Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
k Ερυτής-Νικολους Καραθόνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδότρια Σταυρίδον Ι. Σπλιανή
ΔΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 16 ΟΥΝΙΟΥ 2020
Περίοδος (1974)" Ap φύλλου 6880-12.133
050 ε
Δράμα 1986
Ανανέωσε
με Παπάζογλου,
Κοβογλανίδη,
Θωμίδη και
Κοτσαμαρίκογλου
Ανοικτή ψηφοφορία κοινού
Στο πλαίσιο του προγράμματος
Έφυγε από τη ζωή
Active clttizons tund
Το 50 Νηπιαγωγείο
Δράμας
στον διαγωνισμό
Ημερίδα έναρξης του έργου
ο πρην δή μαρχος
Το Mobile Schoοl
Νευροκοπιου
Ταξιδεύε από την Ένωση
Bravo Schools 2020
Κυριν Δράμας
Βασίλης Για ννόπουλος
Πρόγραμμα Κοινωνικό Σχολείο
Η νέα προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δράμας κα . Πουλιούδη μλάει στον αΠ.Τ.
Το Ίδρυμα Στ. Νιάρχος αρωγός για
ακόμα μία φορά στο πολύπλευρο έργο
Αναγκαία πλέον η ανάδειξη
του φιλανθρωπικού Σωματείου Χωριστής Του Ρωμαϊκού Τάφου της οδού Τροίας
. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 80 οικονομικά ευάλωτες οι κογένειες , 100 παιδιά και 80 γονείς
- Η πρόεδρος του Σωματείου Χωριστής, κα . Μαρία Τσάνα, μι λάει στον n.Τ.
Η Μονή Παναγίας και η Ακρόπολη στον Κορύλο βο!
>Η αρχαία Εγνατία πρέπει να βρεθεί και υπάρχουν δεδομένα και δυνατότητες για να
γίνει αυτόν
Του Θανάση Πολυμένη
ΤΟ ΝΑ νωρίζεις το παρελθόν του τόπου σου,
εναι ένα σημαντικό βήμα για να γωρίσεις την
στορία του. Και α αρχαιότητες στη Δράμα , αποτελούν ένα σημείο μέσω του οποίου μπορεί να αναδειχθεί η στορία του τόπου
Αυτή τη στιγή, στην πόλη της Δράμας, ετελούνται
δύο μέγολα έργα . Το ένα είναι η ανάδειξη του ερού
Ναού της Αγίας Σοφίας , μέσω ΕΣΠΑ , καιτο άλλο ενα
η ανάδεξη του αλλοτνού Αράπ Τζαμ στην πλατεία
Δικαστηρίων και η μετατροπή του σε έναν πολιmστικό
και εκθεσιακό χρο .
Το έργο της Αγίας Σοφίας εκτελείται
από την Εφορεία Αρχαιοτή
των Ν . Δράμας , και το έργο
του Αράπ Ταμ, από τη Διεύθυνση Συντήρησης του
Υπουργείου Πολπισμού σε
συνεργασία με το Δήμο Δρά .
Πέρα απ' αυτά τα δύο , τα
οποία όταν ολοκληρωθούν θα
μπορέσουν να αναδείξουν
δύο σημαντικά μνημεία για
την πόλη της Δρόμας , υπάρχει βεβαίως και το έργο του
Σαντριβάν Ταμ , το οποίο
ολοκληρνετα σύντομα κι
γνεται από ιδιτη και συγκε
κριμένα την εταιρεία RAYCAP
και το Δραμινό επχειρηματία
κ. Κστα Αποστολίδη Και Η νέα πpoστσμένη της Εpορας pm θύρo , Ετος Του Τόφου δοκρνοντα δεξ κ
αυτός ο χρος θα αποδοθεί 4ρχοοτήτωνΝ Δράμας κα Βοσ . oριστερά νεκρικές κλίνες κπσμένος με θους και
επίσης στην πόλη ως ένας ή Πουλιούδη ,
νέος χρος πολιτισμού και aίθουσας εκθέσεων.
Όμως, δεν είναι μόνο αυτά. Η περιοχή της Δράμας έχει
μια μακρά στορία , η οποία πέρα από μερκά πολύ γνω - πολλά.
στά σημεία , παραμένει θαμμένη στο χρόνο και στο έδαΈ
" να νέο επαιδευτικό κοινωνικό
πρόγραμμα σχεδάζε να υλο-ποήσει από τον προσεχή Σε πτέμβριο , διάρκειας 24 μηνν , το
Φιλανθρωτικό Σωματείο Χωριστής
Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων . Το εν λόγω
πρόγραμμα, έχει ίτλο "Soctal School"
Κοινωνικό Σχολείο και το χρηματοδο
τεί με 138 χλ ευρτο Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος το οποίο μετά από μία επαυ
χημένη συνεργασία 4,5 ετν με το Σω.
ματείο Χωρστής, στέχεται αρωγός για
άλλη μία φορά στο oλύπλευρο έργο του .
Συγκεκριμένα το πρόγραμμα καλύπτει ενέα
θέσεις εργασίας , όλα
τα πάγκα έξοδα και
υλικό πουαπατείται για
την υλοποίησή του . Τα
πρόγραμμα Κοινωνικά
Σχολείο- απευθύνετα.
σε 80 οκονομικά ευά
λωτες οκογένεες , 100
παιδιά και80 γονείς του
τοπικού διαμερίσματος Χωριστής και του 1ρυμα Στούρος Νιάρχος , στέκεται στο
ευρύτερου Ν . Δράμας .
0nΤ. επικοννησε με την πρόεδοο Πλευρο σος , αυτή η ορά , με το πρό του Φλανθρωπικού Σωματείου Χωριστής Υραμμα Koνωνικό Σχολείo Πείτε μας
Αγος Ιωάννης ο Ελεήμων, κα Μορ λγα λόγια για Το οκοπό του εν λόγω
Τσάνα , η οποία είε τηνευγενή καλοσύνη
να μας μιλήσει για το πρόγραμμα Κο+
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
αΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
, ολοκλήρου
SOCIAL SCHOOL
| οκισμού πων Ρωμαϊκν Χρόνων σνή κει ο πλινθόκπ
στος κομαφοσκάτοστος Τύφος που βρέθηε έξω ατό
Το βυζοντινό περίβολο κοντά στο νοό Των Τοξιαρχν,
κάτω σπό το κατόστρωμα της οδού Βεν ζέλου. Ηθέση
Του έξω σπό Τον περίβολο πων βυαντνν τυχν
νωνικό Σχολείο- που προγραμ
ματζει να υλοποήσει το Σωματείο .
κα. Τσάνα , για άλλη μια φορά , το
| Των Ρωμαίαόν Χρόνων Ο πεuρές Του είνα κσμένες
σπό οργολιθοδομή με οσβεστοκονίαμα κσι ημκυλν
δρκή μρα Της οροφής του, στηw onod δκρίνεταυ
εσοδο του Τάφου η οτοία ι πλσσκνετα στό μόρμορσλαξευτά θυρμστα και φράζοντον από μαρρά .
προγράμματος.
Ο σκοπός του προγράμματος είναι δπλός , αφενός η ενίσχυση της εκπαιδευτικής δαδικασίας και
ανάπτυξης των παιδιν
και αφετέρου η υποστή
ρίξη των γονέων .
σαβεστοκονίμα Ση βόρεα πλευρά τυ υπόρχει .
6όκπστη Τρόπζα Ευχορστούμε Την κα. Πουλιού δη
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Παόλα αυτά, ο-Πρωνός Τύπος- μλησε με τη νέα προφός της ! Χαρακτηριστικά ίσταμένη της Εφορείας Αρχαιστήτων Ν . Δράμας κα . Βaσημεία εντός πόλεως , είναι σιλιή Πουλιούδη , η οποία επίσης εξαγγέλλει κάτι πολύ
ο Ρωμαϊκός Τάφος της σημαντικό: ότι έφτασε η ρα να βρεθεί εππέλους η αρ
οδού Τροίας , το ιστορκό χαία Εγνατία .
κέντρο της πόλης και άλλα
Νέες υπερούγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnεκόνισης .
ηεέλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέρnχoς Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάκας-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξνικός Τομογρόφος
. Υπέρnχo-Τmplex σγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.A)
Τηλ: 25210-221 1 2 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων .
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 2521022423, Fak 25210 22413
email iatdiagnosi @ gmaicom
ΠΡΩΙΝΟΣ
ΤUΠΟΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:0ο και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6985 643 791 /2521 10 4962
ά ηλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 Φ 977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα