Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
ΙΡΩΙΝΗ
Πέμπτη
Ιουνίου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Αριθ. φύλλου 7530
Τιμή φύλλου 0.50Ε
Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας
Ανάπτυξη
συστημάτων
μεταφοράς και
διανομής φυσικού
σερίου
Αναμονή
Συνέχεια στην 6
V Αποζημίωση δύο
ταχυτήτων μόνο για
τους επιχειρηματίες που
έμειναν κλειστοί με
κρατική εντολή το Μάιο
Συνέχεια στην 10
Επίδομα 800 ευρ:
Δεύτερη ευκαιρία
σε επιχειρήσειs για
να Πάρουν τα χρήματα
-Οι ατήσειs υnοβάλλονται έωs.
Ανατροπές στα ΑΕΙ
μετά τις Πανελλαδικές
tus 19 Ιουνίου
Συνέχεια στην 8
Συνέχεια στην 11
ΑΣΕΠ-Βοήθεια στο Σπίτω
Παράταση
ως τη Δευτέρα
Επίσημos Συνεργότηs ΜEGA ΜΑΡΚΕΤ
-Εχουν υποβληθεί 28.000 αιτήσεις ΒOHΘΕΙΑ
Συνέχεια στην 13
ΣΤΟ ΣΠΙΤ
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε,
Εκλογές ΕΠΟ:
ΡΕΒΕΝΑ
42nς Οκτωβρίου 151Με Ψήφουs 55-8
γνονται κανονικά
το 2020
Συνέχεια στην 20