Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Agrenda
ΝΤΟΜΑΤΑ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Agronews.gr.
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
κ ς δει τ εμε
Χάσμα δανειοδότησης
46 δις ευρ στη γεωργία
Οι αγρότες δεν έχουν γνση οικονομικν και οι τραπεζίτες αγροτικν
φόβο μπροστά στιs τράπεζεs δείχνουν οι Έλληνεs αγρότεs με βάση τα στο χεία ευρείαs μελέτηs του ficompass για λογαριασμό τns Κομισιόν. Η ελλη
νική πτυχή τns εν λόγω έρευναs δείχνει τουS αγρότεs να εισπράτουν απόρριψη στα περισσότερα αιτήματα δανειοδότησηns και να καταβάλλουν θεαμα
τικά υψηλότερο επιτόκιο σε σχέση με συναδέλφουs τουs άλλων χωρν. Χρηματοδοτικό έλλειμμα στον πρωτογενή τομέα καταγράφεται πάντως για το σύνολο των ευρωπαϊκν χωρν . Οι αγρότεs δεν έχουν γνση Περί των οικο νομικν και οι τραπεζίτεs Περί των αγροτικν , καταλήγει η έκθεση. σελ. 42
Επιδότηση
για στάγδην
άρδευση 80%
Μεγάλο αγροτικό ενδιαφέρον
Παρουσιάζει το Μέτρο 4.1.2 για
τα αρδευτικά . Επενδύσειs μέχρι
150.000 ευρ για στάγδην άρδευση με επιδότηση μέχρι και 80%
προβλέπει η απόφαση. σελ .16-17
Προκρίνεται
αγορά τρακτέρ
με επενδυτικό
Ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή δείχνει να αποτελεί η χρηματοδότηση τns αγοράs τρακτέρ και μηχανολογικού εξοπλισμού μέσα από
τον αναπτυξιακό νόμο. Αρκεί ένα καλό business plan, σελ 18-19
Πληρωτέα
τα 25 λεπτά
στο σκληρό
Μεγάλη ζήτηση
για πρόβειο γάλα
Γίνονται πράξη τα 25 λεπτά στο
σκληρό σπάρι, μετά την απόφαση τns EAΣ Βόλου για Παραλαβέs σ' αυτή την τιμή . Η φετινή
αγορά Πάντωs βλέπει και ψηλόΚαλά τα νέα για τη ζήτηση στο Πρόβειο γάλα ,
με 95 λεπτά οι πρτες συμφωνίες με του
τερα, κάτι Που υποχρενει το εμπόριο να επισπεύσει . σελ.12,35
Παραγωγούς για τη νέα Περίοδο. σελ. 10
ΣΑΒΒΑΤΟ: Ακυλίνης μ
Μήνας 6ος, Εβδ. 24η
ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:02-Δύση 20:49
ΣΕΛΗΝΗ: Τελ. Τετ.
ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος
91 772241
944108
ΑΦΙΕΡΩΜΑ