Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: .& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.780 .Τιμή 0,60 Ε Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020
Γραφεία Φ.Τζαβέλλα 11-ΩΑΝΝΙNΑ 453 33 Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fa: 26510 30.350 htp/www.proinosiogos.gr [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Είναι η σημαντικότερη παρακαταθήκη για το μέλλον της Ηπείρου
ΟΠησάζει η έχριση χρηματοδότησης για τοβρειο Τμήμα ηερνίτους γνση, να mvείχαν πρτα...>
του Ε65 Εεμπλοκάρει ο δρόμος Άκπο- Αμβρακία Με
33,6 εκατ. ευρ η βελτίωση του Τμήματος Καλπάκι- Κόντοα
Βρήκαν τη χρυσή τομήν για τα
hότρα από φθιότωρο, για παροχέρηση της Ενστας Οδού. απορριμματα στο Δήμο Ιωαννιτν!
Με οκτ μήνες καθυστέρηση ιδιτης θα συνδράμει στην αποκομιδή του .
. Πς θα ήταν σήμερα η
Ηπειρος χορίς Τους αυτοκινητό.
δρομους που είσπασαν ορισn. Η λαϊκή παρoιμία Στερνή
μου γνση να σε aίχα πρωτα
ση; Δύσκαλο να το φανταστεί κα νείς γιαπ κυρίως με την Εγνατία
κές παρατάξεις στο Δημοικό Συμ
βούλιο bωαννίνων, πο μετά από
οκτ μήνες εδέησαν να καταλή
ξουν-έστω και δια της :
νης, σε μια μίνιμουμ συμφωνία στε να αντμετωπιστεί το πρόβλη
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
και την Ιόνια Οδό άλλαζαν ήδη
πολλά στον Τόπο μας και οι προ
oπτικές για Το μέλλον διαγράpονται ακόμα mo ευoiωνες .
Υπάρχουν φυσκά οοβαρές εκ κρεμότητες . όπως η ολοκλήρωση
της Ιόνιας με το Τμήμα Γάνενα Κακαβά και η σύνδεσή της με ην
Πρέβεζα Εργα που , εκτός Των άλ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
διαίτερης σημασίας για.
Την Ηπειρο εναι η ολοκλήpωση Του αυτοκνητόδρομου
E65 με την κατασκευή και
Του βάρειου ηήρατός του
που δρομολογείτα . .
- - -- -- --- . --- ..-- - - -mης αποκομιδής των απορριμμάτων Την καλοκαιρινή περίοδο.
Αν τον περασμένο Σεπτέμβριο.
δεν είχαν επικρατήσει λογικές
ακαθολικής αντιπολίτευσης , η
πόλη και οι δημοτκές κοινότητες πpoβάλλονται μάλιστα ως ιδαν .
δεν θα ανιμετπιζαν προβλήμα . κός Τουριστικός mpoopαμός
τα στην αοκομιδή που κάθε άλλο
: παρά πμούσε Τα Γιάννενα , ου
λων εμποδων , δέχτηκαν χύπημα
τελευτοία και από την πανδημία η οποία έβαλε ppέvo
Ηλογική τελικά πρυτά
νευσε, ιδιτης θα συνδράμει
το έργο της αποκομδής και
: έτου Το καλοκαίρι τα Γιάννε καής γνμης ο δύο μεγάλες πα - να δεν θα μεταπραπούν σε
Πορεία χθες στα Γιάννενα
ΧΒες και κάτω από την πίεση της
σκουπιδούπολη. .
Ζήτησαν την ενίσχυση του
δημόσιου συστήματος Υγείας
ν Συμμετείχαν ΑΔΕΔ Eoγατικό Κέντρο ,υγειονομικά σοματεα
Σε αγροτnτή περιοχή της Άρτας
---- ----------------τητα Πολτν του πην Δημάρχου Θωμά Μπέγκα και Ιωάνννα 2023 ης Ταάνας Καλογιάννη, προχωρήσει στη σύνομη συνεργαουσιαστικά έδωσαν Το πρόσνο oίας με ιδτη για δύο
φως στη Δημοτική Aρχή για να
Κρατούσαν φυλακισμένους
αλλοδαπούς για να ζητήσουν λύτρα!
ν Συνελήφθη ένα μέλος της εγκληματικής οργάνωσης
-2η σελ
Αμεοα στονς Δήμρυς τα 25 δα .
ευρ από το τρήραμμα
Μια σοβαρή υπόθεση παρά
ομης κατακράτησης αλλοδαπν
Ψπλικάμιυν ην ημιπνταση
Σελ. 2
Σελ 12
ες ρες οι άνδρες Της ΕΛΑΣ, ο
oποίoι και συνέλαβαν προχθές Το
: απόγευμα ένα άτομο, αλβανικής
: υπικοότητας, ως μέ . 11η σελ
Έφυγε χθες από ανακοπή σε ηλικία 74 ετν
Δολό και Κρυφοβό πενθούν για
. Με κrντρικό aίημα την ενί
σχυση του δημόσιου
Υγείος και πρόνοας βγήκαν χθες
στους δρόμους και των Ιωaννi
νων φορείίς Του χρου καθς και
συνδικαλιστικά
Ειδική εκδήλωση μόλις ολοκληρωθεί το έργο
Το Γεφύρι της Πλάκος προτάθηκε γα
οp m ευρωπ.βραβείο πολιτιστικής κληρονομιάς
το χαμό του Γιργου Κωσταρά
V iπήpξε στέλερος Των Οκονομ. τηρεσιν του Πανετ. Ιωαννίων
νταν nαρά τη θέλησή τους
οι αλλοδαnoi anό εγκληματι.
. Σμερα ( 1 πμ) η κηδία του στο ακριτικό χυρό
. Αφησε χθες την
τελευταία rου πνοή, από
ανακο τηα.
Νοσοκομείο
στα όπου νοσηλευό
ταν εδ και μερικές εβδομάδεςο Γργοςκ.
Κωσταράς. 74 χρόνων.
Η κηδεία Του θα γήνει
σήμερα , Τετάρτη , ρα
11 .μ. στο ακριπκό Δο tης Αρτας
καρδιάς στο
. Ένα ευρωπαίκό βραβείο
πολιτιστικής
κληρονομίας θα
διεκδικήσει ro
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
κας από την
Europa ostra ,
όπως αποκάλυΔεκαπέντε τα να
| Του r. ΓΙΑΝΝΑΚΗ 7
Υπουργείο Πολ.
τισμού. Η απόφαση για να προτσθεί η υποψη
φιότητα Του μοναδ - 11η σελ
Ο εκλπν για πολλά
χρόνια ήναν στέλεχος των
Οικονομιν Υπηρεσκν
Του Πανεπιστημίου Iωa
νίνων , όπου κατά γενική ομολογία
Κατά την ειδική τελετή συνταξιοδό.
τηoής του. t
νάσης ευκαριστεί και anoxoιpετά τον
Πρύτανης L rεpoθ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Σελ. 12
Πργo Κωσταρά .
Eνμετατέθπκε η συνάντηon Superleague2 και ΕΠΟ
Τα τηλεοπτικά καθορίζουν
την τύχη του πρωταθλήματος
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΒΟΛΕΣ
Λοχαγέ, follow me!
Άστοχες ενέργειες . .
> ράφει ο ΠΑΝΝΗΣ Β. ΔΕΒΕΛΕΙΚΑΣ
(-χρεωμένες στην ΕΡΤ οι ομάδες . .
> Του ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΟΥΓΙΑ.
. Ακόμα μα χρο νική μετάθεση υπάρχει
στις εξελίξεις και Τις σποφόσεις για Το πpω
. Πριν λίγο καιρό , βρέθηκα στην nανέμορφη
πόλη της Κέρκυρος και πήρα το δρόμο από το 20
Γυμνάσιο προς ην πλατεία Δημαρχείου . Μα διο δρομή που ακολουθούσα καθημερινά όταν ήμουν
pαθητής στις δύο πρτες Τάξεις του γυμνοσίου,
μισό περίποu aινα πίσω στο χρόνο! Κατεβαίνο ντος προς την οδό Μοντσενίγου , ξανοζωντάνεψε
η φωνή του Αβατάγγελου με τις ηλεκτρικές συσκευές mου έλεγε
τραγουδιστά στην κυρία mou έμενε απέναντ: Κaλημέρα Πτίroo
pου. Λουλούδια η στράτα σουκ
Σταμάτησα στην απόληξη της οδού , εκεί που παλιά
Ο Σε όλες ης εκφάνσεις της ζωής, οι άστοχες ενέργεες (με δόλο
ή χωρίς), είναι εκτίνες , που δημιουργούν τα προβλήματα! Εάν, στς
ανθρπνες ενέργειες , επικρατούσεη λογική , οι...παρεvέργεες θα
ήταν πολύ περορισμίνες! (Δεν μιλάμε για πλήρη εξάλυψη . )
Όλα τα καπόνερα, από την κάθε μορφής αστοχία, είτε στο περ.
βάλλον , είτε στην εστορική μνήμη ενός λιού , είτε στις σχίσεις
ατόμων και λαν, όλες αυτές τις εδυσλειτουργίες Βα πρέπει να τις
αναζητήσουμε στον παράγοντα άνθρωποί (Και κυρίως σε αυτόν,
που έχαι μία μορφή εξουσίας . )
Σης άστοχες ενέργεnες και σφόδρα βλαπτικές , για την
League 2 καθς ανα
βλήθηκε η προγραμ
μαπομένη για σήμερα
συνάντηση της αντ
προσωπείας της με
Την Super League 1
7η σελ
4η σελ.
και την

Τελευταία νέα από την εφημερίδα