Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τόΠο του
Πρεπει να ξερει
να δυοαροστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΓΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩ
ΑΚΤΙΟ- ΑΜΒΡΑΚΙΑ
ΠΟΥΓΕΙΟΥΠΟΙΟΜΩΝ
σία γρήγορα για την α
Ιολοκλήρω- noupγείο θα κινηθεί νarέωoη των εγγυητ
σης του έρ - άμεοα με τς διαδικα . κν και να φέpουν τα
Αμβρακία ανακοίνω θα καλέοει εταιρείες νόμος, έtoι ωστε να
δομν και Μεταφο και nou είχαν ουμμετά - για να ξεκινήσει και να
ρν Κστας Αx . Κα σχει στον τελευταίο τελευσει αυτό το έρ
ραμανλής σε ομιλία διαγωνισμό το 2019 , γο
του στη Βουλή , Ο - για να γίνει η διαδικοσυνεχειa στη σελ.
Η παραλία της Πρέθετας στο επίκεντρο
των δράσεων του "Αρχέλων
μνοθάλοοσυ Κοτυου και τmν nαραa του
Ευρτα eα pρεeοuν στο enixεντpο των 6p γκό αΜoά και εnoτημονικό ενδοφέρον εν
όφει των τόοεων στους nλπύυομούς των 0α.
στην Κιαί Ακτί
Η Τουρκία υπονομεύει
την σταθερότητα στην περιοχή
Δεν έχουν τέλος τα εγκμια
για την Ελλάδα..
Δεν όχουν τλος τα eyκμα του
διεθνή Τύτou για την Ελλάδα σχετικά
Μήνυμα ότι η ΕΛΜ
δα και το lopanA είνα
φυσικοί ούμμακο .
yός κυριάκος Μητο τάκης npiv τm συνονησή του με τοw ομό .
noγo του Βonpmln Nοtoryahu , στην nρη
τtonoεί σε χρα του .
ξωτερικού μετά την
με ον τpόο nou αντμεττηοε τον