Πρωτοσέλιδο Μεσσηνιακός Λόγος:Recognized text:
ΛΟΓΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Ηηρaικ
της Βέργας
. ΣΕΛ. 12-13
365 ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ . ΧΡΟΝΟΣ 31ος . ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1506. 1,00 ευρ . ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Ανακριβής n είδηση
ότι πτχευσε η Ένωση
ΜΑΝΙΑΤΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΑΕΤΟΦΩΛΙΑ
ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟ
ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ Η ΕΦΕΣΗ
Τις τελευταίες ρες δια νεται μέσω ιστότοπου αν πόστατη είδηση αναφορκά
με την ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΑΣ|
Ως εκτούτου είμαστε υπο- |
|Η Μεσογειακή
| διατροφή
[Μήνυμα στους
υποψηφίους
Το θρυλικό
|ορεινό χωριό
. σ.8
. σ.8
. σ. 19
Ο Συνεταιρισμός μας κατέ
θεσε αίτηση εξυγίανσης κατ
άρeρo 108β τουν 35882007
προκεμένου ναρυθμίσει τοσύνολο των υποχρεσεwν
του προς τρίτους, η οποία ατορρίφθηκε πρωτόδικα
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΘΕΝΑΡΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΥτ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ
Κινητοποίηση υπέρ
της παραμονής
του 9ου Συντάγματος
κατά τη γνμη μας άδυκα.
Ήδη καταθέοαμε , ως δικαιούμαστε ΕΦΕΣΗ, η oπoίa
θα εκδικοσθεί τον προσεχή Οκτβρο ενπιον του
Εφετείου κα βάσμα πιστεύουμε ότι θα δικαιωθούμε
| Η είδηση που διακινήθηκε μέσω ιστότοnου ότι η
| ΕΝΟΣΗ Ττχευσε είναι ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΨΕΥΔΗΣ και
επειδή θγει τον πuρα της επιχερηματικής μος
οσυνέχεια στη σελίδα 21
ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥΣ
ΣΤΟ ΡΑΜΟΒΟΥΝΙ
Ο Αναστασόπουλος υπεοχέθη
τη σύντομη αποκατάσταση
ΝΑ ΜΗΝ ΦΥΓΕΙ ΑΛΛΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΘΑΝ . ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΟΥ ΠΡΟ ΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ κ.α.
Μετά από μια ένδοξη και
υστορική διαδρομή 135
χρονων του στορκού θου
Συντάγματος
τοστάτησε σε όλους τους
πολέμους και εν όψει της
μεταφοράς του άρχισε η
Κνητοποση των φορέων
για να μην μεταφερθεί το
Στρατόπεδο του 9ου Σ
Π. ολλά να napaμείνει και
να λειτουργεί ως κέντρο
Νεοσυλλέκτων.
Αυτό ακριβς ζητά με
ερτησή του στη βουλή ο
Βουλευτής Μεσσηνίας και τ. υφυπουργός Αμυνας Γιάννης Λαμ .
πρόπουλος που δημοσιεύουμε Πρoς την κατεύθυνση αυτή.
στην σελίδα 11 ,
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Χαρακτηριστικά ο δήμαpχος Καλαμάτας Θαν. Βα.
σλόπουλος σε δηλσες
του αφού ετάχθη υπtρ
της παραμονής του 9ου
Συντάγματος στην Καλαματα, "θέση την οποία .
όπως είπε, έχω κατ' επανάληψη διατυπσει για
λόγους όχι μόνον ιστορ κούς αλλά και διότι δια.
θέτει άριστες και σύγχρο .
vες εγκαταστόσεις . Αυτή
την θέση έχει ευθορος διατυΠσει τόσονη προηγούμενη δη.
του υπουργού Αμυνας της προ - μοτική Αρχή Νίκα, όσον και άλλες
.συνέχεια στη σελίδα 23
: Πou πρ Με τη διοικούσα επιτροπτή της υπό ίδρυση Ομο
σπονδίας Πελοποννησίων Ελλάδος, συναντήθηκε
την περασμένη Δευτέρα στο γραφείο του ο Αντ περιφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασό.
| πουλος
Συζητήθηκαν οι πρόoφατοι βανδαλισμοί που πραγ .
ματοποήθηκαν στο άγαλμα του Θ. Κολοκοτρνη
στο Ραμοβούν και οι δυνατότητες aποκατάστασής
τους καθς και η βελτίωση με καθαρισμούς στον
δρόμο πρόσβασης στο χρο του μνημείου.
