Πρωτοσέλιδο Αργολική Ανάπτυξη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
για να έχεις άποψη
αονολικη
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΕΡΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΕΜΠΤΗ
18 ΙΟΥΝ1ΟΥ 2020
ΑP. ΨΥΛΛΟΥ
ΤΙΜΗ 1,00 ΕΥΡΩ
Κωδ. 1445
αναπτUEη
ΙΚΤΕΟ
ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Με Δήμα στο
τιμόνι η Νέα
Δημοκρατία
pelivery
ΣΕΛΙΔΑ 5
3ο ΧΛΜ ΑΡΓΟΥΣΝ. ΚΙΟΥ
ΑΡΤΟΣ, 21200
Τ. 2751 101111 Η 2751 10030θ
omail. Inlosisteosrgos.gr
www.ikteoargos.gr
Άρχισε η αντίστροφη μέτραση για την ανάπλασα και αναβάθμισα του Ψαρομαχαδά
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Επθεση διάρκειας
από τον Κωστούρο
Νέα Παρέμβαση
από Μαλτέζο
για Ερμιονίδα
ΣΕΛΙΔΑ 15
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το πρόγραμμα
OΑΕΔ-Google
Η επίθεση διάρκειας υπoθέσεις nου αφο-.
nou σχεδιάζει ο Δη - ρούν την εκβάθυνση
μήτρης Κωστούρος του λιμανιού , την ολο με επίκεντρο την υλο - κλήρωση του κόμβου
noiηση του ηλάνου στην Πειραις , την
για την ολοκλήρωση κατασκευή Μαρίνας
όλων των σημαντικν και μια σειρά άλλων
έργων έχει αρχίσει . aναηλάσεων με κυρ Πρτος υλοποιήσιμος ότερη την ανά ηλαση
στόκος φαίνεται ότι Βα της Αγίου Που anoτε.
εναι η ανdπλαση του λεί ένα από τα σοβ Ψαρομακαλά εν na - ρότερα Προβλήματα
ράλληλα <τρέκουν, οι στην λειτουργία . .
ΣΕΛΙΔΑ 21
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Τα ρεκόρ της
Επιδαύρου
σελίδες 5
(Με λωνιη τελετή θεμελίωσας του
, pΡojeet Kilada Hills
ΣΕΛΙΔΑ 16
Την Παρασκευή της Αργολίδας , σία αδειοδότησης
θα γίνει η τελετή αnό τον Υnοuργό σειράς στρατηγιθεμελίωσης του Ανάπτυξης Αδωνι κν επενδύσεων
project Κilada Γεωργιάδη. Όπως ύψους άνω του 1
Hl , της εταιρεί- αναφέρουν σχετι- δια . ευρ στον τοας Dolphin Capltal κά δημοσιεύματα μέα τουΙnvestors , κοντά ανεβάζει στροστο Πόρτο Χέλι φίς, η διαδικαΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ενημέρωση
για τη Ν. Μ
ΑΡΓΟΥΣ
σελίδα 13
ΣΕΛΙΔΑ 20

Τελευταία νέα από την εφημερίδα