Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΟΛΥΜΠΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 18.06.2020
Email:[email protected],gr
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΞΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 Ε-Ετος: 28ο -Αρ Φύλου: 7377
28 χρόνια
ΓΣΕΕ:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Πς πληρνουν οι εργαζόμενοι το μάρμαρο της κρίσης
Βορείου Ελλάδος
Δρο Πάσχα:
Γιατί η πανδημία
Πότε πληρνεται και από Ποιον
Τις καταθέσεις
των Ελλήνων
Βγήκε το νέο έντυπο στο σύστημα Εργάνη, Που Πρέπει να
υποβάλουν οι εργοδότες Προκειμένου να λάβουν στη
συνέχεια το μέρος Που αντιστοιχεί στην κρατική συμμετοχή. Γιατί αντιδρούν τα λογιστήρια με τις ρυθμίσεις .
Εως το Τέλος του μήνα,
οφελουν οι εργοδότες να κατα
βάλουν στους μισθωτούς
εργαζόμενούς τους το Δόρο
Πάσχα, στο σύνολο του, και στη
συνέχαα το κράτος θα πληρσε
σηις επιχερήσεις το μερίδιο Που
του ανΤιστοιχεί.
Κομισιόν:Νέα παράταση στο ελληνικό
καθεστς εγγυήσεων για τις τράπεζες
Η Ευρωπαϊκή ΕπΤροΠή ενέκρινε την Παρά - ρευστότητας των ελληνικν Τραπεζν στα
ταση του ελληνικού καθεσττος εγγυήσεων διακά βελπινεται, ωστόσο εξακολουθούν
για τα Πιστωτικά ιδρύματα έως Τις 30 Νοεμ
βρίου 2020, βάσει των ενωσιακν κανόνων
για τις κρατικές ενισχύσεις. Η κατάσταση
να υφίστανται ορισμένες προκλήσεις, λόγω
και της έξαρσης του κορωνοίου .
Ηκαραντίνα
άλλαξε τον
Τρόπο ζωής μας
υπουργείο τελευταίο
θέλουν να ευχα-αντιπρόσωπος
1996 και μέχρι
τον διορισμό του
ΤΟ 2015
Με απόφαση της υράκης. Οι
κυβέρνησης και
υπουργού δέχεται, από την
Οικονομικν κ.
Χρήστου Σταϊκούρα, νέος αντ- Μιχάλη Ψαλιδόπρόσωπος της πουλο, ο οποίος
Ελλάδας στο Διε- αποχωρεί από τη διάρκεια
θνές Νομισμα-θέση του μετά θητείας
Μασουράκης δια-οικονομικν χρόνο .Ο
1η Σεπτεμβρίου ριστήσουν τον κ
2020,
Ψαλιδόπουλο για Μιχάλης Μασο- Αντερος Διευθυντής Οικονομικν Μελετν
στην Alpha Bank.
της Ελλάδας κ.
την προσφορά υράκης είναι επτου καθ ' όλη τη κεφαλής οικονοΕταιρείες διαχείρισης
πήραν δάνεια
της μολόγος
Συνδέσμου
Ταμείο από 5, χρόνια καθς και για Επιχειρήσεων και
θητείας. Η την άψογη συνε Βιομηχανιν
(ΣΕΒ ).ΑΠό
ορίζεται
Μιχάλης ΜασοΟ
κυβέρνηση
ργασία
Created by Universal Document Converter