Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: e-φορολογικά βιβλία αναδρομικά από 1/1/20
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Σάββατο 13 Ιουνίου 2020 | τιμή: 1,30 E
ΟιΚο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου : 27.245
e φορολογικά βιβλία
αναδρομικά από 1/1/20
Εισφορές
Το χρονολόγιο των δόσεων
για ενεργές ρυθμίσεις
Στις 31 Ιουλίου τοποθετείται η καταληκτική
ημερομηνία καταβολής της δόσης Απριλίου
ενεργν ρυθμίσεων , αρχικά απαιτητής έως
30/4, για τους αυτοτελς απασχολούμενους
και ελεύθερους επαγγελματίες , καθς και για
τους ασφαλισμένους με εισοδηματικά ή Πληθυσμιακά κριτήρια του πρην ΟΓΑ, Που
Πλήττονται από την Πανδημία του κορονοίού.
Αυτό διευκρινίζει νέα εγκύκλιος του Κέντρου
Είσπραξης Ασφαλιστικν Οφειλν του eΕΦΚΑ, εξηγντας Πως αντίστοιχα
τροποΠοιούνται και οι καταληκτικές ημερομηνίες των επόμενων δόσεων και κατά συνέπεια
η συνολική διάρκεια των συγκεκριμένων ρυθμίσεων Παρατείνεται κατά τρεις μήνες. σελ . 6
Υποχρεωτική εφαρμογή από 1ης Οκτωβρίου-Προαιρετική από 20 Ιουλίου
Αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2020 οι επ χειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα κλη
για τονέο πλαίσιο, με βάση το οποίο οι επιχειρήσεις
σεχή Οκτβριο, αλλάη διαβίβαση των στοιχείων
θα διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ με ηλεκτρονικό τρόπο θα ισχύσει υΠοχρεωτικά αναδρομικά από την 1η
θούν να τηρήσουν τα φορολογικά βιβλία τους nλε - δεδομένα από τα λογιστικά στοιχεία και βιβλία Ιανουαρίου 2020. Δηλαδή, για ολόκληρη η χρήση
τους , ανεξαρτήτως του μεγέθους αυτν και του
τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικν τους
υπέγραψαν ο υφυπουργός Οικονομικν Απόστολος αρχείων (απλογραφικά-διπλογραφικά) . Ως Προς βιβλία τους ηλεκτρονικά. Συγχρόνως, από την 1η
το χρονοδιάγραμμα, η ηλεκτρονική τήρηση των
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (AΑΔΕ) Γιργος Πιτσιλής , φορολογικν βιβλίων ξεκινά σε προαιρετική βάση χείων για τις αποδείξεις και τα λοιπά φορολογικά
κτρονικά , στην ηλεκτρονική Πλατφόρμα My Data
της ΑΑΔΕ Αυτό Προβλέπει η κοινή απόφαση Που
του τρέχοντος έτους οι επιχειρήσεις και οι ελεύ θεροι επαγγελματίες θα κληθούν να τηρήσουν τα
Με χρονοκαθυστέρηση
Βεσυρόπουλος και ο διοικητής της Ανεξάρτmn
Οκτωβρίου 2020 ξεκινάει η διαβίβαση των στοιμε την οποία τίθεται το τελικό χρονοδιάγραμμα από τις 20 Ιουλίου και υποχρεωτικά από τον Προ
στοιχεία λιανικν συναλλαγν. σελ. 5
Την ερχόμενη Δευτέρα 15 Ιυνίου καταβάλ
λονται τελικά τα Ποσά της αποζημίωσης ειδικού
σκοπού στους εργαζόμενους Που Παρέμειναν
σε αναστολή τον Μάιο, τούψος της οποίας είναι
μέχρι 534 ευρ. Ο υπουργός Εργασίας υπέγραψε χθες την απόφαση για την έγκριση
πίστωσης των Ποσν της ειδικής αποζημίωσης,
τα οποία θα μπουν στους λογαριασμούς των
δικαιούχων τη Δευτέρα. σελ . 6
Πράσινο Ομόλογο
εισηγείται η Κομισιόν
Σε δημόσια διαβούλευση από χθες
Τη θέσπιση ενός Πρότυπου
Πράσινου Ομολόγου θα Προτείνει Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφω
η Κομισιόν το φθινόπορο , στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρά- διαδραματίσουν ακόμη σημαν
σινης Συμφωνίας, εν ξεκίνησε τικότερο ρόλο στην αξιοποίηση
χθες δημόσια διαβούλευση Προ
κειμένου να καταγράψει τις από τομέα για τηv αντιμετΠιση της
ψεις των ενδιαφερομένων και να
τις λάβει υπόψη στην τελική Πρό θηση της βισιμης οικονομ ταση. Σύμφωνα με την Κομισιόν , κής ανάκαμψης μετά την Παντα πράσινα ομόλογα γίνονται δημία. Δεδομένου ότι το ευρό
ολοένα και Πο δημοφιλή, καθς
οι επενδυτές αναζητούντρόΠους έκδοσης Πράσινων ομολόγων σε
για να συμβάλουν στηχρηματο- Παγκόσμιο επίπεδο, η θέσπιση
δότηση της μετάβασης σε μια ενός επίσημου Πρότυπου Πρά
Περιβαλλοντικά βισιμη οικο
νομία. Συνεπς , όΠως τονίζει ,
θα είναι καθοριστικής σημασίας
για τmν εΠίτευξη των στόχων της
ΔΕΣΦΑ
Τι Προβλέπει η επέκταση
του συστήματος μεταφοράς φ.α.
νίας. Τα πράσινα ομόλογα θα
Την προτεινόμενη επέκταση του Εθνικού
Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
(ΕΣΜΦΑ) στη Δυτική Ελλάδα και τη Δυτική
Μακεδονία θα περιλαμβάνει ο ΔΕΣΦΑ στο νέο
Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2030, το οποί
Πρόκειται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση
τον επόμενο μήνα . σελ . 11
των δυνατοτήτων του ιδιωτικού
κλιματικής αλλαγής και την Προ
ήδη αποτελεί το κύριο νόμισμα
Το σχέδιο υποδοχής των ξένων τουριστν στα νησιά
ΚΛΕΙΔΩΝΕ ΠΑ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
HΕNAΡΞΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Διασύνδεση νοσοκομείων, δέσμευση κλινν, Προσλήψεις προσωπικού και ετοιμότητα σε
αεροπορία και λιμενικό προβλέπει το σχέδιο δράσης του υπουργείου Υγείας για την υγειονομική θωράκιση των νησιν μας εν όψει του ανοίγματος της τουριστικής περιόδου τη Δευτέρα
15 Ιουνίου. σελ . 9
σινου Ομολόγου θα μπορούσε
να ενισχύσει τον διεθνή ρόλο
του νομίσματος. σελ 2
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΤΑXIS
Σε 8 μηνιαίες
δόσεις ο φόρος
εισοδήματος
Στα 28,1 δισ.
ηεξάρτηση
τωντραπεζν
από την ΕΚΤ
ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΕΡΙΠΑΓΩΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ COMER
αΓΚΡΕΜΙΣΕ ΤΗΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΜΙG 12
Νέο Πακέτο μέτρων
Ρευστόττα
σελ.3
σελ.3
ΧΑ: Με εβδομαδιαίες απλειες 5,37 %
Νέο πακέτο μέτρων στήριξης τωνεπιχειρήσεων και
των νοικοκυριν θέτει σε εφαρμογή n κυβέρνηση Δηλσεις των CEOS
Όπως Προβλέπεται: ο φόρος εισοδήματος φυσικν
προσπων θα εξοφληθεί φέτος σε 8 μηνιαίες δόσεις Νέα ρευστότητα
όπως και ο φόρος εισοδήματος νομικν Προσπων ,
Χρήστος Σταϊκούρας
ΥΠουργός Οικονομικν
Ρευστότητα 6,6 δισ. ευρ άντ
λησαν οι ελληνικές τράπεζες
170,0678,68
700,0
από την ΕKT τον Μάιο γιανα κα
Υποσχετικήν
άνωτων 24δισ.
αναπαιτηθεί
και .. ετραπεί
662,67
λύψουν τις αυξημένες ανάγκες
τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία
της ΤTE , n εξάρτησn των ελληνικν τραπεζν από το ευρω
σύστημα έφθασε τα 28,1 δισ.
ευρτον Μάιο από 21,5 δισ. ευ
ρ τον Απρίλιο. σελ.3
127,5683,43
644,90-646,80-662,5
90,14
90,21
85,14
-625,0
58.87
587,5
85,0 .
έκπτωση 2% για εφάπαξεξόφληση φόρου εισοδήματος
και ΕΝΦΙΑ, θα υπάρξουν νέες ρυθμίσεις για χρέη και
επέκταση της επιδότησης των εργοδοτικν εισφορν
στο πρόγραμμα ΣυνΕργασίαν . σελ4
απότιςτράπεζες
στην οικονομία
4250,0550,0
Τζρος (σε εκατ. ευρ)
- Teικός δείκτις
σελ. 16

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας
  Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην συμβολή των οδών Σατωβριάνδου και Κουμουνδούρου. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς επιχειρούν 9…Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • «Θέμα αρχής, ο γερμανικές αποζημιώσεις» λέει το υπουργείο Εξωτερικών
  Η Βαρσοβία εντείνει τις πιέσεις προς το Βερολίνο διεκδικώντας το ποσό των 1,3 τρισεκατομμυρίων ευρώ για πολεμικές αποζημιώσεις. Κατά την πρόσφατή επίσκεψή του στη γερμανική πρωτεύουσα ο Πολωνός υφυπ. Εξωτερικών…«Θέμα αρχής, ο γερμανικές αποζημιώσεις» λέει το υπουργείο Εξωτερικών - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Φωτιές στην περιοχή του Σχιστού από Ρομά
  Το απόγευμα της Πέμπτης σημειώθηκε ένταση στην περιοχή του Σχιστού στον Κορυδαλλό λόγω διαμαρτυριών νεαρών Ρομά για τον πυροβολισμό του 16χρονου στη Θεσσαλονίκη.  Σύμφωνα με τις πληροφορίες που γνωστοποίησε η…Φωτιές στην περιοχή του Σχιστού από Ρομά - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Θεσσαλονίκη: Πρεμιέρα για την σύνδεση του λιμανιού με τέσσερα λιμάνια της Β.Ευρώπης
  Τη μεγάλη σημασία της σύνδεσης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με τα τέσσερα λιμάνια της Βόρειας Ευρώπης: Σαουθάμπτον (Ηνωμένο Βασίλειο), Αμβέρσας (Βέλγιο) Ρότερνταμ (Ολλανδία) και Αμβούργου (Γερμανία), γεγονός που του δίνει…Θεσσαλονίκη: Πρεμιέρα για την σύνδεση του λιμανιού με τέσσερα λιμάνια της Β.Ευρώπης - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Συνέδριο: Το μέλλον του συστήματος Υγείας στην Ελλάδα επί τάπητος
  Η αλλαγή στις προτεραιότητες  για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη των συστημάτων υγείας ώστε να καλύψουν τις αναδυόμενες ανάγκες, αλλά και να θωρακιστούν απέναντι σε αυτές που θα προκύψουν στο…Συνέδριο: Το μέλλον του συστήματος Υγείας στην Ελλάδα επί τάπητος - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