Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Η απόφαση
434 μαθητές των ΕΠΑΛ
του Δημοτικού
Κοζάνης διαγωνίστηκαν
Συμβουλίου
Κοζάνης για την
στα Νέα Ελληνικά για
προκήρυξη
το υδάτινο στοιχείο
εκλογών
στο Ρύμνιο

σελ ~ 3

Το Μαμάτσειο εξοπλίζεται με
μηχανήματα 2,2 εκατομμυρίων ευρώ
- Αναμένονται άλλα 2 εκατομμύρια
σελ ~ 24

Ο Δημήτρης
Κοσμίδης
διαγράφει το
Σάββα Ταγκαλίδη
- Αλλάζουν οι
συσχετισμοί
στο δήμο Βοΐου

σελ ~ 3

Το λογιστικό
γραφείο του κ. Μάρα
ανέλαβε τη λογιστική
υποστήριξη του
ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης

Ο χρυσοποίκιλτος επιτάφιος
θρήνος του Ιερού Ναού
Αγίου Νικολάου Κοζάνης
επέστρεψε μετά από έξι μήνες
- Απαραίτητη η καταγραφή
όλων των εκκλησιαστικών
αντικειμένων

σελ ~ 3

Ολοκληρώθηκε
η συγκομιδή του
τσαγιού στο κτήμα των
«ΑΦΩΝ Τζημόπουλοι»
στις Κυδωνιές Κοζάνης

σελ ~ 5

σελ ~ 3

σελ ~ 5

7248

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 7

Αλέκος Αθανασιάδης: Να
δημιουργηθεί ένα φορέας για τη
μεταλιγνιτική εποχή - Δημιουργία
εργοστασίου με πάνελ φωτοβολταϊκών
στην περιοχή - «Κανείς δεν μπορεί
να υλοποιήσει την εξαγγελία του
πρωθυπουργού - Χρειαζόμαστε
τα στερεά καύσιμα»