Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τόΠο του
Πρέπει να ξέρi
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑΝΕΜΑΔΙΚΕ ΣΤΟ ΡΥΟΜΟ
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ
30 ΜΑΘΝΤΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ ΘΑ ΔΩΣΟΥ
ΠΑΤΗΝ ΤΡΙΠΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΑΙΑΕ
ντίστροφη
μέτρηση ΕΠΟΡΤΑΖ
για τους
τές του Νομού Πρέe 15 Ιουνίου αρχίζουν αλαγές oε οχέoη με το
ζας , όnως και ολό-οι Παντλλαδικές Ε nεpooμένο έτος λόγω
κληρης της Χρας , τάσεις για ην εουyw- Κοpωνoio
καθς την Δευτέρα γή τους στην ΤριτοΑξιότιμε Πρωθυπουργέ της Αλpβανίας!
Zoti Kryeminister i Shqiperise
Δεpωτpο, ένος nρuουpγός nou εnopεta o νwωpe
τnv ίστορία της τpoς μου και ανοτρέχει σε unoonueuσεκ ,
Χορήγησn αντιριοτικν
Μόνο με ιατρική συνταγή
μο είνο να εnεi να tmν εnoναλάβ οον φάροα , Λεrτουργ!
ντος σε ράρος μίος φκής γεπονικής κρος και δι .
Tην ικανοπoiηση του εκφράζει
ο ατρικός Εύλλογος Πρέβεζως
Να επανεξετάσει
το θέμα
όρο ευγονική . Η θεική nιeuμητους καρακτή.
Υφίσταται στην ε .
norn μας η έννοια της ευγονική ενεθόρρυνε ρες διανοπτική καθυ .
τοίστρν για τα αδooα στην Πρβζα
Ευγονικής :
Αn: Η θεωρία της μητούς κοροκτήρες ω . νωμαiεc εγκnηματική
στέρηoη , νενετικές ο
Δορβίνου anετέAεσε το διακεκριμένα φυσικά ΗΠΑ. η κnon της tu
κίνητρο για την άμεση γwωρίσματα , πνευμαυ - yονικής nέτυχε την θέonon νόμων nou tn .
κής γνσεως στην βελ - έχoυν μεγόλη οκογ .
βαλον στείρωση των
θεωρούμενων γενετικό
Ψηόρξες Το 1885 ο νκή ηρooηόθησε να υποδεέστερων στό.
Caiton εξ0δεΛφος του nεpopίσ την ανon μων,