Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Ο Νικόλαος
Παλάσκας
άμισθος ειδικός
συνεργάτης
του δημάρχου
Κοζάνης
Λάζ. Μαλούτα

1.004 μαθητές των
Γενικών Λυκείων της Π.Ε.
Κοζάνης διαγωνίστηκαν στα
μαθηματικά και τα αρχαία

σελ ~ 24

1.460 φορητές ηλεκτρονικές
συσκευές θα προμηθευτούν τα
σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας
σελ ~ 3

7249

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 24

Αναμόρφωση
προϋπολογισμού
στο δήμο
Σερβίων για
την πρόσληψη
20 ατόμων

σελ ~ 24

Με 15 υποψηφίους
συνεχίζεται
η διαδικασία
επιλογής του
καλλιτεχνικού
διευθυντή
Κοζάνης

σελ ~ 24

Οικονομικές
ελαφρύνσεις,
διαγραφές οφειλών,
απαλλαγές τελών
επιχειρήσεων, λόγω της
πανδημίας COVID-19
στο Δήμο Βοΐου

σελ ~ 13

σελ ~ 5

Εργατικό Κέντρο Ν.
Κοζάνης προς Μουσουρούλη:
Με την απολιγνιτοποίηση
γκρεμίζεται το σύνολο
της βιομηχανίας και
της οικονομίας μας, ενώ
η ανεργία αυξάνεται