Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
Κ.Τ.Α
Hellenk Post
ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΧΡΟΝΙΑ
9 772529
029169
ΕΤΟΣ: 49ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 14145
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τ: 210 38 17 700-210 38 17 716-210 38 17 737 F: 210 38 17 331 Ε: [email protected] W www.ihodimoprasion.gr
Υπουργείο Μεταφορν:
Παράταση 7 μηνν στις άδειες
οδήγησης που λήγουν
Πάρκινγκ δικύκλων
Συνταξιούχοι
Ξάνθη
Με στόχο την διευκόλυνση των δικυκλιστν
γύρω από το ιστορικό κέντρο και τον Μεγάλο
Περίπατο δημιουργούνται 440 θέσεις για νόμιμη στάθμευση δικύκλων εν μέρος αυτν θα
προκύψει από την κατάργηση θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης για αυτοκίνητα.
Αντίστροφαμεφά οχρόνος για την ευνοϊκή ρύθμιση
που ανακονθηκε για τους συνταούχους που εργά
ζονται οι οποίοι αναμένεταιπλέον να έχουνμικρότερη
περικοπή τmς σύνταξής τους. Το ευνοίκός καθεστς
θαξεκινήσει από τον Αύγουστο και ησύνταξηθα πε
ρικόπτεταικατά 30% αντίγια 60% πουπροβλεπόταν
με βάση το προηγούμενο καθεστς .
Λαμβάνοντας υπ' όψη το αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο στην περιοχή της Ξάνθης, καθς
προέκυψαν και νέα 15 θετικά κρούσματα στην
περιοχή , αποφασίσθηκε η λήψη περιοριστικν μέτρων στους Δήμους της ΠΕ Ξάνθης, για
επιτακτικούς λόγους αντιμετπισης σοβαρού
κινδύνου δημόσιας υγείας.
Χωρίς προβλήματα η έκδοση
ψηφιακού διπλματος στους
επιτυχόντες των εξετάσεων
οδήγησης από το govgr . Για επτά
μήνες από την ημερομηνία λήξης
τους έχουν παραταθεί οι άδειες οδήγη σης,
σύμφωνα με Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ως εκ τούτου, όπως υπενθυμίζει και το υπουργείο
Υποδομν και Μεταφορν, οι πολίτες μπορούν να
οδηγούν μέχρι εξαντλήσεως των παραπάνω
προθεσμιν χωρίς κανένα πρόβλημα . Εξαίρεση
από την δυνατότητα αυτή ισχύει μόνο για την
οδήγηση σε τρίτες εκτός Ε.Ε. χρες . Σε ό,τι
αφορά την έκδοση ψηφιακού διπλματος στους
επιτυχόντες των εξετάσεων οδήγησης, η
διαδικασία προχωρά κανονικά χωρίς προβλήματα
μέσω του gov.gr. Με τον τρόπο αυτό οι νέοι
οδηγοί θα μπορούν άμεσα να οδηγήσουν στην
ελληνική επικράτεια, χωρίς μεσοδιάστημα
αναμονής, εν παράλληλα αποφεύγεται ο
συνωστισμός στις σχολές οδήγησης και στις
περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορν . Η
προσωρινή άδεια οδήγησης έχει ισχύ για τέσσερις
μήνες . Υπενθυμίζεται πως οι επιτυχόντες οδηγοί,
εισερχόμενοι στην κατηγορία αΠολίτες και
Καθημερινότητα και ακολούύως στην υποκατηγορία Μετακινήσεις του gov.gr, θα ταυτοποιούνται
με τους κωδικούς Taxisnet και 6α παραλαμβάνουν
το ψηφιακό αρχείο (pdf) με την προσωρινή άδεια
οδήγησης από την πλατφόρμα drivers.services.
- σελ, 2
- σελ. 3
- σελ. 8
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ:
Η Αγκυρα θα βρειαπέναντι
όλη την Ευρπη
ην πίστη του ότι n Ελλάδα
βγαίνει πιο δυνατή από την
κρίση εξέφρασε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, σε συνομιλία που είχε
με τον καθηγητή Ιστορίας του Πανεπιστημίου Stanford, Niall Ferguson,
στο πλαίσιο του Delphi Economic
Forum. Ο Μάρτιος, τόνισε ο πρωθυπουργός, δεν ήταν ένας καταστροφι
κός μήνας κι έτσι υπάρχει αισιοδοξίαν
και επανέλαβε ότι η χρα μας θα αξι
οποιήσει τη δυνατότητα που έχει να
δανείζεται από τις αγορές με χαμηλά
επιτόκια . Έθεσε δε ως προτεραιότητα
τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας ,
τη ρευστότητα στην αγορά και την
τόνωση της πραγματικής οικονομίας.
Αναφερόμενος στην επικείμενη Σύ
νοδο Κορυφής, υπογράμμισε ότι θα
πρέπει να υπάρξει αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των κεφαλαίων του
Ταμείου Ανάκαμψης, εν εξέφρασε
την ικανοποίησή του για την αλλαγή
στάσης της Γερμανίας.
Σχετικά με την αντιμετπιση της
πανδημίας, μίλησε για το δίλημμα ίταν η σωστή προσέγγιση κι αυτό είχε
στο οποίο βρέθηκε: Είχαμε τη δυ νατότητα να συλλέξουμε περισσότερα περιορίσουμε την πρτη φάση της
δεδομένα και να είναι πιο ξεκάθαρα τα
πράγματα ήνα λάβουμε μια απόφαση
ταχύτερα και να προχωρήσουμε στο
lockdowη.
Τελικά επιλέξαμε το δεύτερο και φά - ντντας σε όσους τάχθηκαν κατά του
νηκε ότι κάναμε καλά . Άγνωστο είναι άμεσου κλεισίματος της οικονομίας , είπε, πρέπει απαραιτήτως να τηρού - υπάρχει μία χρα που ξεκάθαρα συτι θα είχε γίνει εάν είχαμε αντιδράσει
διαφορετικά . Ήμασταν επιθετικοί ρίζοντας την πανδημία η οικονομία πανδημία δεν έχει νικηθεί.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής της
χρας μας στο διεθνές δικαστήριο της
Χάγης, για την επίλυση των διαφορν
με την Τουρκία , εξέφρασε τη διαπίστωση ότι Αθήνα και Αγκυρα συμ φωνούμε πως διαφωνούμε, τόνισε
την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς
δικαίου απ' όλους και διεμήνυσε στην
Τουρκία ότι κη λογική των κανονιοφόρων ανήκει σε άλλη εποχή και
δεν μπορεί αυτή να αποτελέσει ένα
όπλο για σχέσεις καλής γειτονίας . Η
γείτονα χρα, είπε ο κ. Μητσοτάκης ,
κοφείλει να γνωρίζει ότι δεδομένης
της γεωγραφίας πρέπει να ζήσουμε
μαζί.
Πρέπει να συνυπάρξουμε και έχουμε
κοινά συμφέροντα . Είμαι πεπεισμένος
ότι αυτό δεν είναι δικό μας πρόβλημα ,
είναι δικότης>, σημείωσε.
Παράλληλα, θέλησε να βάλει στο
<παιχνίδυ και τους διεθνείς οργανι
σμούς και τους συμμάχους . Εάν η
Αγκυρα πιστεύει ότι μπορεί να καταgov.gr
Κοντομέρκος: Η Mohegan
βγαίνει από την κρίσn
αλβητη, δεσμεύεται
για το Ελληνικό
Δεσμευόμαστε πλήρως στο
project του Ελληνικού και
πιστεύουμε ότι το έργο είναι ο
καλύτερος τρόπος να καθιερωθεί
περαιτέρω η Ελλάδα ως προορι σμός στην Νοτιοανατολική Ευρπη . Η δήλωση
ανήκει στον κ. Μάριο Κοντομέρκος, διευθύνοντα
σύμβουλο της Mohegan Gaming & Entertainmen,
η (τεχνική) προσφορά της οποίας είναι αυτή την
στιγμή υπό αξιολόγηση από την αρμόδια Επιτροπή
στο πλαίσιο του εν εξελίξει διαγωνισμού για τη
δημιουργία του Ολοκληρωμένου Τουριστικού
Συγκροτήματος με καζίνο στην έκταση του πρην
αεροδρομίου του Ελληνικού . Ο κ . Κοντομέρκος
μίλησε στο 50 Οικονομικό Φόρουμ των Δελφν,
επισημαίνοντας ότι το έργο του Ελληνικού είναι
μακροπρόθεσμο και αν κι εφόσον λάβουμε την
τελική έγκριση για την υλοποίησή του, πιστεύουμε
ότι μέχρι να αρχίσει η κατασκευή η απειλή του
Covid- 19 θα έχει εξαλειφθεί και η οικονομία της
Ελλάδας θα είναι σε πολύ καλή θέσην.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
στις κινήσεις μας και καταφέραμε θα αντιδρούσε πιο γρήγορα και θα
να πείσουμε τους πολίτες ότι αυτή
ανέκαμπτε πιο γρήγορα .
Οκ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι έγινε στρατηγεί τα κυριαρχικά δικαιματα
καλή δουλειά στην ιχνηλάτηση των
κρουσμάτων και αυτή τη στιγμή τα
στοιχεία δείχνουν ότι τα κρούσματα ολόκληρn την Ευρωπαϊκή Ένωσην,
είναι ελάχιστα από τους ταξιδιτες που
φτάνουν στην Ελλάδα . Στο πλαίσιο
αυτό, δήλωσε αισιόδοξος εν όψει της
τουριστικής περιόδου, αν και, όπως
της Ελλάδας, η αντίδραση δε θα εί
ναι μόνο από τη χρα μας, αλλά , από
ως αποτέλεσμα να μπορέσουμε να
επιδημίας
Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι εμπι
στεύτηκε τους ειδικούς επιστήμονες
και αυτό τελικά ωφέλησε, εν απα
ανέφερε , εν άφησε αιχμές για το
ΝAΤΟ: Το να λαμβάνει ίσες αποστάσεις από το πρόβλημα δεν είναι
πάντα η καλύτερη προσέγγιση, όταν
είπε ότι κδεν σκέφτηκαν ότι περιομπεριφέρεται με αυτόν τον επιθετικό
και παράνομο τρόπον.
νται τα μέτρα προστασίας, αφού η