Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Lanatolh|
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου T www.anatolh.com
Εiος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής : ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
18.836
Σελίδες 5 και 9
Σελίδα 23
Σήμερα τοαπoγευμα οι αγνες στίβου
&Μιραμπέλο στο στάδιοτου Αγίου Νίκολάου,
0 κσυνωστισμόςσε εστιατόρια και μπαρ.
Κομβικός ο ρόλος της Κρήτης
Παράκληση στους πολίτες
να συμμετάσχουν στην έρευνα
για τον κορωνοϊό
Σελίδα 28
Στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου
Ρετορτάς
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
Η Κρήτη διαδραματίξει κομβικό ρόλο στον
ενεργειακό χάρτη της Α.
νατολικής Μεσογείου , ό.
Πως επιβεβαιθηκε χθες
στο Ισραήλ , εκεί noυ ο
μπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Κωστής
Χατζηδάκης και ο υπουρ - και Ισραήλ για την υλογός Ενέργειας του Ισραήλ noίηση του αγωγού φυΥυval Steinita υπέγραφαν σικου αερίου East Med , Facility.
Κοινή Διακήρυξη για θέ - στρατηγυκή επλογή κοι ματα ενεργειακής συνερ. νού ενδιαφέροντος όχυ
γασίας, στο πλαίσιο της μόνο για τις δυο χρες .
Προθησης κοινν εγχει . αλλά και για την Ευρω
pημάτων nou ενισχύουν παική Ένωση Η ισραηλινή επίσης η εμβάθυνση της τόσο για τις χρες μας .
Την ενεργειακή ασφάλεια πλευρά έχει ξεκινήσει την τριμερούς συνεργασίας όσο και για την Ευρωπατων δυο χωρν .
| Η υπογραφή έγινε στην Διακυβερνητικής Συμφω - ραήλ μέσα από την πρω - την εξαγωγή αποθεμάτων
ερουσαλήμ κατά τη δι - νίας Ελλάδας -Κύπρου τοβουλία 34. (που πεέρκεια της επίσημης επί . Ιoραήλ , που υnέγράφη ρλαμβάνει και τις ΗΠΑ , Μέση Ανατολή και την Α.
ρκεψης του πρωθυπουρ - στις 2 Ιονουαρίου.
γου Κυριάκου Μητσοτάκη
στο Ισραήλ nou παpoυσί - Ελλάδα κύρωσε τη Συμ το οποίο συζητήθηκε το λοιπη Ευρπη.
ασε μεγάλο ενδιαφέρον , φωνία στις 14 Μαΐου.
aναδεικνύοντας την γ.
μπολιτική , οικονομική και δειξαν τη σημασία της νισμό ενεργειακής συνερ- σορίσουμε σύντομα την
αναπτυξιακή διάσταση ηλεκτρικής διασύνδεσης γασίας στην Ανατολική Ιταλία ως υπογράφουσα
των δύο χορν στην A- Ελλάδας (Κρήτη ) - κύ - Μεσόγειο.
νατολική Μεσόγειο.
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙ0-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
ΛΑΪΚΗ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
0,398/ΚΙΛΟ
0,498/ΚΙΛΟ
ΠΕΠΟΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΟ
ΜΕΛΙTΖΑΝΕΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΡΗΤΗΣ 049/ΚΙΛΟ
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 049 /ΚΙΛΟ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΜΑΜΙΝ
ΚΕΡΑΣΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΡΑΓΑΝΑ 299/ΚΙΛΟ
γου από το ευρωπακό ερίου East-Med (ΕMCP .
ταμείο Connect Euroρο επιβεβαινουμε την υπο
στήριξη και τη δέσμευσή
μας για την υλοποίηση
του έργου. Το ΕMGP αντι προσωπεύει μια βισιμη
και στρατηγική επιλογή
Στην ατζέντα βρέθηκε κοινού ενδιαφέροντος,
που αποτελεί βισιμη και
Οργανισμός
Ενεργειακής
Συνεργασίας
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ |
διαδικασία κύρωσης της Ελλάδας- Κύπρου - ΙσΤκή Ενωση επιτρέποντας
Πόληση λιανική-χονδρική Διανομή κατ oίκον
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51- ΑnιoΕ ΝιΚΟΛΑΟΣ. ΤΗΛ. 284102171 ι
φυσικού αερίου από τη
καθς και μέσα από το νατολική Μεσόγειο μέσω
Υπενθυμίζεται ότι η East Med Gas Foum για της Ελλάδας στην υπό
ενδεχάμενο διεύρυνσής
οι δυο υπουργοί ανέ του σε έναν μόνιμο οργα - ανυπομονούμε να καλω Προς το σκοπό αυτό
τη συμφωνία , Η ιοραηΌπως αναφέρει χαρα - λινή κυβέρνηση έχει ξε ποιείται ως Έργο Κοι - κτηριστικά το επίσημο κινήσει τη διαδικασία ε
Ενδιαφέροντος κείμενο της συμφωνίας: πκύρωσής της και θα
(PC) από τον ΕuroAsia -Λαμβάνοντπας υπ' όψιν ενημερσει τα σχετικά
πρου - Ισραήλ nou υλοΗ Κρήτη, ο East Med
και η Ευρπη
Είναι αξιοσημείωτο interconnocior, Ο τελευ - την υπογραφή , στις 2 lα - μέρη της IGA μετά την
Πως οι κ . Χατζηδάκης και
Steinitz επιβεβαίωσαν την
ισχυρή ατήριξη Ελλάδας χρηματαδότηση του έρ- (1GA για τον ανωγό α
SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΚΑΡΟΙ A7,983
ΕΛΟΥΝΤΑΣ
ταίος άλλωστε υπέβαλε νουαρίου 2020, της Δια - ολοκλήρωσή της . Επανα
στις 27 Μαΐου αίτηση για κυβερνητικής Συμφωνίας λαμβάνουμε την υποστήΤετάρτη 17 Ιουνίου
ΔΙΑ3ΟΡΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ 2 KGA0E
ΚΟΛΤΟΣ
ΤΣΙΠΟΥΡΑ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΘΕΛΕΙΣ ΚΤΕ0?
ΚΑΛΕΣΕ:
28420-93400
5986,
20411-01,000 , 6945-000102
Τεpόστια γκάμα καθημερννό φρίσων ψοριν ano το καίκια μος
δοως και τερόστα γκόμο κτεψυγμένων θολοοσν poioντων
onως κοκκινόψορο, βακολόο , γλσσο κοι Dολλά άλλο
U28420-93400

Τελευταία νέα από την εφημερίδα