Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Οι "σταθεροί", οι αβέβαιοι και οι εκπλήξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
HARVARD
ΕΥΡΩΑΜΥΝΑ
ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ
ΣΗΜΕΡΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΓΑΛΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ
ΑΝΑΤIΝΑΞΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Σε αναζήτηση υπνου
HARVARD
ΣΧΕΔΙΟ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ. ΚΟΡEΑ
MEDICAL SCHOOL
Οι τελευταίες ανακαλύψεις,
οι έρευνες , οι εξελίξεις
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 11
ΧΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
9 '771108979130
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 101ο . Αρ. φύλλου 30.445 . δρυτής: Γ Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ, ΤΕΤΑΡ ΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
www.kathimerini.gr . 6120
Οι σταθεροϊ ,
οι αβέβαιοι
και οι εκπλήξεις
Παραλογισμός στην Πανεπιστημίου
Αστοχίες
και ασάφειες
στα πρωτόκολλα
του τουρισμού
Διορθωτικές κινήσεις στην κυβέρνηση
προανήγγειλε ο Κυριάκος Μηπσοτάκης
Δύσκολη n εφαρμογή
από τους ξενοδόχους
Σήμα αλλαγν στην κυβέρνηση, ου
θα πραγματοποιηθούν είτε άμεσα Μητσοτάκηs έχει αποφασίσει να
είτε στ1s αρχέs Ιουλίου , με τη συμπλήρωση ενόs έτουs από τη vίκη κεντρικν υπουργν που έχουν
τns Ν.Δ. στιs εκλογέs, εξέπεμψε από
το Ισραήλο πρωθυπουργός Κυριά - θεωρούνται κρίσιμοι και για τη
KOS Mητσοτάκη . Ερωτηθεis για
το ενδεχόμενο ανασχηματισμού, χραs , εν όλα δείχνουν πωs θα
ο πρωθυπουργός ανέφερε συγκε- υπάρξουν μετακινήσειs και ενδεκριμένα πωs <χρησιμοποιείτε λά- χομένωs κατάτμηση αρμοδιοτήθos λέξη , η σωστή είναι : διορθω τικές κινήσειs, παρότι έχει γίνει Τέλοs, κατά πληροφορίες , ο ανααποδέκτns εισηγήσεων και για σα ρωτικές αλλαγές στο κυβερνητικό αεκπλήξεις , θα εδράζεται στην
σχήμα. Οι υποστηρικτέs αυτns τns
άποψns θεωρούν πωs από τη στιγ
μή που ο πρωθυπουργός διαθέτει
τόσο μεγάλη δημοτικότητα-μεγα
λύτερη ακόμα και από όταν κέρδισε
τιs εκλογές- τρα είναι η καταλλη- βερνητικό σχήμα βάζουν παράλληλότερη στιγμή για να προχωρήσει λα οριστικό τέλοs και στα σενάρια
σε σαρωτικές αλλαγές.
Σύμφωνα με πληροφορίεs , ο κ .
Προβλήματα στην εφαρμογή κολλα δεν τουs απαγορεύτων υγειονομικν πρωτοκόλ
λων ανακαλύπτουν κάθε μέ -λα εφαρμόσιμεs διαδικασίεs
ρα που περνάει οι ξενοδόχοι,
προετοιμάζονταs την επαναλειτουργία των μονάδων του .
Εν προβλέπεται πωs κάθε
ξενοδοχείο θα πρέπει να έχει
ιατρική κάλυψη, δεν έχει λη - υπάρχουν στα ιαματικά λουφθεί μέριμνα για το πs αυτή θα θεωρείται επαρκής και
ακόμη περισσότερο πs θα τέλοs, προϋποθέτουν επενδύ
τιμολογείται. Επίσηs , δεν έχει
οριστεί τιμή των τεστ για κορωνοϊό, σε αντίθεση με άλλεs χρεs , όπωs η Κύπροs . ξενοδοχειακές μονάδε . Eν Οι προβλέψειs για τον τρόπο στάσειs διατυπνουν και οι
λειτουργίas των μπουφέδων ακτοπλόοι για τον περιορισμό
στα ξενοδοχεία προκαλούν
σύγχυση, καθs τα πρωτόκρατήσει σταθερό έναν πυρήνα
ουν, αλλά επιβάλλουν δύσκοθετικό πρόσημο μέχρι στιγμής και
με γκισέ και αποστάσεις. Tην
ίδια στιγμή, απαγορεύουν να
χρησιμοποιούνται οι εσωτερικέs πισίνες των ξενοδοχείων,
αλλά επιτρέπουν αυτέs που
νέα περίοδο διακυβέρνησηs τηs
των σε συγκεκριμένα υπουργεία.
