Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ
ΓΕΝΙΙΚΗ
18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 44ο
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
AP . ΦΥΛΛΟΥ 12532
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΟ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Bloomberg:Η επιτυχής διαχείριση του κορονοϊού από την κυβέρνηση ανταμείβεται
Η Eλλάδα ασφαλής προορισμός για επενδύσεις τουρισμό
6 στους 10 εργαζόμενους
δεν αναμένουν θετική εξέλιξη
Ενδιαφέρον
ισραηλινν
επενδυτικν
Περίπου 6 στους 10 εργαζόμενους ( 59%) δν ανομένουν κά
ποια θετική εtλiη στο μισ0ό τους , εν περίπου 4 στους 10 ερ .
γαζόμενους (β9%) δηλνα όπ δεν νιθαι ασφάλεια διατήρησης
της Βέσης εργοσίας Το .
Αυτό προκύπτεισπό την οδική θεpατική έρευνα κοινής γν.
μης που διενεργήθηκε αποκλειστικά σε tpγαζόμενους ιδιωτκού τομία την σποία δίνα στη δημοσιότητα η ΓΣΕΕ, σε συνερ
γοσία με το Ννστπούτο Εργασίας
Το 33% Των εpγαζομένων δήλωσε όη έχα μεταβληθεί η σχ
ση τργασίας μτά την πανδημία .
Το 19%των εργαζομένων δήλωστ ότ , μετά την πανδημία, συνεχίζινα τργάζεται με τηλεργοσία και το 14% με μερακή ή εκπε
ρπροπής απασχόληση .
ομίλων για
την Ελλάδα
ια το ενδιαφ έρον Ισραηλινύν επιχειρηματικν
ομίλων να επενδύοουν
στη χρα μας αναφέρθηκε ο
υπουργός Ανάπτυξης , Αδωνις
Γεoράδης στον ΣΚΛΙ,
Όπως είπε μυλήσαμε για
εταιρείες που πρόκειται να
συμμετάσχουν παραδείγματος
χάριν στον διαγωνισμό που τρ
χει για την ΕΛΒΟ, γα τα ναυ πηγεία Ελευσίνας , για μεγά λες επενδύσεις στον τομέα των
ανανεσιμων πηγν ενέpγει .
ας και για τις επενδύσεις που
έχουν ξεκινήσει στον τομέα του
τουρισμούν
Επίσης ανέgερε ότι είδαμε
τον επενδντή των Brown Hotes
που έχει αγοράσει, τους τελευ .
ταίους ξ μήνες , 29 ξενοδοχεία
στην Αθήνα και 7 ξενοδοχεία
στη Θεσσαλονίκη , Μέσα στα
29 είναι χαι το ΑΚΡΟΠΟΛ, το
επιτυχής διαχείριση της Covid-19 από την κυβέρνηση ανταμεί βεται, σημεινει ο Φερντινάντο Τζουλιάνο σε άρθρο του στο
Bloomberg με Tίτλο: Η Ελλάδα φαίνεται πιο ασφαλής προορισμός
τραν.
Επιπλέον , τονίζει , η φήμη της Ελλάδας βελτινεται . Ενας λόγος
για να μην επενδύσει κανείς στην Ελλάδα ήταν η προσδοκία ότι η
χρα θα χειριζόταν χειρότερα από άλλες μία κρίση. Ο σκεπτικισμός
αρχίζει να εξαφανίζεται . Πέρυσι, ο δείκτης του Χρηματιστηρίου της
Αθήνας είχε την καλύτερη επίδοση στον κόσμο- μία ένδειξη αυξανόμενης εμπιστοσύνης στη μεταρρυθμιστική κυβέρνηση του Μητσοτάκη.
Σήμερα , οι αποδόσεις των ελληνικν 10ετν ομολόγων έχουν
υποχωρήσει σε επίπεδο χαμηλότερο από αυτές των ταλικν τίτλων , εν μέρει χάρη στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Αλμα 26,7% στις εξαγωγές
οπωροκηπευτικν
Eεθετικό tδαφος παρά την καραντνα σε αρκτές αγορές ου
ζωτrρικού κατά το πρτο πτράμηνο του 2020, κινήθηκαν ο
ζαγωγίς νωπν φpούτων και λαχανικν.
Εύμφωνα με στοιχία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία επεξεργόστηκε
Ο Συνδεσμος Ελληνικν Επιχορήστων Εξογωγής, Διακίνησης
Φρoύτων Λαχανικν και Χυμν NCOFRυrHELLAS η αυζηση
των εξαγωγν σt αα άγνξε το 26,7% και σε όγκο το 14,8% , στ
σύγεριση με το ίδιο διάστημα του περασμένου έτους .
Πιο συγκεκριμένα ο όγκος Των εξαγωγν των νωπν οπω.
ροκηπυυτικν ανήλθε σε 551.111 τόνους έναντι Των 480.231
Τόνων Το 2019, εν η αξα τους σε 418.139.637 ευρ έναντ
330.123.583 υρ τα δο διάστημα το προνού tτoυς
ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα
Τράπεζας να συμπεριλάβει
ποσοτικής χαλάρωσης, σημεινει . αΠάνω από όλα, η αίσθηση
της Ελλάδας ότι είναι στον πάτο της Ευρωζνης έχει σχεδόν εξα φανισθεί τελείως, προσθέτει.
οποίο ξεκίνησε να λειτουpγεί. .
TrE: Στα 8.8 δισ. το ταμειακό
έλλειμμα στο 5μηνο
Aυξήθηκε 3.8% η κατανάλωση
πετρελαιοειδν
Eurostat: Αποπληθωρισμό-0.7%
η Ελλάδα τον Μάιο
Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2020, το ταμειακό
. αποτέλεσμα της κεντριχκής διοίχησηςs παρουσίασε
eλειμμα 8.372 εκατ έναντι ελλείμματος 2.069 εκατ.
την αντίστοιχη περίοδο του 2019 ,σύμφωνα με την ΤrΕ.
Τα έοδα του τακτικού προύπολογισμού διαμορφ .
θηκαν σε 15.334 εκατ , από 17.749 εκατ . πέρυσ . Οσον
αφορά τις δαπάνες , διαμορφθηκαν σε 22.132 εκατ. .
από 21.457 εκατ .
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΑΣΤAT , παρατηρείται
αtξηση της κατανάλωσης πετρελαιοειδν το 2019
ποπληθορισμό -0,7% εμφάνισε η Ελλάδα τον Μάιο
Α.τό-0,9% τον Απρθιο, σύμφωνα με την Εurostat.
κατά 3,8%, από 7.016.759 μετρικούς τόνους σε 7.281.31
μετριχούς τόνους.Η αυξηση προηλθε κατά κύριο λόγο,
από την αύξηση στην κατανάλωση του νγραερίου κατά
23,5%, του πετρελαίον θέρμανσης κατά 11,7% και του
πετρελαίου κίνησης κατά 1,3%.
Στην Ε.Ε. αρνητικό πληθορισμό εμqάνισαν η Εσθονία
( i3% ) , το Λουξεμβούργο (1,6 ) , εν τα υψηλότερα
ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Πολωνία (3,4%) , στην
Τσεχία (3,1%) και την Ονηηρία (2,2%). Στην ευρξ.
νη μειθηκε στο 0,1% σε σχέση με το 0,3% τον Απραιο.