Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
1διοκτησία: 1.& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. .Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.779 . Τιμή 0,60 Ε . Τρίτη 16 Ιουνίου 2020
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
/ Γραφeίar Φ. ταβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33. Τηλ Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fac 26510 30.350 htp:/www.proinosiogos.gre [email protected]
Η αξία του βιβλίου και η φιλαναγνωσία στη χθεσινή πρεμέρα των πανελλαδικν..
ΠΑΜΑΘΕΗ ΤΙΑ ΑΙ!
Ο Πάνω από 2.500 Ηπειρωτόπουλα ρίχνονται στη μόχη Ενόψει του ανοίγματος των συνόρων με Αλβανία
κάτω από αντίξοες συνθήκες , λόγω κορωνοίού
Μηνύματα και ευχές σπό τοπικούς φορείς για καλή επιυχία στους υποψήριους.
ΚΜιμάκιο του ΕΟΔΥ πάραυτα
να εγκατασταθεί στην Κακαβιά
. Ομαλά κύλησε στην περιοχήμας η μpmη μέρα των πανελΑνήσυχοι αστυνομικοί και τελωνειακοί, ζητούν
roς πραγματοποούνται κάτω πό πρωτόγνωρες συνθήκες , λό
γω Του κορωνοίού που έφερε τα
πάνω-κάτω στην οικονομική και
κοινωνική ζωή Του rόπου.
να γίνει και σ' αυτούς τεστ αντισωμάτων
. Σε αναμμένα κάρβουνα
βρίσκονται εδ και αρκτές εβδομάδες σστυνομικοί και τελωνειακοί στην Κακαβιά και στις άλλες
μεθοριακές δίαβάσεις με ην
Αλβανία (Μαυρομμάπ και Μέp
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ούτε οι πονελλήνες εξεάσεις
λπόν έμεναν ανεπηρέασες από
Την διαμορφυθείσα κατάσταση , με
πάνω από 2500 Ηπειρωτόπουλα
να ρίνoντα από χθες στη μάχη για
μα θέση στα ΑΕΙ
Από νωρς το προί όλαήταν έ
τοιμα στα εξεταστικά κέντρα κα
σύμφωνα με τον περφ. διαιθυντή
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
ΡΕΠΟΡΤ!
Τoανη σε όπ αφορά Την Ήπειρο),.
ενόψει Της πλήρους απελευθέρω.
σης rων μετακννήσεων aπό και
Tpos Ελλάδα. Ο λόγος , όπως ο
: ΠΛ. έχε εmoημάνει στο Τέλος
Μαΐοu, αλλά και όπως ανέφερε σε
Στη μάχη των πανελλαδικν ρήνονται σήμερα
oυ υποφήφοι των ΕΠΑΛ με πρτο μάθημα τα Νέα Ελληνικά
Eκπαίδευσης Ηπείρου Κ . Καμπου pon οι υποψήρο ερταίρος ται τη Δημοπρατήθηκε ως προμήθεια και όχι ως έργο
ρντας άλα τα προβλεπόμενα μέ Τρα πήραν τις Βέσες τους.
Η αξία του βιβλίου
Επιτακτική ανάγκη για τη δημόσια ήεία αποτελεί η μονιμη
εγκατάσταση κλιμακίου ΕΟΔΥ στην Κακαβά. .
Σε περιπέτειες οδηγείται η ενεργειακή
αναβάθμιση του Πανεπ. Νοσοκομείου
-------------------πρόσφατη ανακοίνωση η Ενωση
Αστυνομικν Υπαλλήλων Μ Ιωαννίνων , είναι η έλλειψη σχεδίου
Την αξία του β- 11η σελ.
Σελ, 12
Ανοιξαν χθες τις πόλες τους |
γατο κοινό Αρχαιολογικό
και Βυζοντινό Μουσείο
για την
ν προστασία Των εργαζομέ
νων από m0avά κρούσματα κορωνοίού
Αν και τελικά η ελεύθερη οδική
είσοδος που αρχικά είχε προγραμματστεί για χθες μετατέθηκε γα ην
. Σ περιπέτειες
μπαίνει Το Πανεπιστη
μιακό Νοσοκομείο , ως
προς Την υλοποίηση.
Του έργου για Την ε
νεργειακή αναβάθμ .
σή του, Το oποίο έχε
συνολικό προϋπολογισμό 4415 εκ. εup!
Ο απελθν Δοικη
τής Βασίλης Τοίκαρης
(που τελκά παραμένΕ
ιπικά μέχρι ορσμού του αντικαταστάτη του) αγνόησε έγγραφo ου
Των Φολακν Ιωανίνων
Σελ. 12)
μεγάλος ο αpθμός εκαίνων μετακ
. Στη σελίδα 5
Για θέματα του ακριτικού Πωγωνίου
ενημερθηκε χθες ο Κων. Καραμανλής
Αναγνριση του έργου του!
Αφιερωμένο στον Κ. Τασούλα
το ΚΚν της Καθημερινήςν
Υπουργίου Υγείας (με ημερομηία
1.11 2019) που τον E - -11η σελ
νΠού πήνε, ποιους είδε, τι είταν στον πρ πρωθυπουργό
Υυιστηπράξη ανθρωπιάς η δωρεάοργάνων..
Ηπειρτης με το θάνατό του
έδωσε σε άλλους ζωή!
. Η ερήμωση Του Πuγωνίου - Του δημιουργεή
και ανασφάλεια στους .
ναπομείναντες ηλικιωμέ
νους κυρίως κατοίτους.
του, ο ελλείμεις στο Κ ντρο Υγείας Δελβινακίου
και η κατόσταση στην Κακαβιά, ήταν κάποα από
τα σημανικά ζητήματα
, Πρην
. Νέος από την Ήπειρο
με Το θάνατό του έσωσε άλ.
λες ζωές , Μετά από απίχημα
και νοσηλεία στη Μνάδα
Εντατικής Θεραπείας του
Νοσοκομείου Αρτας , έασε
τη μάνη με τη ζωή
Αλλά η οικογένειά το ποφάσισε να ουνεχστεί η
ζωή Του, δωρίζο - 11η σελ.
. Μετον Κστα Τοσούλα , Τον
Γιανντη Πρόεδρο ης Βουλής
φωτογραφία στο εξφυλλό Του
κυκλοφόρησε προχθές Κυριακή
περιοδικό , ης Καθημερ
νής. . Ήταν από
που Το γκυρο και πολιτιστικό
(κατά βάση)
πρτη Του σελίδα σε πολτικό και
αυτό είναι μα ακόμη επmβεβαίωση
και αναγνριση rου έργου Του K
Τασούλα στη Βουλή και Του αυξαφερνυ Την
που tθεσαν στον m
πpωθυπουργό Κστα Καραμανλή ο oκοδεσπότης Δήμαρχος Πωγωνίου Κστας Καφάλης κα ο Ανmδήμαρχος Στέ
ORGAN
Με την τελευταία αυτή συνάντη
ση χθες το πρuί στον Ξεννα Κω
σταρά του Δολού ο Κ. Καραμανλής
με στενούς συνεργάτες 11ησελ
σει στο αωμα του Προέδρου του
Κοινοβουλίου, σε διάστημα μικρ
Τερο Των δδεκα μηνν. .
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.
σελ. 2
ΔΙΑΛΟΓΟΙ
Ούτε χθες και έληξαν σε απόφαση γγα το πρωτάθλημα
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Στο άγνωστο <βαδίζουν
οι ομάδες της Super League2 | aνουμάτωσή τους στιν ελληνική κανωνία..
Αύριο ξαναθέτουν το αίτημα περί αναδιάρθρωσης .
ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ α μιρεί να γίνει
Είναι σκοταδισμός
<το φως του κόσμου>ς
> Του ΠΑΝΑΠΩΤΗ ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗ,
>Της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΤΟΤΗ
. Με αφοΡμή τα γενέθλια της Εκλησίας pας
που γιορτάσομε την Κυρισκή της Πεντηκοστής.
όπου ακούσαμε θεόπνευστους ύμνους , θuμήθηκα
το από 22.05.2020 άρθρο συνταξούχου δικηγό ροu, με τίτλο εΚράτος και εκκλησία . Ο Υράφων
ουδέν Βετικό βρίσκει στη συμπόρευση εκκλησίας
και πολιτείας αλλά και ανησυχεί σφόδρα, διότι oι εμφανείς παρεμ
βάσεις Της Εκκλησίας στην εκπαίδευση πων νέων δεν έχουν καμία
σχέση με τη γνση και την έρευνα αλλά καλλιεργούν
Ο Στην έγκριτη εφημερίδα σας Πρωνός Λόγος
πολλά δημοσεύματα κατά καιρούς αναφέρονται
στο θέμα της μετεγκατάστασης των ασυνόδευτων
- ανηλίκων προσφυγόπουλων στην Ευρπη , κα
θς και στις σχετικές ενέργειες Της Κυβέρνησης
προς Τον τομέα Παιδικής Προστασίας ης Υπατης Αρμοστείας για
τους πρόσφυγες .
Κατά καιρούς, επίσης πολλοί συνεργάτες σας ήή και αναγνστες
σας συνδυάζουν την αντιμετπιση του δημογραφικού
. Αυτό που συμβαίνει τη φεπνή σεζόν με την Super League 2 δεν
έχει προηγούμενο και αποτελεί απίστευτο κι όμως ελληνικό φaνόpενο ,
σκόμα και μα Τον θαυμαστό κόσμο rou ελληνικού ποδο -4η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα