Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερινή Εpημερίδα τns Ηπeiρου-1eρυτήs Ευθ. Τzάλλαs-Ετos 930-Αρ. Φιλλου 24327-Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020-0,60 ε
SUPER LEAGUE 2
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Μονόδρομος
η επανεκίνηση
Συνεχίζει με
Παπαδόπουλο το BC
Υπό Παρακολούθηση
έντεκα νεοσσοί πελαργοί
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 11
ΣΕΛΙΔΑ 7
Από το ΠΔΕ
το Καλπάκι- Κόνιτσα
Έτοιμη προς παράδοση είναι ουσιαστικά η Γέφυρα Πλάκας στον Αραχθο , με τις εναπομείνασες εργασίες
να αφορούν την απομάκρυνση κατασκευν και τη διαμόρφωση του Περιβάλλοντος χρου
ΓΙΑ ΚΟΡΔΕΛΑ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΑΘΡΟ
Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Enεv
δύσεων με nρounoλογισμό 33,6 εκ .
ευρ, σκοnεύει το υnoυργείo Υnoδομν να χρηηματοδοτηθεί ο οδικός
όξονος Καληnάκ- Κόνποα , ούμφωνα
με απάντηση του unouργού Κστα
Καραμανλή , σε ερτηση του Σ . Καλογόννη
ΣΕΛΙΔΑ 5
Κοινά αιτήματα
και αγωνίες
Με τους συμβοσιούκους Εργοζόμενους του Πονεπιστημιακού Νοoοκομείου να βρίσκονται στην κεφαλή.
Η άρτια εκτέλεση
του έργου της
αναστήλωσης
οδηγεί το
υπουργείο
Πολιτισμού στην
απόφαση να
Προταθεί ως
υποψήφιο για
βράβευση από τον
Πανευρωπαϊκό
οργανισμό για
την Πολιτιστική
κληρονομιά Europa
Nostra .
nopeia στα Γάννενα, στο nλαίστο της
24ωωρης απεpγίος των εργοζφμένων
στα δημόσιανοοοκομεία
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Κλείνουν
τους υπολογιστές
Σε onoxή anό κάθε είδους ηλεκτρονική υnoβολή κολεί η Ενωση Φοpο τενικν Ελευθέρων Enoγελματιν
Ιωαννων όλους τους λογιστές φοκής διαμορτupίος των λογιστνφο ροτεχνικν.
ΣΕΛΙΔΑ 6
Μαζί με το εισιτήριο
και ένα Ζαγόριν
ΣΕΛΙΔΑ 3
Με τη δωρεά στομικν φολν Οuσικό Μεταλλικό Νερό Ζαγόρω στηρ
ζει η Χήτος AΒEΕ την κονή nροσηά θεια για την επανεκκίνηση του τουρ σμού στη χρα μας ανταποκρινόμε.
νη στο αίτμα του unouργείου Πολτσμού και του Ταμείου Αρχαιολογκν Πόρων και Αnαλλοτpσεων
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
NΕΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΓΝΙ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑ ΥΠΕΡΑΜΥΝΕΤΑΙ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ
Έρχονται, Παρέρχονται
και επανέρχονται
Πράσινο φως.
για συνδρομή ιδιτη
Κρατούσαν
κφυλακισμένους
αλλοδαπούς
0ς defB να μοιάζει η καταγελία τεκνικής εταιρείας των ωaννων στο Ελεγκτικό Συνέδρο σετικά με το
έργο της ενεργεακής σνοβάθμσης του Πανεπιστημακού Νooκομείου ωoνννων ωστόσο το ερτημα
nou tίθεται είνοι αν είναι ιανή να Προκαλέσει εππλέον καθυστερήσεις nou ea έχουν και οοφές οικονομικό οντίκτυno Η ανοφορό σε deia vu έχε να κόνει με το γεγονός ότι η καταγγελία για την nροκ pυξη του
έργου τν 4 λ εκαι ευρ ως προμήθειαν και όκιως κέργου δεν είoι νέa . ολλά έχει nαρελθόν Σε ανά λογηι καταγελα είε nρoχωpnσει σε πρonγοuμενο χρόνο και ο Πονελλήνος Σύδεομος Τενκν Ετοp
ν με αποτέλεσμα να υπρξα τότε παpέμβοon της Ενιαίας Ανεξάρτπτης Αρχής Δημόσκων Συμβόσεων:
ΣΕΛΙΔΑ 4
Με τη στήριξη στην ψηφοφορία της naράτοξης uίωάνννα 2023 Και τη μερική στήριξη της αΕνότητας Πολτν Νέα Γάνενα- διά της συμμετοχής για να διοσφολιστεί
anaptio - εγκρίθηκε anό το δημοτικό συμβούλο Ιωaνννων
η αναμόρφωση του ηροuπολογισμού , διοδικοσία nου ήτον
anapoirητη στε να ηροχωρήσει η nροκήρυξη ανοικτού δι αγωνισμού για την ανάθεση μέρους της αnοκομιδής αnop
ρuμμάτων σε ίδιτη
σε αποθήκη
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΩΡΓΟΥ Μ . ΒΡΑΖΙΤΟΥΛΗ
Εθνοτικοί χαρακτήρες στη Μακεδονία στις αρχές του 20ου αινα
ΣΕΛΙΔΕΣ 8-9