσίας ..
να , η οποία συγκεντρνει ιδιαίτε
pο τoupστκό ενδιαφέρον, Εξαίρε ση αποrλεί μόνο η αποκατάστα ση, προ rετρατίας περίπου, Των εσυτερικν πιχν Τou.
πό την Εφορεία Αρχαιοτήτων.
Εφτασε λοπόν η ρα Το Κά
στpο να δε ξανά ένα μεγάλο έργο
που δεν είναι άλλο από εχεiνα που εκονομική κρίση πων Τελευταίν ε
τν , σηνοντας δυσυνάλογο βάρος σε σχέση με Τις
Σημαντικές παρεμβάσεις προβλέπεταυ να γίνουν
στους δρόμους γύpω από την Οθωμανική Βιρληοθήη
και τα Λουτρά στο Κάστρο
Στα . κάγκελα αι εκπαιδευτικοί Eικαστικν Μαθαμάτων
Αντπαράθεση για τη μείωση των
ωρν σε Καλλιτεχνικά-Μουσική Το Υπουργείο Μετανάστευσης αποκτά
/ Aεντα επλεγαν οι μαθητές Λυκείου απαντά το Υπ. Παιδείας
ντάσσονται στο πλεύο του λεγόμε
νου Πάρκου Πολτισμού. μέσω της
ν και
μων και Της ανάπλασης και ανάδε
ηs κονoχρηστων χρων του οκσμού . Η maρέμβαση είνα με
προϋπολογισμό άνω Των 2.3 εκα .
ευρ , εντάχθηκε από 11η σελ
σταδιακά τον έλεγχο των Δομν
. Σε αντιπαράθεση με
Το υπουργείο Παιδείας έχα
α μεγάλη, με
νΣπροχέςχωρς πρόσφυγες οι νές θέσεις φιλοξενίας..
λτεχνικν μαθημάτων Τ.
Ψαλίδισμα από Το ωρολόγιο πρόγραμμα rου Λυκείου rων Εικαστικν και
ης Μουσικής
Ανακοίνωση για το ζήη
μα της Ενωσης Εκπαίδευnκν Εικαστκν Μαθημάτων
κοινοποίησε χθες και ο Σύλλογος Εrοστικν Ηπεipou Σ' aυτήν γίνra
λόγος για κατάργηση 11η σελ
. Βήμα- βήμα Το Υποuργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου επ
χειρεί να ανακτήσει Τoν tλεγχο
Των δομν και εν γένει της διαχείρισης του προσφυγικούετα
ναστευτικού ζητήματος η οποία
: mί διακυβέρνησης
Σε επιχείρηση στην Ε.ο Ιωαννίνων-Αθηνν
ΣτοΠ από την ΕΛΑΣ σε 35 τόνους
απαγορευμένου ψυτικού υγρού!
Αφού δεν είε βρεθεί φόρμουλα συνεργασίας με πν Ήπειρο.
(Συελήνθησαν ο αλδατοί ια πράβαη του Τbarεικού Κάδια
Πρτο κουδούνι
στις 7 Σεπτεμβρίου
Οριστικά στην Κοζάνη τα
απορρίμματα της Κέρκυρας!
. Τεράστια ποσό.
τηα απαγορευμένου
Ψυκτικού υγρού (σχε δόν 3,5 τόνους) εντό πισαν οι σστυνομικοί
της Υποδιεύθυνσης
Λαρίταση έως κα
2 Ανάσυν για Δημόστα Υγεία χαπ Τουρισμό
. Τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβpt
ου θα πραγματοποιηθείη έναρξη Της νέας σχολικής χρονιός
σε όλες Τς σχολικές μονάδες!
της πρωτοβάθμιας και δευτερο βάθμας εκπαίδευσης.
Οπως ανοφέρει το Υπ. Παιδεί
ας σε ανακοίνωση Του , φτος Το
κουδούν θα χτυτήσει νωρίτεpα |
προκειμένου να αξσmοσηθούν ο
| εππλέον ημέρες για επαναλήψεις
| και κάλυψη τιχόν κενν που προέκυψαν από ην αναστολή λε| Τουργίας των επαιδευπκν μο.
| νόδων εξ απaς του κορpωνοού .
. Στην Κοζάνη και
συγκικριμένα στη Μονάδα Επεξεργασίας
της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. θα
μεταφέρονται ορισκά για Τα επόμενα
τpiα χρόνια τα απορρίμματα Της Κέρκυρας
και Των Παζν . Το
Ελεγκηικό Συνέδριο ενέκρrνε τη νομμότητα
της διαδικασίας αν .
δεξης Του αναδόχου που είναι η
εταιρία ΕΜACT A.Ε.
φορολογικήν διλύσεων
νων , .
ντας μάλιστα και δυο
Παράταση έως και ης 291
| bouλίου στην προθεσμία υπο 1 βολής rων δηλσεων φορολογίας έδοωσε χθες Το Υπουργείο !
Η Οικονομκν .
Ταλωνειακού Κδικα .
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
χλόμετρο της Εθνικής Olo ωaνίνων-Αθηνν, όπουο αστυνομκοί αξοποιντας σχετικές πληρο
φορίες για ύπαρξη φορτίου με απαγορευμένο ψυκτικό υγό εντόmισαν
σταθμευμένο φορηγό, στο σποίo ε
: , βημένη
νη προκυμένου να διευκο-!
Του r. ΓΑΝΝΑΚΗ 7
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
-12η ελ
ΕΠΙΣΗ ΜΑ ΝΣΕΙΣ
Ο καιρός περνάει, τα σενάρια αυξάνουν...
Προς μονάplay off
οδηγείται το πρωτάθλημα
ΤΩΝ ΗΜΕΡ2Ν
Το <Ρηνάκι > και
οι Πανελλήνιες ...
As γκρεμίσουμε
τα αγάλματα...
> Χωρίς προβλήματα οι προπονήσεις στον ΠΑΣ
> Του ΙΩΑΝΝΗ Μ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
> Γράφειο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ,
. Το πέρας της Ψυχοφθόρου καραντίνας και η άρση Των λο
πν περιοριστικν μέτρων, οδήγησαν τον σαρανταπεντάρη γρά
φοντα με τη συνομήλικη ολιγομελή παρέα του , σε έναν ακόμα βιωματικό περίπατο στο κέντρο της παλιάς Αθήνας Βλέπετε, όλη συτή ην περίοδο της παρολίγον ( ) εχριας έξαρσης του COVID19, μας είχε λείμει ιδιατέρως η όμορφη και λαλίστατη Πλάκα, Τα
ΥΡαφικά στενά δρομάκια της, οι λατερνατζήδες και τα γιασεμιά με
τους γλυκερούς εποχικούς συντηρμούς Παράλληλα, είναι βέβαιο
ότι κάθε Ιούνιο μαζ αμε τον Γκάλη. Τον Γιαννάκη, τον Καμπούρη
και τ' άλλα παιδιά του ονειρεμένου Eurobasket 1987,
. Οδεύουμε προς
τα τέλη lουνίου και α.
κόμα οριστικές αποφόσεις δεν υπάρχουν
για Το πρωτάθλημα
πης Super League 2
όπου συμμετέχει κα
ο ΠΑΣ Γιάνννα Ενα
ακόμα σενάριο ήρθε
χτες στη δημοσιότητα
και σφορά Τους αγu
Φιλόλογος- Συγγραφέας
. Aό aρχαιοτάτων χρόνων οι οοί στήνουν
ογάλματα γα να πμήσουν θεούς ή ανθρπους ,
επειδή πιστεύουν όι η κονωνία τους γνρισε με
γάλη βοήθεια πό την εύνοιά τους. Aπό ουτή την
ηθική υποχρέωση η Ήπειρος και ειδικά τα Γιάννε
να , έχουν κοσμήσει χρους κονόχρηστους με προτομές, μια και
έχει χαρακηριστεί στορκά ωςεύανδρος .
Πολύ ορθά ενεργούν οι αιρετοί μος όρχοντες και διάφοροι κοι
νωνικοί φορείς που αποφασίζουν και τημάνε συμπολί -

Τελευταία νέα από την εφημερίδα