Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Νέο μίγμα πολιτικών για τα 750 δισ. ευρώ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ μμa:
9' 71251 55714Ο
Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020/ τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου: 27.249
Πόσο κοντά, Πόσο μακριά
είναι ο ανασχηματισμός
Μήνυμα στα υπουργικά στελέχη να μην ασχολούνται με τη φιλολογία περί του επικείμενου
ανασχηματισμού έστειλε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι δεν
θα γίνει ανασχηματισμός τις επόμενες εβδομάδες. σελ . 15
Νέο μίγμα Πολιτικν
750 δισ. ει
για τα
Η αποτίμηση της επίσκεψης
Μητσοτάκη στο Ισραήλ
Ταμείο Ανάκαμψης: Οι προθέσεις του Σαρλ Μισέλ-Η παρέμβαση της Αγκελα Μέρκελ
Με σημαντικές κειδήσειςν σε μία σειρά κομβικν θεμάτων-από τις γεωπολιτικές εξελίξεις
στην Ανατολική Μεσόγειο μέχρι τις επενδύσεις
και την ενέργεια-ολοκληρθηκε το ταξίδι του
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο
Ισραήλ Η κυβέρνηση εστιάζει στην επόμενη
μέρα, με τον κ . Μητσοτάκη να εκφράζει χθες
την Πεποθηση ότι η Ελλάδα μετά την επιτυχημένη διακείριση του κορονοίού μπορεί α
Πετύχει <μία εξαιρετικά ισχυρή ανάκαμψη το
2021, σελ. 5
Την αναζήτηση κατευθυντήριων γραμμν σε
σχέση με ορισμένα βασικά σημεία της Πρότασης
της Κομισιόν για τm σύσταση του ταμείου ανάκαμψης
των 750 δισ. ευρ θα επιδιξει στην αυριανή σύνοδο λαμβάνει από την 1η Ιουλίου- να πετύχει κάποιον
κορυφής τmς Ε.Ε. ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμ
βουλίου Σαρλ Μισέλ . Ωστόσο, δεν αναμένεται η
σύνοδος να καταλήξει σε συμφωνία , αφού ήδη
υπάρχουν δύο στρατόπεδα αναφορικά με το μέγεθος σαφός θέση μέσω του αντιπροέδρου ης Λουίς ντε Ποιημένες με τον Προϋπολογισμό της Περιόδου
των επιχορηγήσεων και των δανείων. Η Γερμανία,
με Παρεμβάσεις της τελευταίας στιγμής, θα Προσπαθήσει-με δέλεαρ την αύξηση της συνεισφοράς Μέρκελ, η οποίa ανέφερε ότι δεν αναμένει συμφωνία
της στον κοινοτικό Προϋπολογισμό και κάνοντας αύριο ούτε για το ΠΔΠ ούτε για το Πακέτο ανάκαμ
χρήση της εξάμηνης προεδρίας της Ε.Ε. Που ανα
συμβιβασμό ανάμεσα στον ευρωπαϊκό Νότο, Που
θέλει περισσότερες επιχορηγήσεις, και τον Βορρά
Που ζητά περισοότερα δάνεια, με την ΕΚT να Παίρνει
ψης . Αναφερόμενη στη διαπραγμάτευση είπε ότι
έχει γίνει περίπλοκη, επειδή Περιλαμβάνει τόσο
το ΠΔ σο και το ταμείο ανάκαμψης, ωστόσο
αυτό όπως είπε μπορείνα καταστήσει ευκολότερη
τη συμφωνία, γιατί όσες χρες δεν θα είναι ικανοΓκίντος. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις εργασίες 20212027 μπορεί να ικανοποιούνται από το ταμείο
της συνόδου αναφέρθηκε και η καγκελάριος Αγκελα ανάκαμψης και το αντίστροφο. σελ. 3
Πέντε ενδιαφερόμενοι
για το Galaxy της Alpha Bank
Πέντε υποψήφιοι επενδυτές φαίνεται Πως
ενδιαφέρονται για την ττλοποίηση Galaxy και
την Πληση υπηρεσιν της Alpha Bank. Πρόκειται για τους Pimco, Apollo , Bain, Cerberus
και Centerbridge. σελ . 13
Πς θα καταβληθούν
τα κορονοεπιδόματα
200.000 επαγγελματίες
Ανάλογο με τη διάρκεια της
υποχρεωτικής αναστολής της
επαγγελματικής τους δραστη- παράδειγμα, να αναρτήσουν αφ
ριότητας τον μήνα Μάιο είναι το
Ποσό της ειδικής αποζημίωσης εγκαταστάσεις τους ή στον ιστοτον Περίπου 200.000 επαγγελ χρο της επιχείρησής τους . Η
ματιν. Η κοινή υπουργική από υΠοχρέωση απορρέει, Προφα
φαση Που δημοσιεύτηκε χθες νός , από το γεγονός ότι η χρηστο ΦΕΚ, ανοίγοντας τον δρόμο ματοδότηση της έκταικτης οικο
για την ενεργοποίηση της πλατ νομικής ενίσχυσης θα γίνει με
φόρμας My business suppor , κοινοτικούς πόρους. Επίσης, Πε
Περιέχει δύο λίστες: μια με τους ριέχει τη σαφή Προειδοποίηση
ΚΑΔόσων έμειναν κλειστοί μέχρι
ριέχει πρόσθετες υποχρεσεις
για τους δικαιούχους, όπως, για
Motor Oil
Συνολικό μέρισμα
1,15 ευρ/μετοχή
σαμε το σύμβολο του ΕΣΠΑ στις
ανά μετοχή για τη χρήση 2019 και το νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχν ενέκριναν οι
μέτοχοι της Motor Oil στην τακτική γενική
συνέλευση Πoυ διεξήχθη χθες . σελ. 12
Αυξημένα μικτά κέρδη
από την ΕΛΙΝΟΙΛ το 2019
Λευκή Βίβλος κατά κινεζικν επενδύσεων
ότι θα γίνονται έλεγχοι για την
Βελτιωμένη κερδοφορία Παρουσίασε η ΕΛNΟΪΛ το 2019 , με τα μικτά κέρδη του ομίλου
να ανέρχονται σε 49,9 εκατ. ευρ έναντι 44,4
εκατ. το 2018, εν τα κέρδη Προ φόρων , χρηματοοικονομικν αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων (ΕBITDA) ανήλθαν σε 18,3 εκατ .
ευρ έναντι 13,3 εκατ. το 2018. σελ . 12
οι δικαιούχοι υποχρεούνται να
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί τη θέσπιση αυστηρν κανόνων, μιας Λευκής Βίβλου ,
Προκειμένου να εμποδίσει ξένες επιχειρήσεις και κυρίως τις κινεζικές, οι οποίες, επωφελούμενες κρατικν ενισχύσεων από τις χρες τους, επιδικουν να διεισδύσουν σε
ευρωπαϊκές εταιρείες . σελ 2
αυτούς Που δεν λειτούργησαν
για ολόκληρο τον Μάιο. Οι μεν φυλάσσουν για μία δεκαετία τα
θα εισπράξουν 300 ευρ και οι απαραίτητα δικαιολογητικά, για
δε 534 ευρ. Ωστόσο, n ΚYΑ ΠΕ
- ενδεχόμενο έλεγχο, σελ 7
ΤΟΠικά
Πολεοδομικά
Σχέδια
Φοροδηλσεις
για ακίνητα
με email
Ανακτά
' τετράμηνο
Με +26,7% οι εξαγωγές
το χαμένο
έδαφος
ηναυλαγορά
οΠωροκηπευτικν
Διατηρούν το ανοδικό σερί οι εξαγωγές οπω ροκηπευτικν και τη φετινή χρονιά,
εμφανίζοντας στο πρτο τετράμηνο του
έτους αύξηση σε αξία 26,7% , στα 418,1 εκατ.
ευρ. σελ 10
σε 10χρόνια
Μεταβιβάσεις, δωρεές, γυνικές παροχέ
Capes
σελ.4
Περίτα 200 εκατ. ευρ και δέκα
χρόνια θα χρειαστεί στε να κα
λυφτεί το σύνολο της χρας με
ΤοΠικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ι)
Πρόκειται για το Πρτο επίπεδο
σχεδιασμού που περιλαμβάνει
όρους δόμησης και χρήσεις γης,
στε να γνωρίζει κανείς τ επτρέ
Νέα εκτίναξη των ναυλσεων
στα Πλοία apes έστειλε τον δείκτη
Balic Capesize να καταγράψει
μόνο χθες άνοδο κατά 32,41% ,
στις 2455 μονάδες. Ο μέσος ημε
ρήσιος ναύλος στα capes έφτασε
στα 19.036 δολ, αυξημένος κατά
4.250 δολ. χθες , ως αποτέλεσμα
της αύξησης της ζήτησης για
πλοία capesize. σελ . 11
Απλοποιείται και επιταχύνεται η διαδικασία υπο
" Εκπτωτοι άγγελο
Συμφωνία πλησης
του Ομίλου Ευρωκλινική
Τη συμφωνία πλησης του Ομίλου Ευρωκλνική σε ομάδα επενδυτν με τη συμμετοχή
του management της εταιρείας (management
Buyout) ανακοίνωσε το South East Europe
Fund LP (SEEF) . σελ . 12
βολής, επεξεργασίας και διεκπεραίωσης δηλσεων
φορολογίας μεταβιβάσεων , δορεν, γονικν Παροχν
και κληρονομιν ακινήτων καθς και αιτήσεων για
ακίνητα, στε στις Περισσότερες των Περιπτσεων
ο χρόνος εξυπηρέτησης των φορολογουμένων να
Περιοριστείστις 3 εργάστμες ημέρες. Ειδικότερα ,με
απόφαση της ΑΑΔΕ , Προβλέπεται ότι οι κάθε είδους
δηλσεις και αιτήσεις θα είναι δυνατό να αποστέλ.
λονται μέσω ταχυδρομείου, courier ή email. σελ. 6
Σχέδιο ΕKT
για αγορές
εταιρικν
Πεται να χίσει και υ όχι στο ακί
Vητό του . σελ . 10

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Μεταναστευτικό: «Χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη στο μέτωπο του Νότου» λέει η Μελόνι
  «Μόνοι μας, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε μια μεταναστευτική ροή η οποία προσέλαβε, πλέον, μη διαχειρίσιμες διαστάσεις» ανέφερε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, κατά την παρέμβασή της στο διεθνές φόρουμ Med…Μεταναστευτικό: «Χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη στο μέτωπο του Νότου» λέει η Μελόνι - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Η Ρωσία καρπώθηκε 1 δισ. δολάρια από το κλεμμένο σιτάρι της Ουκρανίας
  Η Ουκρανία έχει χάσει τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια από σιτάρι που συλλέχθηκε σε περιοχές που ελέγχονται από τη Ρωσία, σύμφωνα με την ανάλυση δορυφορικών εικόνων, από το τμήμα επισιτιστικής ασφάλειας…Η Ρωσία καρπώθηκε 1 δισ. δολάρια από το κλεμμένο σιτάρι της Ουκρανίας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Γ. Οικονόμου: «Στην παρωδία η κυβέρνηση απαντά με τη θεσμική θωράκιση της λειτουργίας της ΕΥΠ»
  «Το αφήγημά, το οποίο φθίνει όσο περνάει ο χρόνος, είναι ένα συνονθύλευμα ατεκμηρίωτων ισχυρισμών» αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας σε νέα ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τις υποκλοπές Ο Γιάννης Οικονόμου…Γ. Οικονόμου: «Στην παρωδία η κυβέρνηση απαντά με τη θεσμική θωράκιση της λειτουργίας της ΕΥΠ» - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Άνετη νίκη για τον Απόλλωνα Πάτρας
  Ο Απόλλωνας Πάτρας επιβλήθηκε με 85-66 του Κολοσσού Ρόδου στην αχαϊκή πρωτεύουσα, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής στην Basket League και σημείωσε την τρίτη νίκη του στην εφετινή διοργάνωση. Πρωταγωνιστές…Άνετη νίκη για τον Απόλλωνα Πάτρας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Στην κυκλοφορία, και η μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας στην Αθηνών-Κορίνθου
  Δόθηκε στην κυκλοφορία ακόμα μια λωρίδα, της νέας εθνικής οδού Αθηνών-  Κορίνθου, στο ύψος της Κακιάς Σκάλας. Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για την μεσαία λωρίδα, ενώ παραμένει  που …Στην κυκλοφορία, και η μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας στην Αθηνών-Κορίνθου - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