Στη συνάνττηση συμμετείχαν οι εκπρόσωno των
Πελοποννησιακν Συλλόγων Γαλατσίου κ. Κα
τοούλος Δημίτρης, Αρτέμδος-Σπάτων κ Λαπoτης
Παράλληλα τόσον ο δήμαρχος μεσσήνιου βουλευτή και των φ Θαν. Βασυλόπουλο όσον και οι
φορείς όρχοαναν κνητοnοούντα
ρέων Βα ικανοποηθεί και θα ανα κληθεί προγενέστερη απόφαση
Eυελπιστούμε ότι το αίτημα του ηγούμενης Κυβέρνησης .
κ. Πεθανος Κων/νος.
Ο Αντυπεριφερειάρχης δήλωσε στι θα ανταποκριeεί
στα ατήματά τους , σε συνεργασία με το Δήμο.
Οχαλίας , για την προστασία και ανάδειξη του
μνημείου κα όταν ολοκληρωθούν ο διαδικασίες
ίδρυσης της Ομοσπονδίας θα υπάρξει συνεργασία
με στόχο την ανάδεξη της nολτιστικής κληρονομός
της Πελοποννήσου.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΑΝ. ΝΙΚΑ
Υπεγράφη σύμβαση για nλέγμα στην Παλιά
εθνική οδό Καλαμάτας-Σπάρτης
Σύμβαση για τη συντήρηση και την οδοκή ασφάλεια στην 82η εθνκή οδό Καλαμάτας-Σπάρτης
υπέγραψε με τον ανάδοχο του εν λόγω έργου ο Περφερειάρχς Πελοπονήσου Παναγιτης
Νίκας , την περασμένη Πέμπτη , κατά την επίσκεψή του στο Διουκητήριο της Π.Ε. Μεσσηνίας,
στην Καλαμάτα.
Το έργο, με προύπολογισμό 3.000.000 ευρ , περλαμβάνει τοποθέτηση ελεύθερου πλέγματος
προστασίας στα πρανή της εθνικής οδού , σε συνολικό εμβαδόν 10 στρεμμάτων , καθς επίσης
εργασίες κατασκευής τεχικν έργων διευθέτησης ομβρίων , ασφαλτοστρσεις με αντιολισθηρό τάπητα και σημάνσεις
Σήμερα στην Τρίπολη
και αύριο στην Καλαμάτα
η Πάννα Αγγελοπούλου
ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π. ΝΙΚΑ
Με τον ΠεριφερειΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ
Amσυχία για την παραλιακή χάραξη Λόγω μελλοντικν Πλημμυρν
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙοΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
| Παναγιτη Νίκα θα
| συναντηθεί σήμερα
| Πέμπτη η Πρόεδρος
της Επιτροτής Ελ.
λάδα 2021" Γιάννα
Αγγελοπούλου , η
λύσεις noυ χαμηλνουν Το κόστος
και συγκεκριμένα για τα 5.300μ
που βρίσκονται στην επικράτεια Δημήτρης Φαββατάς , Γιάννης και διευκολύνουν την πόλη , με
του Δήμου Κολαμάτος noρουσίασε Χριστόπουλος και Στάθης Στα - προoικές ανάπτυξης σε συν
ο επεφαλής της παράταξης κ λαμάτα μπροστά" Βασίλης Κοσμόπουλος στο Ιστορικό Δημαρ - Ο ασλης Κοσμόπουλος έδειξε κολα υλοποήσιμες και είαi
χείο της Πόλης, προχθές Τρίτη το τις προτάσεις σε διαφάνειες που παρεμβάσεις. Εμείς θέλουμε οι
μεσημέρ .
Μαί του στην παρουσίαση ήταν
ο Δήμοτικός Σύμβουλος Βασίλης μπορούμε να Τις διεκδικήσουμε λύσεις, σε ένα σχέδιο που μπορεί
οι σύμβουλοι του συνδυασμού .
ματόπουλος μαζί με άλλα μέλη δυασμό με την οσφάλεια των δερ
του συνδυασμού. .
χομένων . Κάποες λύσεις είναι εύ ματιστεί να επισκεφθεί την Τρίπολη την συγκεκριμένη ημέρα .
Αύριο Παρασκευή θα επισκεφθεί την Κολαμάτα
όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και άλλους
τοπικούς φορείς
προβάλλονταν παράλληλα δηλ - Καλαματιανοί να έχουν εύκολη!
νοντας, ότι "αυτές Τις προτάσεις έξοδο καινα δσουμε εναλλατικές
|Τις θέσεις και τις προτάσεις της
γατον δρόμο Καλαμάτα Ρζόιλος Κανάκης, εν παραβρέθηκαν όλο για να υλοποηθούν , προτενοντας να λετουργήσε .