Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
www.typos hal kidikis.gr
Τύπος Χαλκιδικής
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 250-ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5988 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΗ.Π.Ε. 0.20 ΕΥΡΩ
91 772654
012128