Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Νέος κανονισμός ασφαλείας για τα λούνα παρκ
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 Qotenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦ. 5745 Τρίτη 16.06.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
ΔΕΣΦΑ:
N. Παππάς
Στάσσης:
Η ΔΕΗ θα έχει 650 μεγαβάτ από
ΑΠΕ σε 12-18 μήνες
>>> Τελ.
>>> Τελ
Τα κλειδιά της
εκφόρτωσης
Οι τράπεζες μοίρασαν 3,5 δισ.
στα <φιλέτα
ο Διαχειριστής Εθνικού
Συστήματος Φυσικού Αερίου
(ΔΕΣΦΑ) διοργάνωσε, την
Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020, μέσω
τηλεδιάσκεψης,
παρουσίασε
ογορά την αναθεωρημένη
πρότασή του για την τροποποίηση της μεθοδολογίας του
ετήσιου προγραμματισμού
εχφορτσεων υγροποιημέ
νου φυσικού αερίου ((ΥΦΑ)
στον τερματικό σταθμό ΥΦΑ
στη Ρεβυθούσα, παρουσία
πλήθους εκπροσπων της
αγοράς ΥΦΑ και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας
σην έρευνα και την καινοτομία
Την καινοτο
Οπως οναφέρει η σχετική
ανακοίνωση,
έλαβε χρα σε συνέχεια της
ολοκλήρωσης της δημόσιας
διαβούλευσης για τοσυγκεκριμένο θέμα και βασίστημε
σε πρόταση που κατέθεσε ο
ΔΕΣΦΑ στη PΑΕ τον Ιανονάριο το 2020, σύμφωνα με
την οποία προτείνεται ο
πλήρης ανασχεδιασμός της
διαδικασίας του ετήσιου
προγραμματισμού , με σκοπό
ημερίδα
Σύμφωνα με το ΜoU
Μημόνια συνεργuίας AB
Βασυλότουλος, Faport να Beat
Μνημόνιο συνεργασίος υπέγρα - όχημα , στην αναγνριση περε
ταίρω συνεργειν μεταξύ των
μπορεί
πλαίσιο της επέντασης των δρα - προκύψουν από την υπόψη
ψε η ΔΕΗΛΕΗ +2, 13% με την
AΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Στο
μερν ,
διευθετηθεί ένας αριθμός
ξητημάτων που προ έχυψε
στο παρελθόν
στηριοτήτων της στην παροχή συνεργασία .
υπηρεσιν ηλεκτροκίνησης, η
ΔΕΗΛΕΗ +2,13 Α.Ε. ανα Ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της ΔΕΗ Γιργος
κοιννει ότι υπέγραμε Μνημό- Στάσσης ( φωτ. ) δήλωσε κατά
την υπογραφή της συμφωνίας:
<Η ΔΕΗ κάνει σήμερα ένα
σημαντικό βήμα για την επέχταση των δραστηριοτήτων της στον
τομέα της ηλεκτροκίνησης.
χωροθέτηση Έχουμε ήδη εντάξει στον σχε
σημείων στο δίκτυο Καταστημά-διασμό μας την τοποθέτη ση
πανελλαδικά , 1.000 σταθμν
μπορούν να χρησιμοποιηθούν φόρτισης στα επόμενα 2-3 χρόνια και 10.000 σταθμν φόρτι<Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο
το πολύ σημαντικό επιστημονικό
που διαθέτουμε, παρέχοντας τους σημαντικά κίνητρα προ
κειμένου να μείνουν στην Ελλάδα , είπε ο υφ . Ανάπτυξης
και Επενδύσεων.
ερευνητικό προσοπικό
ληφθούν υπόψιν οι εξελισσόμενες συνθήκες στην
ελληνική και διεθνή αγορά
νιο Συνεργασίας (ΜοU) με την
AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣΣύμφωνα με το MοU , τα δύο μέρη θα
διερευνήσουν τις δυνατότητες,
συνεργασίας τους στην αναγνριση
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων , Βουλευτής Κορνθίας , κ. Χρίστος Δήμας παρουσίασε σήμερα στο Οικονομικό
Ο κ. Δήμας τόνισε πως η μεταφ
ορά της Γενικής Γραμματείας
Έρευνας & Τεχνολογίας από
τις δομές του Υπουργείου ΠαιΦόρουμ των Δελφν τις δράσεις δείας στο Υπουργείο Ανά
πτυξης πραγματοποιήθημε προκειμένου να συνδεθεί με πιο
δύσεων όσον αφορά στην Έρευ- αποτελεσματικό τρότοη εγχρ ια παραγόμενη Έρευνα με την
Καινοτομία και την επιχειρημαεισεχβούν μηχανισμοί,
βασισμένοι στην αγορά , για
την κατανομή των slots εκφ
όρτωσης ΥΦΑ
των της AB πανελλαδικά , που
από τους πελάτες/οδηγούς για
τη στάθμευση και φόρτιση των
ηλεκτρικν οχημάτων τους ,
και τις πρωτοβουλίες του Υποσης μεσοποόθεσμα. Παράλληλα υργείου Ανάπτυξης και Επεν
Την ημερίδα χαιρέτησε ο
Διευθύνων Σύμβουλος του
ΔΕΣΦΑ, %. Nicola Batilana ,
και παρουσίασαν οι κκ
Γεράσιμος
ειδικός σε θέματα σχεδιασμού αγοράς , και Σωτήριος
Μπράβος , Διευθυντής Δραστηριοτήτων Εμπορίας του
ΔΕΣΦΑ.
εξετάζουμε στρατηγικκές συνερστην από κοινού αναγνριση γασίες στε η ΔEΗ να διαδρα
ενεργειν για την προθηση ματίσει πρωτεύοντα και καθορ στικό ρόλο τα επόμενα χρόνια
στην ανάπτυξη του δικτύου φόρτισης που αποτελεί ζωτική συνθ
ήκη για την ευρεία διάδοση των
να και την Καινοτομία, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.
Αυλωνίτης,
τικότητα
των υπηρεσιν της ηλεκτρ οκίνησης στους πελάτες/καταναλωτές που επιθυμούν να
οδηγούν ένα <αθαρόν και
φιλικό προς το περιβάλλον ηλεκτρικν οχημάτων.
Created by Universal Document Converter