Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 275 60
Χατζηδάκης:
Στήριξη για East
Med και
Χαμηλότερη φορολογία και
εισφορές εξήγγειλε
ο Χρ. Σταϊκούρας
ηλεκτρική
διασύνδεση
Ελλάδας -Κύπρου
Ισραήλ
μιούργησε ευρύ κδίχτν ασφαλείας για τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις, είπε ο υπουργός
Οικονομικν.
Στην τρέχουσα φάση , καλύπτοντας τη σταδιακή επανεκκί νηση της οικονομικής δραστηριότητας, συν εχίζει την υποστήριξη των εργαζομένων και των
εργοδοτν με την επέκταση των
μέτρων στήριξης της απασχόλη
σης , την ενίσχυση της ρευστότη τας των επιχειρήσεων και την ε φαρμογή στοχοθετημένων με
τρων για τομείς που επηρεάζονται περισσότερο από την χρίση.
Στην επόμενη φάση , καθς
ξεκινά η ανάκαμψη, θα υπάρ .
ξουν ευκαιρίες να ξεκινήσουν
πολιτικές με μόνιμα χαρακτηρι στικά , με βάση τη δημοσιονομική
αξιοπιστία και την ενίσχυση της
οικονομίας ,μέσω της εφαρμογής φιλικν προς την ανάπτυξη
διαρθρωτικν μεταρρυθμίσεων,
Κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ισραήλ , ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Κοστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Ενέργειας
του Ισραήλκ. Yuval Steinitz υπέγραψαν στην Ιερουσαλήμ Κοινή Διακήρυξη για θέματα ενεργεια κής συνεργασίας , στο πλαίσιο της προθησης
κοινν projects που ενισχύουν την ενεργειακή α.
σφάλεια των δυο χωρν.
Οικκ. Χατζη δάκης και Steinitz
επιβεβαίωσαν την ισχυρή στήριξη
ΤΙΜE4
Αλμα στην
ανταγωνι στικότητα
της ελλnνικής
0ικονομίας
Υψηλότερα κατά εννέα θέσεις βρέθηκε η Ελ
πτικές . Δυστυχς, λόγω της χρίσης του κορονοίού ,
τα δεδομένα άλλαξαν.
Από την αρχή της κρίσης, η χυβέρνηση έχει υιο
θετήσει μια ολοκληρωμένη, ρεαλιστική και δυναμι
κή δέσμη μέτρων για τη στήριξη της δημόσιας υγεί
ας, της απασχόλησης, της ρευστότητας των επιχειρή.
σεων και της κοινωνικής συνοχής .
Κατά την περίοδο κλειδματος, η κυβέρνηση
υποστήριξε το Σύστημα Δημόσιας Υγείας και δη-.
συνέχισε
Οκ. Χρ. Σταϊκούρας τόνισε ότι το Εurogroup ε-.
παίνεσε την ελληνική κυβέρνηση για τη γρήγορη
και αποφασιστική πολιτική απάντηση στην χρίση με
τη λήψη των απαραίτητων μέτρων οικονο μικής και
δημοσιονομικής στήριξη
Αυτό το συμπέρασμα, ανέφερε, υποστηρίχθηκε
από πέντε γεγονότα τις προηγούμενες δύο εβδομάδες:
Σε σταδιακή μείωση της φορολογίας και υλάδα στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας 2020 της παγκοσμίου φήμης επιχειρημα τικής σχολής της Λωζάνης Institute for Μanagement Deelopmenb MD) , καταλαμβάνοντας
την 49η θέση μεταξύ 63 οικονομιν , έναντι της
58ης πέρυσι, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση
του Συνδέσμου Βιομηχανιν Ελλάδος (ΣΒΕ).
Η άνοδος αυτή αποτελεί, όπως διευκρινίζεται , τη
δεύτερη ισχυρότερη στην κατάταξη, ύστερα από αυτήν της Κύπρου κατά 11 θέσεις . Η Ελλάδα αναβάθμισε τη θέση της επιτυγχάνοντας σημαντικές βελτισεις στους επιμέρους δείκτες , καθς αισθητή ήταν η άνοδός της στην κατάταξη της οικονομικής αποδοτικότητας (55η από 60η πέρυσι ), της κυβερνητι.
κής αποτελεσματικότητας (52η από 60ή ) και της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας (51η από 58η
την προηγούμενη χρονιά ) . Βελτίωση της κατάταξης
της Ελλάδας κατά δύο θέσεις σημειθηκε και στον
δείχτη των υποδομν (41η θέση, έ.
ναντι της 3 9ης, καθς ανακόπηκε η
ρίως των εισφορν θα προχωρήσει η κυβέρνηση .
την επόμενη ημέρα της χρίσης, τόν ισε ο υπουργός Οικονομικν κ. Χρήστος Σταϊκούρας, μιλ ντας στο 90 Ελληνικό Φόρουμ Επενδύσεων.
Οπως επεσήμανε, η ελληνική οικονομία εισήλθε
το 2020 σευγιή βάση , με πολλά υποσχόμενες προο
Κορύφωση της ύφεσης το 6, τρίμηνο του 2020
Σενάριο με 12,5% βλέπειν η ΕΥ
1ρία διαφορετικά σενάρια - αισιόδοξο , απαι .
Πς επηρεάζει η μοναξιά το κόψιμο
του τσιγάρου
σιόδοξο και σενάριο βάσης-για τις οικονομικς
επιπτσεις του COVID-19 ανά κλάδο της ελληνικής οικονο μίας, εξετάζει νέα έχθεση της ΕΥ
( Ernst & Young ) . Ση μεινεται ότι και στα τρία
σενάρια, η ύφεση χορυφνεται κατά το δεύτερο
τοίμηνο του 2020.
Σύμφωνα με το σενάριο βάσης, η ελληνική οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 9,5% το 2020 σε όρους
ΑΠΑ (Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας], σε συγκριση με το 2019, εν η απασχόληση θα υποχωρή
σει κατά 4,1%. Το σενάριο αυτό , το οποίο σύμφωνα
με την έκθεση συγκεντρνει πιθανότητες 60%, προύποθέτει ότι ο δείκτης μετάδοσης του ιού , θα
διαμορφωθεί στα επίπεδα του R= 1, η χατανάλωση
θα επανέλθει μεσοπρόθεσμα , οι επενδύσεις θα συορικνωθούν , τα σύνορα θα ανοίξουν μερικς τον
Ιούλιο, εν η κοινωνική συμπεριφορά των Ελλήνων
θα εξακολουθήσει να επηρεάζεται από την πανδημία , με λιγότερες μετακινήσεις για ταξίδια και αυξημένη τηλεργασία.
Το αισιόδοξο σενάριο, το οποίο συγκεντρνει
πιθανότητες 20%, βασίζεται στην παρα δοχή δείκτη
R μικρότερου της μονάδας (R<1 ), γεγονός που θα
επιτρέψει την ταχεία ανάκτηση των απωολειν της
κατανάλωσης και των επενδύσεων, που καταγρά φηκαν κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, το άνοιγ
μα των συνόρων τον Ιούνιο και
την επιστροφή στις προκορονοϊού ΣΕΛΑ
Προτάσεις του
ΣΕΒ για να φτάσει
η βιομηχανία στο
15% του ΑΕΠ
Η μοναξιά, ιδίως αν κρατά για καιρό , αυξάνει την πιθανότητα να καπνίζει κανείς , αλλά και τη δυσκολία να το κόψει, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική μελέτη .
Αρχετές μελέτες στο παρελθόν έχουν συσχετίσει τη μοναξιά με το κάπνισμα, αλλά είχε έως τρα αποδειχθεί δύσκολο να βγει οριστικό συμπέρασμα κατά πόσο μόνο η μον αξιά οδηγεί στο κάπνισμα ή συμβαίνει και το
αντίστροφο . Η νέα μελέτη τάσσεται σαφς υπέρ της πρτης εχδοχής .
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ , με επικεφαλής τη δρα Ρόμπιν Γούτον, που ανέλυσαν στου
χεία (γενετικά και συμπεριφοράς ) για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρπους και έκαναν τη σχετική δημοσίευση
στο περιοδικό για θέματα εθιστικν ουσιν Αddiction>, βρήκαν ότι η μοναξιά οδηγεί σαφς σε αυξημένο κάπνισμα.
Οι μοναχικοί άνθρωποι είναι πιθανότερο να αρχίσουν το τσιγάρο , να καπνίζουν περισσότερα τσιγάρα μέσα
στη μέρα , καθς επίσης να δυσκολεύονται περισσότερο να κόψουν το κάπνισμα . Αντίθετα , δεν φαίνεται να έχει βάση ότι όταν κανείς αρχίζει το τοιγάρο, αυξάνεται η μοναξιά του .
Εξι προτάσεις πολιτικής, τέσσερις προτε
ραιότητες για την αντιμετπιση των επιπτσεων
της πανδημίας , αλλά και αυστηρή κριτική προς
ορισμένες <υνικέ επιχειρηματικές πρακτικές ,
περιέλαβε στην ομιλία του ο νέος πρόεδρος του
ΣΕΒ, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος , κατά την α
νοιχτή εκδήλωση της γενικής συν έλευσης του
συνδέσμου .
