Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τιμή 0 ,60 ΕΥΡΩ
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΑP, ΦΥΛΛΟΥ 2756 1
Η ΕΕ δεν θα είναι
ασφαλής χωρίς
εμβόλιο
Παραγωγή εμβολίου στους
επόμενους 12-18 μήνες Προ
βλέπει η φον ντερ Λάιεν
200 εκατ. ευρ και 16.000
μελετητές για την υλοποίηση του
πολεοδομικού σχεδιασμού
της χρας
Η ταχεία παρασκευή ενός ασφαλούς
στην Ελλάδα με το οποίο καθορίζονται
χρήσεις γης, όροι δόμησης , χαι περιοχές προς πολεοδόμηση ( επεχτάσεις
σχεδίων ή νέες αναπτύξεις) . Επιπλέον, τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια περιλαμβάνουν και άλλες συνιστσες , ό
πως η χωροθέτηση μεγάλων επενδύσε ων , η οριοθέτηση οικισμν χωρίς όρια
και ο χαρακτηρισμός των τοπικν δρόμων (και στα δύο αυτά πεδία, υπάρ χουν σήμερα πολύ σοβαρές εκκρεμότητες, μετά από αποφάσεις του ΣτΕ που
ακυρνουν παλαιότερα σχέδια ή μη
νόμιμα χαρακτηρισμένους δρόμους ) , το
τοπικό σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και το τοπικό σχέδιο
διαχείρισης καταστροφν και κινδύ νων. Τα ΤΠΣ συνοδεύονται από στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικν επιπτσεων , γεωλογική μελέτη και μελέτη οριοθέτη σης υδατορεμάτων και ε-.
γκρίνονται με προεδρικό διάταγμα , έχουν δηλαδή ενισχυμένο θεσμικό κύρος.
Οπου δεν υπάρχουν , ή είναι παρωχη μ να , τέτοια ή αντίστοιχα σχέδια , καθυστερούν οι επενδύ σεις, παρεμποδίζονται οι
αναγκαίες επεκτάσεις των πόλεων και οικισμν , δυσχεραίνεται η
νόμιμη οικοδομική δραστη- ΣΕΝΑ 2
εμβολίου κατά του κορονοϊού είναι ο στόχος της Κομισιόν τόνισε η Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν στο μήνυμά της για την
ευρωπαϊκή στρατηγική κατά της πανδημίας.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
υπογράμμισε ότι κη Κομισιόν θα στηρίξει
τις προσπάθειες για πιο γρήγορη ανάπτυξη και διαθεσιμότητα , ασφαλν και αποτελεσματικν εμβολίων εντός χρονοδιαγράμματος 12 με 18 μήνες , εάν όχι νωρίτεραν σημεινο- E 2
Χωρίς αφρένο
χρέους
δανείζεται η
βήλΗΜΚΗ ΔΗΜΟΝ ΜΠΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡιΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Γερμανία
σημείωσε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας , Δημήτρης Οικονόμου, κα τά την παρουσίαση του προγράμματος
εκπόνησης των Τοπικν Πολεοδομικν
Σχεδίων (ΤΙΣ ).
Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια αποτελούν το κύριο εργαλείο σχεδιασμού
.10 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ε
Σε ύψος- ρεκόο, 218,5 δισ. ευρ θα
φθάσει ο νέος δανεισμός του γερμανικού
χράτους , μετά και την χρηματοδότηση
πρόσθετων μέτρων στήριξης της οικονομίας που ενέκρινε σήμερα το υπουργικό
συμβούλιο .
<Μπορούμε να χρηματοδοτήσου με μια
τέτοια ισχυρή δράση επειδή μεισαμε το
χρέος μας τις καλές εποχές και τρα έ .
χουμε σταθερά δημοσιονομικά στοιχείαν,
δήλωσε σχετικά ο Αντικαγκελάριος και υ
πουργός Οικονομικν Ολαφ Σολτς, μετά
την συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλί
ου το οποίο αποφάσισε να
διαθέσει στην γερμανική
νέργειας προχωρά άμεσα στην εφαρμογή
Προγράμματος Εκπόνη σης Τοπικν Πολεοδομικν Σχεδίων (ΤΠΣ) υλοποιντας
τη δέσμευσή του για την ολοκλήρωση
του πολεοδομικού σχεδιασμού στη χρα
Επενδύσεις και τουρισμός από το ταξίδι του
πρωθυπουργού στο Ισραήλ
.ε τον Πρόεδρο του Ισρα ήλ Ρεουβέν
Ριβλίν συναντήθηκε το0 πρωί της Τετάρ
της ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά την έναρξη της συνάντησης, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες έγινε σε εξαιρετικό κλίμα, ο πρωθυπουργός στάθηκε στην εμβάθυνση της σχέσης των δύο χωρν , Αναφέρθηκε στην
προοπτική ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας αλλά και τους στενούς δε σμούς στον τομέα της ενέργειας , με επιστέγασμα τη συμφωνία για την κατασκευή του αγωγού EastMed.
<Πρόκειται για έναν αγωγό ειρήνης και
σταθερότητας στην περιοχή , με τον οποίο
η Ευρπη θα μπορεί να έχει πρόσβαση
στα σημαντικά κοιτάσματα αερίου της ανατολικής Μεσογείουν ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρ χουν κουσιαστικές δυνατότητες ενίσχυσης
των επιχειρηματικν δεσμν ανάμε σα
στην Ελλάδα και το Ισραήλ ,
τη στιγμή που η χρα μας α- ΣM 2
Μεγάλο πρόβλημα η Παιδική
κακοποίηση στην Ελλάδα
Στροφή στην
ευρυζωV1κ ότητα
από το lockdown
Η ελληνική κοινωνία διατηρεί ζωντανό τον ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα, επιδεικνύοντας συλλογικό πνεύμα και υπευθυνότητα, απέναντι στο φαινόμενο της κακοποίησης παιδιν . Η συντριπτική πλειοψηφία θα αντιδρούσε εάν αντιλαμβάνονταν κάποιο περιστατικό σωματικής ή/και σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού καταγγέλλοντας
το γεγονός στην αστυνομία ή/και σε κάποια ΜΚΟ .
Πανελλαδική δημοσκόπηση για λογαρίασμό του Σωματείου κατά της κακοποίησης του
παιδιού <ΕΛΙΖΑ με σκοπό την αποτύπωση της αντίδρασης των Ελλήνων μπροστά στο
ραινόμενο της κακοποίησης απέδειξε πως το 93% θα αντιδρούσε σε περίπτωση σωματι κής βίας και το 96% θα αντιδρούσε σε περίπτωση σεξουαλικής βίας, εν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό , το 52% θα επενέβαινε σε κάθε περιστατικό χακοποίησης , ακόμη
και σε περιπτσεις παραμέλη σης ή λεκτικής βίας.
1άνω από 4 εκατομμύρια ανήλθαν οι
ευουζωνικές συνδέσεις στην Ελλάδα,
σύμφωνα με την έκθεση της Ελληνικής
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιν και Ταχυδρομείων. Σύμφωνα με την έχθεση της ΕETT συνεχίστηκε η ανοδική πορεία των
ευρυζωνικν συνδέσεων στην Ελλάδα ,
των γραμμν ΑΠΤΒ με ταυτόχρονη ανά πτυξη των προϊόντων εικονικής ευρυζωνικής πρόσβασης , των δικτύων νέας γενιάς (NGA) και των ευρυζωνικν υποδομν σε αγροτικές περιοχές καθς και
του ποσοστού των γραμμν υψηλν ταχυτήτων , το β' εξάμηνο
του 2019.
www.dimoprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα