Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΩΝ ΑΣ
ΣΕΛΙΑΛ
Δύτης
βρήκε ανθρπινο
|κρανίο στα Άβδηρα
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝ Η.
ΤΗ ΣφόΡΑΚΗΣ
43 νέα κρούσματα
στο Νομό Εάνθης
ΣΕΛΙΔΑ ?|
Τα πρισσότερα στο Δήμο Μίκης
Νέα έχχληση
του Δήμου Εάνθης
για μαζικά τεστ!
Συνελήφθη κατηγορουμενος
για Παραβάσεις των νόμων περί όπλων
περί Προστασίας αρχαιοτήτων
και εν γένει της noλτιστικής
κληρονομιάς και περί αθλητισμού
Κατασχέθηκαν , μεταξύ άλλων,
3 Πιστόλια , 440 φυσίγγια , 188 νομίσματα ,
63 φιαλίδια αναβολικν ουσιν
και 3 nλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας
Ο Δήμος Βάνθης σημενει ότι , το
τελευταίο δrήμερο ο μέσος χρόνος
αναμονής για δειγματοληψία ήταν πε
ρίτου 10 λεπτά της ρας κ παραχαλεί τους πολίτες να διαθέσουν λίγο από τον πολύτιμο
χρύνο τους συμμετέχοντας στις δειγματοληψίες, στε να εντοπιστούν με μεγαλύτερη αίβεια
, εστίες , να απομονοθούν τα θετικά χονύσματα και να περιοριστεί στο μέρστο η διασπορά
του κομονοίού στην Περφερειακή Ενότητα Ξάνθης
Κοινοβουλευτική Παρέμβαση ΚΚΕ
Μέριμνα για τους μαθητές της Γ Λυκείου
της ΠΕ Ξάνθης Που συμμετέχουν
στις Πανελλαδικές εξετάσεις
Θ. Μαλκίδης
Για τη Μακεδονία,
για την υπεράσπιση
του Ελληνισμού
Ερτηση ηρος την ΥΠουγό Παιδείας
και Θρησκευμάτων
Η διαίτερα κατάσταση nou έxει δημιουργηθεί στην
nΕ Ξάνθης, n onoia poioκεται ουτό το διάστημα στο επ
κεντρο της nανδημίος , μετρντας 6δη 14 νεκρούς , με
καθημερνά κρούσματα και nepiopιoτικό μέτρο , δημου
γεί Ετρα ψυχολογική neση στους μαθητές της r hυκεί
ου nou αυτό το διάστημα δίνουν nανελλαδικές εξετά 12 ναυτικά
μίλια
Οπως σε ανάλογες nεριπτσεις στο naρελθόν (Π.Χ
Κεφαίονά , Ζάκυνθος , Μύτι , Μάνδρα , κτη) όηου λόγω
φυσκν καταστροφν Πάρeηκαν μέτρα μεροδότησης των μαθmτν nου δίνανε nανελnαδικές εξετάσεις, η κυ .
Βέρνηση oφείλει να προβεί σε αντίστοκn νομεθετική ρύθμιση
Ταυτόνρονα , είναι mhioυ φαεινότερο nως δε vίεται ο οuτές τις ουνeiκες ο μαθπτές nou δίνoυν ειδικά
μαθήματα Etύθερο και Γpoμμιό Eχέδιο , ξένες Υnooες (Αγνλικά , ranmiκά , rερμανικά, Ιtoλικά , onανικά) και
τέooερα μουοικά μαθήματα ΙΑρμανa , Εhεγnος Μουσικν κα Ακουστιοων κανotήτων , Μουσική Εκτέλaon και
Ερμηνεία, Μουοική Αντληψη και Γνσn) να αναγκάζοντα, εκτός από τα αγγλικά, να μεταανούνται σε Κομοτηνή
tγια τη μουσική εκελεoη και ερμηνείαι και θεοοαioviκn mιa τα unonona.
Ερωτάται ηκ Υnoupγoς σε τ ενέpγειες 0α npoβεί γι να ενταδούν οι μαθητές της r Λυκείου nou δίνουν
Πανελλαδικές εξετάσεκ σε αντστοχο καθεστς με τκ naiioτερες περιπτσεκ μαθητν nληyέντων nεριoov
και για να δίσουν όλa τα ειδικό μαθήματα σε εξεταστικά κέντρα της Ξάνθης.
Τράφει ο χρήστος Kηnουρός
12 ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ
Που , Πως , Πότε , και γιατί
|Στον ένστολο στόλο του Αιγαίου
οι Βουλsυτές
Δελής Γιάννης, Στολτίδης Λεωνίδας

Τελευταία νέα από την εφημερίδα