Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
η Αλήθαα
Ο Γιργος
Αυβρσίου
σχολιάζει
" Θέλουμε λίγα
από τους Πολλούς
και όχι Πολλά
από τους λίγους"
Ο Σελ. 3
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 4699-ΕΙΟΣ 17ο
ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΤΙΜΗ 0,50
ΤHA: 24410 80888
Οι απαντήσεις στη Γλσσα
. Πανελλήνιες 2020: Τα Θέματα και
οι απαντήσεις στο μάθημα της έκθεσης , το οποίο φέτος εξετάζεται με νέα
μορφή, καθς στο πλαίσιο του οι μαθητές εξετάζονται από κοινού στη Νεοελληνική Γλσσα και Λογοτεχνία.
Η λύση των θεμάτων απαιτούσε ιδιαί τερη προσοχή καθς πολλά από τα ζητούμενα έμοια ζαν μεταξύ τους ,
γεγονός που μπορεί να δημιούργηισε
σύγχυση στους υποψηφίους.
Σελ. 5
Πολτική
Πολτική
Αγροτικές επισκέψεις Συνάντηση του Γ. Κωσε Λάρισα και Καρδί.
τσα την Τετάρτη από
τον Πρόεδρο του ΣΥ
PIZA Αλέξη Τσίπρα
τσού με το Σωματείο
Εργαζομένων του Προγράμματος "Βοήθεια στο
ΣΠίτι
Σελ. 9
Σελ. 7
Στο εργοτάξιο ο Περιφερειάρχης
ΕΕοnλίζεται η υπηρεσία καθαριότητας
. Μηχανικά
σάρωθρα και
φυσητήρες
τίθενταιστην
.Ξεκίνιησαν
οι εργασίες
επέκτασης
του ΘεοδωΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ρίδειου
Κέντρου
Ορίζοντες
υπηρεσία
των δημοτν
για ακόμη
καθαρότερη
Καρδίτσα
Σελ. 6
Σελ. 11
L.Αιαβάστε μας και στο alithianews.gr
Θ ΕΛΤΑ,