τρά και σε άλλεs επιχειρήσε .
Πολλές από τιs προβλέψεις ,
σχηματισμός θα εμπεριέχει και
σε1s και αύξηση του λειτουργικού κόστουs, τιs οποίεs δεν
αντέχουν μικρέs και μεσαίεs
Τι κι αν η μισή Πανεπιστημίου αποκλείστηκε για τα Ι.Χ.; Αυτό δεν αφορά
τους διαδηλωτές , οι οποίοι Παγίως επιδικουν την ταλαιπωρία των οδnγν και επιβατν οχημάτων. Οι διαδηλωτές της ΠΟΕΔΗΝ επέλεξαν χθες
να Πορευθούν στο κομμάτι της Πανεπιστημίου που είναι ελεύθερο για
την κυκλοφορία των οχημάτων , εππείνοντας ακόμα Περισσότερο τα κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο της Πόλης, Σελ. 6
αξιοποίηση τns Κοινοβουλευτι κns Ομάδαs τns Νέas Δημοκρατίas αλλά και θα σηματοδοτεί μια
νέα διεύρυνση.
Οι επικείμενεs αλλαγέs στο κυτns χωρητικότηταs των πλοίων στο 60% με 65%, Σελ . 23
περί πρόωρων εκλογν . Σελ . 4
Κοινό μήνυμα Ελλάδας-Ισραήλ στην Τουρκία
ΣΗΜΕΡΑ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
<ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ>
Σεβασμός των κυριαρχικν δικαιωμάτων όλων των κρατν στην υφαλοκρηπίδα και στην ΑΟΖ τουφ
Ρύθμιση τρα
Προσθήκη
ΚΕχουμε κοινά συμφέροντα, αντι μετωπίζουμε κοινέs προκλήσει , Μητσοτάκη, αμέσωs μετά τn συ έχουμε εξαιρετικές κοινέs ευκαι
ρίεSn, είπε ο Ισραηλινός πρωθυ- λίου Συνεργασίαs Ελλάδαs-Ισπουργός Μπέντζαμιv Νετανιά -ρaήλ στην Ιερουσαλήμ. Η κοινή
Οι δύο πλευρές υπέγραψαν διακυπλην σαφή, καταδίκη έναντι όλων βερνητικές συμφωvίes για επί τns
νεδρίαση του Ανωτάτου Συμβου- όσοι παραβιάζουν τα κυριαρχι αρχήs συνεργασία σε μια σειρά
από τομεis όπωs n υγεία , η κυβερνοάμυνα, το περιβάλλον. Σελ . 4
χου απευθυνόμενοs στον Κυριάκο διακήρυξη περιλαμβάνει έμμεση
στο όνομα ΣΥΡΙΖΑ
Στην ομόφωνη απόφαση στο επόμε
νο Πολτικό Συμβούλιο ο Αλέξης ΤσίΠρας να εισηγηθεί την προσθήκη στο
όνομα ΣΥΡΙΖΑ του όρου <Προοδευτι κή Συμμαχίαn κατέληξεπ χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας
του κόμματος, στην οποία συζητήθηκε
εκτενς το κλίμα εσωστρέφειας των
τελευταίων μηνν . Σελ.5
Η εικόνα τns πορείαs που
καταλάμβανε τη μισή Πανεπιστημίου, εν η άλλη μισή
έμενε ελεύθερη για τουs πεζούs, ήταν κάτι παραπάνω από
υπαρκτόs σουρεαλισμόs. Ηταν
και ένα σήμα συνειδητοποίησns ότι τρα είναι ευκαιρία
να προωθηθεί, επιτέλουs , n
ρύθμιση για τιs διαδηλσειs.
Τρα, με την απελευθέρωση
του δημόσιου χρου, θα υπάρχουν και πρακτικά οι προϋποθέσειs στε η
κά δικαιματα τns Ελλάδαs στην
ΑΟΖ και στην υφαλοκρηπίδα τms.
Σε καραντίνα οικισμός
στον νομό Ροδόπης
Στοίχημαδιαρκείας
η πλατεία Βικτωρίας
. Οικονομία: Σημαντική βελτ
ωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας κατέ
γραψε το Institute for Management
Development (IMD) . Σελ. 22
Αύξηση κρουσμάτωνσε όλο τον κόσμο
Επαναφέρει το Δουβλίνον η Γερμανία
κηση του διΣενέο, τοπικό lockdown στην περιοχή του Ιάσμου στη Ροδόπη
προχρησε η Γενική Γραμματεία γράφηκε και σε όλο τον κόσμο ,
Πολιτικής Προστασίas μετά την
καταγραφή πέντε κρουσμάτων δεξαμεθαζόνη. Σελ. 6, 1
Προσπάθεια να απομακρύνονται
άμεσα όσοι πρόσφυγεs και μετα νάστεs καταφεύγουν στην πλατεία Βικτωρίαs καταβάλλουν οι
Αρχέs . Παράλληλα, επανέρχε - βλίνου . Σελ. 6, 10
ται η προοπτική να ξεκινήσει η
Γερμανία να στέλνει πρόσφυγε
πίσω σε Ιταλία και Ελλάδα με
βάση τη κδιαδικασία του Δουχθεs από τα 15 που ανακοινθηκαιματοs τns διαμαρτυρίas
να μην παραλύει τη ζωή στην
πόλη . Η εξαγγελία είναι ρα
να βγει από το συρτάρι.
καν . Ανησυχητική αύξηση καταεν ελπίδεs δίνει έρευνα για τη
. Κλινικές: Διά της Πλαγίας οδού
επιχειρούν πανεπιστημιακοί γιατροί
να παρακάμψουν την τροπολογία Που
Ψηφίστηκε πρόσφατα και ορίζει ότι οι
υποψήφιοι για διευθυντές Πανεπιστη
μιακν κλινικν πρέπει να έχουν τουλάχιστον μία τριετία επαγγελματικού
βίου μπροστά τους. Σελ. 7
ΣΧΟΛΙΟΙ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ
Πυρά από Παραστρατιωτικούς
Ψύχραιμοι ανάμεσα στις Συμπληγάδες
.Ταξιάρχαιν: Πέντε άτομα από
την κλινική Ταξιάρχαιy, όπου εντοπίσθηκαν κρούσματα κορωνοίού μεταξύ των ασθενν , εκ των οποίων
δεκατρείς κατέληξαν, καλούνται από
την Εισαγγελία Αθηνν να δσουν
εξιγήσεις γα κατηγορίες σε βαθμό
κακουργήματος. Σελ. 7
Φασισμός σημαίνει δεν ανέχομαι το δια φορετικό , τη διαφορετική άποψη , τον διαφορετικό τρόπο ζωής. Μακαρθισμός σημαίνει ότι στοχοποι όποιον διαφωνεί με
τις ιδέες μου και τον δαιμονοποι. Είχαμε
δεξιό και αριστερό μακαρθισμό σε αυτή τη
χρα . Οικπατριτες) έβαζαν με ευκολία
την ταμπέλα του Προδότη σε όποιον είχε
άλλη άποψn. Οι κεπαναστάτες έκαναν το
ίδιο στους ιδεολογικούς τους αντιπάλους . Η
ιδεολογική απόσταση ήταν μεγάλη μεταξύ
τους, αλλά η μέθοδος διασυρμού του αντιΠάλου δεν άλλαξε .
Αποτέλεσμα; Ο τόπος να παρασύρεται σε
Πλαστές Πραγματικότητες γιατί κανείς δεν
τολμούσε να πειτην αλήθεια. Οι λίγοι Πολι τικοί Που το τόλμησαν έέχουν ως μόνη Παρηγοριά την υστεροφημία τους. Σήμερα είναι
απίθανα Πο δύσκολο να πεις τη γνμη σου
χωρίς τον φόβο της ακραίας διαπόμπευσης. μίσος , ο φανατισμός, η παράνοια ξεχειλ.
Η ενημέρωση βρίσκεται ανάμεσα σε επι
κίνδυνες Συμπληγάδες. Το αριστερό και το
δεξιό έχουν ξεπερασθεί. Εχουμε από τη
μια τη στρατοχωροφυλακή της Πολιτικής
ορθότητος , έτοιμη να κρεμάσει στα μανταλάκια όΠοιον την ενοχλεί . Αντί για γκιλοτίνα, οι σύγχρονοι Ροβεσπιέροι έχουν βρει
το τρόλινγκ, τη δολοφονία χαρακτήρων στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης . Το φανόμε
νο είναι ακόμη περιορισμένο στα μέρη μας.
Παγκοσμίως, ξέφυγε. Το γκρέμισμα των
αγαλμάτων είναι ένα μικρό δείγμα. Από την
άλλη, έχουμε το κτήνος του ακροδεξού λακισμού, έτοιμο να κατασπαράξει όποιον ξεφεύγει από το δικό του ευαγγέλιο .
Αυτές είναι οι σύγχρονες Συμπληγάδες
Που συνθλίβουν τη λογική , τον Πολπισμό
μας, την ίδια τη δημοκρατία. Είναι ανάγκη
να δσουμε μάχη για να Προστατεύσουμε
την ελευθερία της έκφρασης, να μπολιά
σουμε με θάρρος όσους έντιμους ανθρ.
Πους φοβούνται να μπουν στο καμίνι του
δημόσιου διαλόγου. Τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης έχουν γίνει ένα επικίνδυνο ερ
γαλείο Πουεν φαινομενικά ενισχύουν το
δικαίωμα έκφρασης γνμης, στην Πράξη
τη στραγγαλίζουν. Ολοι είναι θυμωμένοι το
απόψεις, Προστατεύουμε την αυτονομία
των αρθρογράφων μας , οι οnοίοι συχνά
διαφωνούν μεταξύ τους έντονα. Κάνουμε
λάθη ; Ασφαλς. Πάντοτε κάποιος παρασύρεται από την αδυναμία να γεμίσει μια
στήλη με βαθιές σκέψεις και καταλήγει σε
καφενειακές αναλύσεις . Πάντοτε υπάρχουν ατοπήματα, ακραίες διατυπσεις Που
Προσβάλλουν , αγνούντας πολύ βάσιμες
ευαισθησίες. Εχουμε τα αυτιά μας ανοικτά
στην κριτική.
Φιλοδοξούμε να είναι η Κ) ένα όχημα έλ λογης αντιπαράθεσης-μια πλατφόρμα Π λυφωνίας μέσα σε ένα περιβάλλον τοξικής
κακοφωνίας. Προφανς όμως και δεν μας
ενδιαφέρει ένα ντιμπέπ για το αν πρέπει να
γκρεμισθεί το άγαλμα του Βενιζέλου λόγω
μιας ιστορικής υποσημείωσης . Και βέβαια
δεν μας ενδιαφέρουν οι χουλιγκάνοι του
δημοσίου διαλόγου , είτε ανήκουν στη κθυραν της Πολτικής ορθότητας είτε στη θύρaν εκείνων Που θεωρούν ότι είναι οι μόνοι
Που μπορούν να εκδσουν Πιστοποητικό
Πατριωτισμού. Οι κραυγές του τύπου κδιξ
τε τον, κδείρτε τον Προδότη , κβγάλε τν
σκασμόν θα βρουν κλειστά αυτιά, Δεν θα
τους κάνουμε τη χάρη να τους αφήσουμε
να επιβάλουν τον φασισμό της εποχής μας
. Βιτριόλι: Προφυλακιστέα κρίθη
κε χθες η 35χρονη Που κατηγορείται
για την επίθεση με βιτριόλι σε 34χρο
νη, στην Καλλιθέα. Σελ. 8
.νδία- Κίνα: Είκοσι Ινδοί στρα
τιτες σκοτθηκαν κατά τη διάρκεια
συγκρούσεων με άνδρες των κινεζ κν ενόπλων δυνάμεων , στην Παραμεθόριο κιλάδα Γκαλουάν του Λαντάκ. Σελ 10
ζουν. Βρίσκουν τους εαυτούς τους στόχο
δημοσίων λιντσαρισμάτων . Και δεν έχουν
όλοι το στομάχι> να το αντέξουν , να ακού νε και να διαβάζουν απίστευτα Πράγματα
εναντίον τους
Εμείς εδ στην 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα