Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤ ΗΡΙΑ ΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected] moprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τιμή 0 , 60 ΕΥΡΩ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13-ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27558
Αναζήτηση θέσεων
εργασίας για την
Ελλάδα μέσω
Google
Δράσεις για επιχειρήσεις και
φορολογικές διευκολύνσεις
Ανακοίνω σε ο Κυρ. Μητσοτάκης
 ονομάζεται το νέο εργα
λείο της Google που είναι διαθέσιμο πλέ
ον στην Ελλάδα και επιτρέπει την αναζήτηση εργασίας .
Το Job Search έχει στόχο να βοηθήσει
όσους αναζητούν δουλειά, να βρουν γρή
γορα και εύκολα συγκεντρωμένες αγγελί
ες εργασίας από όλο το διαδίκτυο . Επιπλέον, το νέο εργαλείο θα επιτρέπει πρόσβαση σε λεπτομέρειες σχετικά με το ακριβές αντικείμενο της εργασίας, την τοποθεσία και λεπτομέρειες όπως εάν πρό χειται για θέσεις πλήρους ή μερικής απασχόλησης
Job Search: Οδηγίες χρήσης ΣΝΑ
ραιότητες για την επόμενη μέ
ρα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Ξεκίνησε την τοποθέτησή
του με αιχμές για την αρνητική
διάθεση με την οποία , όπως εί .
πε, ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης αντιμετωπίζει
τις επιτυχίες της σημερινής χυβέρνησης, στον οποίο μάλιστα
καταλόγισε ότι δεν έχει πάρει
τα μαθήματα από την προηγού
μενη διακυβέρνηση χαι την ετυμηγορία της κάλπης .
Ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι απαντά στα
Με άλλο Πρόσωπο
η Παιδική
εκμετάλλευση στην
καραντίνα
δύο επιχειρήματα του κ. Τσίτρα, πρτον στο όι
κστην οικονομία τα πράγματα πήγαιναν πολύ ά
σηημα πριν τον κορονοϊόν και δεύτερον ότι τα
μέτρα που ελήφθησαν ήταν ανεπαρκή και θα .
πρεπε να δοθούν πολλά περισσότερα σε πολλούς περισσότερουφ .
Ηταν πράγματι τόσο άσημα τα πράγματα στην οικονομία το
τελευταίο τρίηνο του 2019 όσο τα παρουσιάζετεy αναρωτίθηκε
οπρωθυπουογός και προσέθεσε: Η αξιοπιστία μιας οικονομίας
μετριέται με πολλούς τρόπους . Κάποιοι εναι πιο υποχεμενικο, ο
ντησε από το βήμα της Ολομέλειας της
Βουλής στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα που είχε
καταθέσει επίκαιρη ερτηση για τη δια χείριση της πανδημίας και τις προτεΑνακοιννοντας νέες πρωτοβουλίες
Αλλαγές στο φαινόμενο της παιδικής
ενδυνάμωσης του υφιστάμενου προγράμματος ενίσχυσης της οικονομίας , ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απά εκμετάλλευσης προκάλεσε η καραντίνα
για τον κορονοϊό όπως καταγράφηκε από
υπηρεσίες της ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Ορ
γάνωση Yπο στήριξης Νέων και αναοι νθηκαν με αφορμή την Παγκόσμια Ημέ
ρα Κατά της Παιδικής Εργασίας.
Τα δύο Κέντρα Υποστήριξης Νέων
( ΚΥΝ) και οι Ομάδες Κοινωνικής Εργασίας στο Δρόμο (Stree tworker) της ΑΡΣΙΣ
κατέγραψαν τις εξής αλλαγές στους δρόμους της Θεσσαλονίκης
- Μειθηκε ο αριθμός των παιδιν που
εργάζονται στους δρόμους και τις πλατείες (Τσιμισκή , Νίκης, Λαδάδικα ) . Τους πρτους τέσσε- ΣΕΑ
δείχτης οικονομικής εμπιστοσύνης μια μέτρηση του .
πς αντιλαμβάνεται η ίδια η αγορά και α κατανα- ΣΕΑ
Μπούσουλαςν η οικονομική βοήθεια της Ελλάδας για τις
ευρωπαϊκές χρες
Ελλάδα και θα είναι χρήσιμα για το μέλ <Η σημαντική βοήθεια που δόθηε
στην Ελλάδα από τον ESM βοήθησε ο στε να μείνει η χρα στην ευρωζνη,
διατηρντας την ακεραιότητα της νομισματικής ένωσης είπε ο πρην επίτροπος και ανεξάρτητος αξιολογητής του
ESM Χοακίν Αλμούνια κατά την κοινή
συνέντευξη τύπου με τον επικεφαλής του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης Κλά
ους Ρέγκλινγκ και τον πρόεδρο του
Eurogroup Μάριο Σεντένο μετά τη δημοσίευση της αξιολόγησης με τίτλο: <Μαθήματα από την οικονομική βοήθεια
στην Ελλάδα .
Η αξιολόγηση εκτιμά την οικονομική
βοήθεια στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της αποτελεσματικότητας, της βιωσιμότητας,
της αποδοτικότητας και της συνεργασίας .
Εστιάζει στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Στήριξης από 2015 μέχρι το
2018 , εν λαμβάνει υπόψη την ελληνική
βοήθεια που προηγήθηχε από το Ευρωπαtκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας . Εκτιμά επίσης τις εξελίξεις μετά
το πρόγραμμα μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου του 2019. Το διοικητικό συμβούλιο
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας έκανε λόγο για μαθήματα που ελή
φθησαν από την οικονομική βοήθεια στην
προσαρμογής σημείωσε ο χύριος Αλμούνια προσθέτοντας ότι τα ευρήματα της α ξιολόγησης μπορούν να βοηθή
σουν στη βελτίωση της λήψης α - 3
<Η Ελλάδα και οι πολίτες της υπέστησαν τις συν έπειες οχτ ετν οικονομικής
Παραπλανητικά αποτελέσματα από
κάποια τεστ για τον κορονοϊό
Φθηνό χρήμα στις
τράπεζες από την
Τα ευρήματα άρθρου που πραγματεύε
ται τις προκλήσεις των ψευδς αρνητι κν διαγνωστικν ελέγχων για τον ιό
SARS-CoV-2 και που δημοσιεύτηκε στο
επιστημονικό περιοδικό New England
Journal of Medicine, συνοψίζουν οι για τροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατοικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι στριακού Πανεπιστημίου Αθηνν , Μαρία Γαβριατοπούλου, Ιωάννης Ντάνασης
και ο καθηγητής Θεραπευτικής και πρτανης ΕΚΠΑ Θάνος Δημόπουλος.
Θεωρείται πλέον ως δεδομένο πως η
ευρεία πραγματοποίηση μοριακού ελέγχου για το νέο κορονοϊό είναι απαραίτητη
για τη διασφάλιση της ασφαλούς επανόδου στην κανονικότητα, τονίζουν οι τρεις
καθηγητές . Το μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένει η διαθεσιμότητα των τεστ, αν και
η διαγνωστική ακρίβεια της μεθόδου ενδεχομένως να αποτελέσει ένα ακόμη πρόβλημα μακροπρόθεσμα, σημεινουν . Μολονότι η συζήτηση έχει επικεντρωθεί κυρίως στο ρόλο των αντισωμάτων έναντι
του ιού που θέτουν τη διάγνωση προηγούμενης νόση σης, ο ρόλος του μοριακού ελέγχου έχει υποεκτιμη θεί.
Τα διαγνωστικά αυτά τεστ μπορεί να
είναι ανακριβή με δύο διαφορετικούς τρό
πους, εξηγούν οι καθηγητές του ΕΚΠΑ.
Ενα τεστ μπορεί να είναι ψευδς θετικό
με αποτέλεσμα μη απαραίτητη καραντίνα
και ιχνηλάτηση πιθανν επαφν . Η ύπαρξη όμως ψευδς αρνητικού αποτελέσματος είναι ακόμη πιο σημαντική δεδο-|
μένου πως άτομα ασυμπτωματικά δεν θα
απομονωθούν και θα μολύνουν άλλους.
Αχριβς για τους παραπάνω λόγους είναι σημαντικό να εκτιμηθεί
από τους ερευνητές και
Ρευστότητα 6,6 δισ. ευρ άντλησαν οι
ελληνικές τράπεζες από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚT) τον Μάιο για
να καλύψουν τις αυξη μένες ανάγκες
τους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης
της Ελλάδος, η εξάρτηση των ελληνικν
τραπεζν από το ευρωσύστημα έφθασε τα
28,1 δισ. ευρ τον Μάιο από 21,5 δισ. ευρ τον Απρίλιο.
Οι ελληνικές τράπεζες προσφεύγουν
στην ΕΚT και συγκεκριμένα στους μηχανισμούς με τους οποίους η ΕΚΤ προσφέρει
μακροχρόνια ρευστότητα
προκειμένου να καλύψουν ΣΕΑ
ΣΕΛΔΑ 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Πάνω από 20 δισ. ευρώ τζίρο έκανε το ηλεκτρονικό εμπόριο το 2022
  Σε 38.337 ανέρχονται εφέτος οι επιχειρήσεις, σε σύνολο 39.460 επιχειρήσεων με απασχόληση 10 ατόμων και άνω, που είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο για επαγγελματικούς σκοπούς, ενώ το 2021, σε σύνολο 35.623 επιχειρήσεων, οι 35.172 επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο για επαγγελματικούς σκοπούς. Με αποτέλεσμα να σημειωθεί αύξηση 9% ως προς τον αριθμό των επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Στην πρόσβαση συμπεριλαμβάνεται σταθερή και κινητή σύνδεση. Παράλληλα, το 2022, σε σύνολο 39.460 επιχειρήσεων με απασχόληση 10 άτομα και άνω και με συνολικό κύκλο εργασιών 295,9 δισ. ε
 • Ανατριχιαστικές καταθέσεις μαρτύρων από την τραγωδία στο Μάτι:«Πτώματα σε κατάσταση Πομπηίας…..Καμένα μωρά, καμένες μανάδες»
  «Πτώματα σε κατάσταση Πομπηίας. Καμένα μωρά, καμένες μανάδες. Καίγανε τα πάντα. Ήταν ένα πράγμα ασύλληπτο», ανέφερε μάρτυρας στην δίκη για την τραγωδία στο Μάτι, περιγράφοντας τις συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή το απόγευμα που τύλιξε την περιοχή η φωτιά.Η δίκη για την φονική πυρκαγιά στο Μάτι συνεχίζεται με καταθέσεις ανθρώπων που έχασαν αγαπημένους τους μέσα στις φλόγες.Στην διαδικασία σήμερα, υπήρξε αντίδραση από συνήγορο υπεράσπισης για την κίνηση συγγενών θυμάτων που χθες τοποθέτησαν φωτογραφίες των ανθρώπων που έχασαν στις θέσεις του κοινο
 • Πάνω από τριάντα μετανάστες και πρόσφυγες αποβιβάσθηκαν στην Λαμπεντούζα
  Τριάντα τρεις μετανάστες και πρόσφυγες, οι οποίοι επέβαιναν στο πλοίο της γερμανικής ΜΚΟ Λουίζ Μισέλ, αποβιβάσθηκαν στην Λαμπεντούζα με άδεια των ιταλικών αρχών. Οι διασωθέντες που μεταφέρθηκαν στο νησί είχαν αναχωρήσει στις 6 Δεκεμβρίου από την Σαμπράτα της Λιβύης.   Παραμένουν στα ανοικτά της Σικελίας περισσότεροι από 500 μετανάστες, οι οποίοι διασώθηκαν από τα πλοία Geo Barents και Humanity1, τα οποία ανήκουν επίσης σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Το άρθρο Πάνω από τριάντα μετανάστες και πρόσφυγες αποβιβάσθηκαν στην Λαμπεντούζα εμφανίστηκε πρώτα στο Εφημερίς
 • New York Times :Η Κάλυμνος είναι διεθνές πρότυπο ανάπτυξης στον αναρριχητικό τουρισμό
  Tην περίπτωση της Καλύμνου αναδεικνύουν οι New York Times σε πρόσφατο εκτενές αφιέρωμα με θέμα τον αναρριχητικό τουρισμό. Όπως αναφέρεται στο άρθρο, «χαρακτηριστικό παράδειγμα ανάπτυξης αποτελεί η Κάλυμνος, ένα μικρό ελληνικό νησί στο Αιγαίο Πέλαγος, σε απόσταση αναπνοής από την Τουρκία. Από την εισαγωγή της αναρρίχησης στην τοπική οικονομία το 1997, έχουν καθιερωθεί περισσότερες από 3.400 διαδρομές, οδηγώντας σε αύξηση των επισκεπτών στο νησί. Αποτέλεσμα είναι πολλές υπηρεσίες φιλοξενίας, συμπεριλαμβανομένων των ξενοδοχείων, των εστιατορίων αλλά και της διάθεση
 • Συνελήφθη ένας 18χρονος για τη χθεσινή επίθεση κατά των ΜΑΤ στα Εξάρχεια
  Ένας 18χρονος συνελήφθη για την επίθεση με μολότοφ που δέχθηκε χθες το βράδυ, στις 11:00, διμοιρία των ΜΑΤ που βρισκόταν στην οδό Μεταξά, στην περιοχή των Εξαρχείων. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η επίθεση πραγματοποιήθηκε από ομάδα περίπου 50 ατόμων και προκλήθηκαν φθορές σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.   Το άρθρο Συνελήφθη ένας 18χρονος για τη χθεσινή επίθεση κατά των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εμφανίστηκε πρώτα στο Εφημερίς Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών.