Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

18

ΙΟΥΝΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5457

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ 55 ΝΕΑ (ΤΑ 49 ΣΕ ΞΑΝΘΗ
ΚΑΙ ΡΟ∆ΟΠΗ) ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΥΣΤΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΖΗΤΗΣΕ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΠΩΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΑ ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΧΑΡ. ΓΩΓΟΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
ΣΤΗ ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.

Ραγδαία
αύξηση των
κρουσµάτων

«∆εν αρκούν
µόνο οι
δηλώσεις...»

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 2

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΕΝΑ ΑΓΟΡΑΚΙ ∆ΕΚΑ ΜΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕ∆ ΣΤΗ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆Α

Ανάσα για
1.100 ανέργους
ΣΕΛ. 9

Οδύσσε(ι)α

από ένα καρύδι!
n Ο αγώνας δρόµου µεταξύ
Καραµανδανείου και ΠΓΝΠ,
αλλά και η δύσκολη επέµβαση

ΚΑΡΦΩΘΗΚΕ ΚΑΓΚΕΛΟ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΤΟΥ

Θρίλερ
µε 12χρονο
ΣΕΛ. 10

Ένα τµήµα
από το καρύδι
που αφαιρέθηκε
από τον µικρό
Οδυσσέα

n Ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων,
Α. Ηλιάδης, στη «Γ»:
«Σταθερή η κατάσταση, θέµα
ηµερών να αποσωληνωθεί»
Συγχαρητήρια από τον Β. Κικίλια στην 6η ΥΠΕ και το προσωπικό των Νοσοκοµείων

ΣΕΛ. 3

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΕ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

5.30 µ.µ. Η ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΟΥ Θ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Η τελευταία
παράσταση
ΣΕΛ. 6

Εύκολη µέρα
για «νέους»,
δύσκολη
για «παλιούς»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ
ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΣΤΟΧΟΣ» ΚΑΙ «ΘΕΣΜΟΣ»

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΛΕΛΕΡ

ΣΕΛ. 14-17

ΣΕΛ. 19-24

ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ

Πώς θα
«ξεκολλήσουν»
τα Προσφυγικά
n ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ:

ΝΕΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Ο Ν. ΒΕΤΟΥΛΑΣ
n ΕΣΚΑ-Η: ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ
Ο ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

«Συρρικνώνεται το
εισόδηµα των αγροτών»
ΣΕΛ. 7