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στη στάση των
πολιτικν δυνάμεων κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κοίσης: Η αντιπολίτευση
στάθηκε επάξια στο ύψος των πε.
ριστάσεων. Φαίνεται να αναδει- ΣΕΛΑ
www.Gimoprasion.g

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Πλαφόν στα επαγγελματικά μισθώματα και για το 2023Νέους εθελοντές θα εκπαιδεύει ο δήμος Αθηναίων
  Στην απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να διατηρήσει το πλαφόν 3% στα επαγγελματικά μισθώματα και για το 2023 αναφέρεται σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, Γιάννης Μπρατάκος. Σημειώνεται ότι αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες της αγοράς και της καθημερινότητας των μικρομεσαίων επιχειρηματιών που μισθώνουν ακίνητα για τη στέγαση των επιχειρήσεών τους, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε χθες από την Τρίπολη την επέκταση του έκτακτου μέτρου που είχε ληφθεί τον περασμένο Απρίλιο για ανώτατο όριο 3% στις αναπροσα
 • Νέους εθελοντές θα εκπαιδεύει ο δήμος Αθηναίων
  Το πρώτο σημαντικό βήμα για την οργάνωση, τον συντονισμό και την ενίσχυση του εθελοντισμού στην πόλη ξεκίνησε αυτές τις μέρες από τον Δήμο Αθηναίων με την ανακοίνωση του προγράμματος «Συμμετέχουμε». Μέσω αυτής της δυναμικής και καινοτόμας πρωτοβουλίας, η δημοτική αρχή στοχεύει στην αφύπνιση της εθελοντικής συνείδησης, στην καταγραφή του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και στην κατάρτιση και εκπαίδευση μιας νέας γενιάς εθελοντών, που στις μέρες μας είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα -Παγκόσμια Ημέρα Ε
 • Να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων οι τράπεζες
  Δώδεκα μέρες διορία από κυβέρνησης Προθεσμία δύο εβδομάδων έδωσε στις τράπεζες ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας προκειμένου να φέρουν προτάσεις σε μία σειρά ζητημάτων που απασχολούν την κοινωνία, αυτή την δύσκολη χρονικά περίοδο, οι οποίες όμως θα κινούνται σε συγκεκριμένα πλαίσια, τα οποία καθορίζει μέσα από ανακοίνωση που εξέδωσε αμέσως μετά την λήξη, της άκαρπης αυτής συνάντησης. Οι πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομικών αναφέρουν ότι προκάλεσε έκπληξη στην πολιτική ηγεσία η στάση των τραπεζών η οποία κινήθηκε εκτός του πλαισίου που είχε
 • Μ. Ρέντσι: Αυτοί που μας έλεγαν τι είναι σωστό, έκαναν πολλά λάθη
  Αυτοί που μας έλεγαν πριν δέκα χρόνια τι είναι σωστό, έκαναν πολλά λάθη εις βάρος των επόμενων γενεών, τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Ματέο Ρέντσι μιλώντας στην Αθήνα, στο 6o συνέδριο του Economist για την βιωσιμότητα, σε πάνελ συζήτησης με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ Γιώργο Στάσση. «Η έννοια της βιωσιμότητας αλλάζει με τον χρόνο. Πριν δέκα χρόνια την χρησιμοποίησε η Γερμανία για να επιτεθεί στην ελληνική και την ιταλική κυβέρνηση με επιχείρημα την έλλειψη βιώσιμων οικονομικών. Τώρα ο ορισμός έχει αλλάξει. Η Γερμανία προχώρησε στο κλείσ
 • Μιούζικαλ για τη ζωή και την καριέρα του Φρανκ Σινάτρα στο Μπρόντγουεϊ
  Νέο θεατρικό μιούζικαλ βασισμένο στη ζωή και την καριέρα του ίδιου του θρυλικού ηθοποιού και τραγουδιστή, Φρανκ Σινάτρα, είναι «στα σκαριά», σε λιμπρέτο του συγγραφέα Τζο ΝτιΠιέτρο και σκηνοθεσία και χορογραφία της βραβευμένης με Tony, Κάθλιν Μάρσαλ. Η παραγωγή θα είναι της Universal Music Group Theatrical σε συνεργασία με την Τίνα Σινάτρα, τη μικρότερη κόρη του αείμνηστου καλλιτέχνη και τη Frank Sinatra Enterprises. «Ο Φρανκ Σινάτρα είναι ένα από τα μεγαλύτερα είδωλα του 20ου αιώνα. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Τίνα για την παραγωγή αυτής της παράστασης που θα είνα