Πρωτοσέλιδο Άποψη του νότου:Recognized text:
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΜΟΝΗ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ
44χρονος Φυσικοχη μικός
από τη Σερβία θα γίνει
μοναχός στον κρητικό νότο
αΟράματαν για πολλά
Αθλητικά Έργα σε Μεσαρά
αλλά και σε Πάνω Ρίζα
συλ. 11
ΑΠΟΨΗ
ΜΕΣΣΑΡΑΣ
02310Ο
σ w ΜΟΙΡΕΣ
6AUTOVISION
ΠΑΝΕΛΛΗΝΟ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ. ΤΜΗ 1.206
ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 1030
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020:Στη μάχην για μια θέση σπουδν σε ΑΕΙ & ΤΕΙ
ΕΥΧΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Δημιουργήσομε για cοός ένα νέο,
unερσύγκρονο ατρεο γα να
εληρσουμε όλες τκορeοδοντική
Mlbtreourmenbpelat
ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ
ΤΑΕ Μεσαράς:
Ενίσχυση με 25
επιπλέον άτομα
, σελ. 14
Ακουστικά Κέντρα
Α Κρήτης
Κολοκαιρινή Δημιουργική
Αnασχόληση Παιδιν
Αnό 5 cτν | Πρωινέs ρes !
| ακουστικά βαρηκοίας
LINX Quattro
Εσείs βρήκοτε το κοτάλλnλο μέροs
γιο ts Κοθμερινes Κολοκοιρνέs Δροστηριότητs
επανοφορηζόμενο N 1 στου κόσμο
Ποιχνίδι Διασκέδοση . Γνσειs
μέσα από τα καποστήματό μος με
20% έκτωση!
ΧΙΛΙΟΧΡΟΝΗ!
lepcs nετροκογργη Yuvio (riίσω ono tnνιοτρείο Τζονδόκη)
Ena- 2092023018, 6980 141874
Μια αλατρευτήν γιαγιά, ετν 106
ΔΙΑΣΩΣΗ
ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙ
ΜΟΙΡΕΣ
Οι πυροσβέστες ανέσυραν σα
από πηγάδι την κατσίκα αΗραν
Ενα δέντρο. ..λαχανόκηπος
Μνήμη εκτελεσθέντων Ηρων
με ντομάτες και πιπεριές!
στην έδρα του Δήμου Φαιστού
αλ. 19