Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία: 1.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.781 . Τμή 0,60 Ε. Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020
Γραφeία Φ.Ταβέλλα 11-ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 . Τηλ. Κέντρο 26510 25.67, 33.791-Fak 26510 30.350 . http:/wwwproinostogos.gre [email protected]
Μεπροκλητικές εκδηλσεις που δυναμπζουν τις ελληνο αλβανικές σχέσεις. .
ΑΝΑΔΝΥΡΑΝΗ ΤΟ ΕΑΙΚΟ
Ο Εμπαίζει απροκάλυπτα τη χρα μας, την ρα που επιδικει Σεαγνα δρόμου καλούντα να επδοθούνοιεμπλεκόμενοι φορείς
να εξοσφαλίσει την ευρωπαϊκή προοπτική της Αβανίας .
κΜετο έτσι Βλων περιουσίς Ομογενν, χαρακτηρίζονται χρατικές
Με σχέδιο και δουλειά η θωράκισην
του Λεκανοπεδίου από Τις πυρκαγιές!
. Η Αλβανία επιθυμεί την .
ναξή της σηην Ευρωπαϊκή Ενω.
ση , ζμά (και έχει ) την Ελληνική
στήρξη, την ίδια ρα όμως φpο
νίζει να δυναμπίζει Τς Ελληνο-.
αλβανικές σχέσες, πότε με Την
καταπάτηση Των κατοχυρωμένων
Το τοπικό Συντονιστικό Πολιτικής Προστασίας συνεδρίσσε χθες στο Δημαρχείο
Ιωαννίνων . Μ. ΕΛΣΑΦ: Με επαγρύπνηση θα περιοριστείο κίνδυνος ..
Συντήρηση οχημάτων και περιπολίες από την Πωροαβεστική
. Από Τη μση πανδημία ποu
απάγωσε κάθε σχεπική διαδικα .
σία και από την άλλη ότ
ΡΕΠΟΡΤΑ Ζ
ο άστατος
καιρός με ης βροχές και nς χαμη
λές για την εποχή θερμοκρασίας
στην περιοχή μας , καθυστέρησαν
την προετομασία για η φεπνή ανηπυρική περίοδο στα Γιάννενα
διεθνς δικαιωμάτων ης Ελλην
κής Μaονότητας και πon ενθαpρύνοντας ανθελληνικές δράσες
εθνικιστικν κύκλων , όπως αυτ
Των Τσάμηδων .
nρωταγωνιστής και
στής αυτής ης πολmκής είvαι ο
Πρωθυπουργός Ενη Ράμα , ο σπαί
ος πλέον έχα μ
Ως φοχλό mσης κατά ης Ελλάδος χΡησιμοποιεί τους <Τodμηδες" η Κοβέρνηση Ράpα, η οποία κατά τα άλλα ζητά στήριξη
για την ένταξή της στην ΕΕ.
------------ ---ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΟΡΗ
εί σε αδεκοΣτο Ευρωπακό Δικαστήριο από Ε.Ε
Προσφυγή κατά της
Δανίας για τη φέταν!
Ελλάδα
Ερντογάν . Μια σειρά γεγονότων ,
αλλά και δηλσεων του τελευταίου
διαστήματος έρχοντα 1ηστλ
Βήματα έχοουν γίει ωστόσο, με
τον Δήμο να έχι εκπονήσει σχέδιο
έκτακτων ανο
για την αντμε
βάσες Τυροπροστασίας εν και η
Πυροσβεστική προετοpάζεται
Όμως υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες , με κυρότερη ον καθαρ
σμό από χόρτα και φυτά δημοτκν
Σε πρτη προτεραιότητα πρέπει να θέσει ο Δήμος Ιωανντν
Την προσταασία του περιαστικού δάους της πόλης από τιχόν
πυρκαγές στη διάρκεια Του καλοκαιριού
Μέχρι και την 30η Ιουνίου
Ποιοι μπορούν να έρχονται
στην Ελλάδα από Αλβανία
χρων αλλά και ιδιωτικiν οικοπ.
δων που βρίσκοντα εντός της αστ- pφέpειας Hπεiρου Δημήτρης Μαυ κής ζνης ,
συμμετείχε και ο Δευθυντής της Πε. Στην ενεργοποίηση
poγιpγoς:
τα παραπάνω συζητήθη
παίκής Επτροπής στο Εu.
ρωπαίκό Δικαστήριο καιά
της Δανίας για παραβίοση
Τoυ κανονισμού Πon πou
: αφορά τηφέα προχωρά η
Ελλάδα
Χθες ο Υπουργός Αγpο
Τικής Ανάπτυξης κα Τροφ
καν κατά τη χθεσνή συνεδρίσση Του
Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου
Πολπικής Προστασίας , στην οποία στο Λεκανοπέδιο tω
Δεν υπάρχει χρόνος!
Αστατος ήταν και χθες ο καιρός
. Η διάψευση Των προοδο κων που υπήρχαν για ελεύθε ρη είσοδο στην Ελλάδα σπό ην |
περασμένη Δευτέρα , πpοκάλε
σε σύγχυση στην ΑΑβανία με a- |
|ποτέλεσμα η Ελληνική Πρε. !
σβεία να εκδσει ανακοίνυση !
| με Την οποία διευ - - 11η σελ|
γαταραγρηση χρίης
αγαλού στο Δήμ Ιωανιπν
θα διακανεί έραφα ο Ar
Lωαννιτν
Σελ. 6
Λιγότερη η γραφειοκρατία, πο
γραpε το σχετικό πληρεξού
σιο της Ελληνικής Δημοκρατίας ενΤoν του Δαστηρίου της ΕΕ για
όσκηση παφέμβασης υπέρ ης E ΚΟΡΟΝΟΟΣ: 5 πpμnm
bibe o μpio αμεση εξυπηρέτηση του πολίτη
Από σήμερα η υποβολή ατήσεων
Δωρεάν τηλεΚπαίδευση και για Τις
Ηπειρωτικές τουριστικές επιχειρήσεις nσωπό τους...κδικούς βρίσκονται άνθρωποπo προα
ΚΑρορά τα υγεονομικά πρωτόκολα για τον κορωνοιό Απέχουν σήμερα από Τις ηλεκτρονικές
Σελ . 12
ν0υπηρεσίες του ετομάονται για το πέρασμα στη νέα ετοχή
γή της κατά Του Βασ11η σελ
Σε μία νέα ευπηρεσίες του Δή: pou Ιωaνντν, ο
: οποίες εγκατα
. Δωρεάν τηλεκπαίδευση που
αφορά πα υγειονομικά πρωτόκολλα
που θα πρέπει να
ακολουθήσουν οι
υποβολές φοροτεχνικοί και λογιστές
Αδύνατον να διεκπεραιωθούν οι νέες υποχρεσεις τους
και το Τρέξιμο α πό γραφείο σε
rοuv σταδιακά ένα
.Εξωπραγματικές οι νέες δη
λωτικές υποχρεστς και ανθρω .
πίνως αδύνατον να διεκπερατθούν, σύμφωνα με την Πανελλή νια Ομοσπονδία Φοροτεχνικν
Ελεύθερων Εmαγγελματιν , η οποία τονίζει όη aυτό έχει σαν ο.
ποτέλεσμα ο κλάδος να οδηγείται
σε απόγνωση.
σύγχρονο σύστηρήσεις στο πλαίσιο
ης λήψης μέτρων
έναντ Του κορω .
νοlού, παρέχει η
Περιφέρεια Ηπε ροu. Συμμερζόμενη λοόν Την ανάγκη να εξαοφαλιστεί η προστα - δευση σε όσες Hπτιρωτικές επmσία Των εργαζομένων στον κλάδο χειρήσεις ενδιαφέρονται.
Του τουρισμού, αλλά Των επισκε πτν της περιοχής μας, προσφ κολούθηση εmδευΣτόχος της όλης προσπάθειος
να επτοχυνθεί η διεκπερίωση Των
διαδοκασν και να γίν άμεση η Ταμαο εισU6ις των
εξυπηρέτηση ων δημστν που συχνά μπλέκουν στα γρανάψα της
συνεπάγεται χάσμο 11ησελ
Αζε να σημειθεί όπη παρα φοσιστεί αποχή από
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
ΓΝΩΜΕΣ
Αναδρομές
Η ελληνική προσφορά στην
αλβανική κρίση του 97
Η Τεχνική Εκπαίδευση και
ο Μικόλαος Στουρνάρης. .
Τα <πάνω-κάτων στον
μπασκετικό ΠΑΣ Γιάννινα
-Αγνωστο το Τ μέλλει γενέσθαι
> άpei ο ΣΠΥΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
>Γράpειο ΝΙΚΟΣ . ΥΦΑΝΤΗΣ
. Ηάνοδος Του ΠΑΣ
Γιάννινα για πρuπη φο
ρά στην ιστορία τoυ
γιαννιτικου μπάσκετ
στην A2γέμσε με ,
Βρισκόμοστε στα τέλη του 18ου αινα και στις
αρχές Του 19ου . Στην Ευρnη napατηρούνται ρο Υδαίες μεταβολές στη ζωή Των ανθρπων σε βα σικούς τομείς Της δραστηριότητας όπως είναι ο οκονομικός , ο τεχνικός, ο κοινωνκός και ο mευμα eΗ ανάπτυη που περίμενε η Αλβανία μετά την
κατάρρευση του κυπαρκτού σοσιαλισμού και την
πτση του δικτατορικού καθεσττος και στην
Αλβανία, δεν ήρθε, γιατί η κυβέρνηση του Σαλί
Μπερίσα απέτυχε σε όλους τους Τομείς.
οι παραυπίες που παρατηρήθηκαν στς εκλογές του 1996 και η χρησιμοποίηση του παρατραπεζικού συστήματος Των Πuραμίδων φεραν την κρίση του Μαρτίοu του 1997.
Το κράτος aχε σχεδόν διαλυθεί και η κοινωνία αποδιοργανθηκεπλείως , Παρατηρήθηκαν συγκρούσεις , λεηλασίες,
Τον μπασκεπικό κόσμο
. Της πόλης Ομως τη χαρά συτή δισδέχται η αβεβαιότητα καθς προέκυψε αδιέξοδο σης
μεταβολές ουτές συνδέθηκαν με την εισαγωγή μηχονημάτων
aι νέων με6δων στην παρογωγή , nou βασίστηκαν στην εmoτημο νική πρόοδο η οπoία παpουσάστηκε σε πολλούς κλάδους εκείνη
την εποχή nαλτoγραφημένες ως βιομηχανική επανά
7η σελ .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα