Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τοΠo του
Πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ AΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥ
ΣΕΝΑΡΜΑ
a βαίνουν w στο βουνό , onno tonpoς ανοσ
| ματιομό κι
νικά τοηρτο 10ήμερο
τις anoντήσεις του οε
δημοσιογράpους στ
: στο onepιμένοντος τον ανα .
Εγ, onως Eέpετε , uς οωστή tνα: 6opeuοκίς σημαυομ .
onopoσεις μου τις nalp - κνήσεις
Υπέβαλλαν αίτημα γα επιχοράγηση
Εκτεταμένος καθαρισμός
στο Κάστρο Παντοκράτορα
Προς το Παρόν..
Την nopεία npoς το υνέδριο , tτο onoio a σε η noλτική rpoμματεία του ΣΥΡΖΑ, nou
τοnοήθηκε σήμε .
ρα στο Κάστρο Πa
ΣΥΡΙΖΑ
ντοκράτορα από
τον Δήμο Πρέβe .
ζας υπό την επ .
βλεψη της Αρχαιο
λογίας
συνεδρίοσε κες , με το χρόνο δεξαγωγής
να τonoeετείται για το φθνόηupo.