Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 44ο
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12529
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Αύξηση δόσεων για φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ
Ρύθμιση-ανάσα για τα χρέη της πανδημίας
Aegean , EAB, Σκλαβενίτης
οι πιο ελκυστικοί εργοδότες
ΕΚΤ: Ρευστότητα
6,6 δισ. άντλησαν
οι ελληνικές
τράπεζες
Η έραυνα Randstad Employor Brand (REBR) που αποελ
την Τιο πλήρη, ανεξάρτηη έρευνα πάνω στην ικόνα του tp .
γοδότη
κρίνοντας τους ελκυστικότερους εργοδότες ανά τον κόσμο και
στην οποία συμμετίχαν 6.136 εταιρείες με πάνω από 185.000
συμμετέχοντις σε 33 χρες
Για την Ελλδα , η έρυνα δεεξάγεται για τρίτη συνεχή χpoνά αφολογντας tνα δείγμα Των 150 μεγαλύτερων εταιρε .
Η Aegean Ainines βρέθηκε στην πρτη θέση της κατάτοξης
σκαρφαλνοντας από την τρίτη θέση της περσνής λίστας η
κοσμίως, ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της, προ 6,6 δισ .
ευστότητα
άντλησαν οι ελληνικές
τράπεξες από την ΕΚΤ
τον Μάιο για να καλύφουν τις
αυξημένες ανάγκες του
Η εξάρτηση των ελληνικν
τραπεξν από το ευρωσύστη
μα έφθασε τα 28,1 δισ. ευρ τον
Μάιο από 21,5 διο . ευρ τον
τηφορά στην δεκάδα κατακτντας τη δεύτερη θέση εν στην
Τρπη θέση ακολούθησε η τταρεία Σκλαβενίτης
1 έες φορολογικές ελαφρύνσεις ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης από το Bήμα της Βουλής.Όπως είπε οι
οφειλές απο Μάρτιο έως και τον Σεπτέμβριο που έχουν ανασταλεί
θα αποτελέσουν ένα ξεχωριστό σύνολο που θα αποπληρωθεί σε 12
άτοκες δόσεις ή σε 24 δόσεις με μειωμένο επιτόκιο . Και μάλιστα
από το 021.
Εικόνα κατάρρευσης
οι ελληνικές τράπεζες προ
σφεύγουν στην ΕΚΤ και συχε
κρυμένα στους μηχανισμούς με
τους οποίους η ΕΚΤ προσφ .
ρει μακροχρύνια ρευστότητα
προκειμένου να καλύνουν τις
αυξημένες ανάγκες που έχουν
προχύψει εξαιτίας των ειδικν
συνθηκν που έχουν δημιουρ.
γηθεί μετά την πανδημία του
κοροναίού . Τ γεγονός αντό κα
ταδειχνύεται από το ότι η εξάρ τηση των ελληνιχν τραπεζν
από το ενρωσύστημα τον Φε.
βρουάριο ήταν μόλις 7,6 δι .
στη βρετανική οικονομία
Παράλληλα, σημείωσε ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των δόσεων γα
φόρο εισοδήματος και για ΕΝΦΙΑ.
Αναλυτικά:
Εκόνα κατάρρουσης της βρετανικής οικονομίας τον Απρίλιο
κατά τη διάρκεια του lockdown, σύμφωνα με τα στοιχεία της
στατιστικής υπηρεσίας της Βρετανίος ,
Το ΑΕΠ συρρικνθηκε κατά 20,4% σεσχέση με τον Μάρτο
έναντι πρόβλεψης για μείωση κατά 18,4%.
Ημείωση που συντελίστηκε νaι η μεγαλύτερη που έχαι κ .
τογραφεί ποτ στο Ηνωμένο Βασίλεο , πολύ χειρότερη από
την προηγούμενη χρηματοπιστωτική κρίση και θέτει τη χρα
σε τροχιά ύφεσης .
Όπως σημεινει το Sky News, η οικονομία συρρικνθηε
κατά 25% τον Απρίλιο σε σχέση με τον Φβρουάριο του 2020
ουπουργός Υγείας Εdvard Arga, αvέφεpε ότι η πτση εδν
ήταν αναμενόμενη δεδομένης ης πανδημίας
-Ο φόρος εισοδήματος φυσικν προσπων θα εξοφληθεί φέτος
σε 8 μηνιαίες δόσεις , δηλαδή από τον Ιούλιο έως τον Φεβρουά ριο 2021
-Ο φόρος εισοδήματος νομικν προσπων θα εξοφληθεί σε οκτ
μηνιαίες δόσεις, επίσης από τον Ιούλιο έως τον Φεβρουάριο 2021
- Ο ΕΝΦΙΑ θα εξοφληθεί σε 6 μηνιαίες δόσεις από Σεπτέμβριο έως
και Φεβρουάριο 2021
-Όποιος εξοφλήσει εφάπαξ το σύνολο της οφειλής των παραπάνω
υποχρεσεων θα έχει έκπτωση 2%
Ευρωζνη: Πτση 17.1%
Iης βιομηχανικής παραγωνής
Κοινωνικός τουρισμός: Ανοίνει
ηπλατφόρμα για αιτήσεις
Αύξηση 53.8% της ιδιωτικής
οικοδομικής δραστηριότητας
Πτόση-ρεκόρ κατέγραψε η βιομηχανική παραγω
γή στην Ευρωζνη τον Απρ ιο, καθς η στασιμό .
τητα στη δραστηριότητα των επιχειρήσεων στην εν .
αία νομισματική ένωση συνεχίστηκε εξαιτίας της παν δημίας του κορωνοίούΣυγκεxοιμένα , υποχρησε κατά
-17,1% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020, γεγoνός που
αποτελεί ττη μεγαλύτερη μηνιαία πτση που έχει κατα Τράνει ποτέ η Eurostat.
ηs επόμενες δέκα ημέρες θα ξεκινήσει η υποβολή
των αιτήσεων ια το πρόγραμμα Κοινωνικού Του
ρισμού ΟΑΕA 2020-2021 για 300.000 δικαιούχους, σύμ
qωνα με τον διοιχητή του ΟΑΕΔ, Σπίρο Πρωτοφάλτη . δομικές άδειες , που αντιστοιχούν σε 310,8 χλιάδες m2
Μιλντας στην ΕΡΤ ο διοικητής του ΟΛΕΔ ανέφερε ότι
μέσα στις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις
για 300.000 oφελούμενους στον Κοινωνικό Τουρισμό.
ξηση 53,8% σημείωσε ο όος της ιδιωτικής οικοΑ3ομιχής δραστηριότητας τον Μάρτιο εφέτοs , καθς , σύμαωνα με την ΕΛΣΤΑΤ , εκδόθηκαν 1.296 οικοεπιφάνειας και 1.386,1 χιλιάδες m3 όγκου.Το a' τρύμη.
νο, σημειθηκε αύξηση 42% στον αριθμό των οικοδομ
κν αδειν, 53,2% στην επιφάνεια και 55,6% στον όγκο.