Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυπΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
k Ερυτής-Νικολους Καραθόνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδότρια Σταυρίδον Ι. Σπιλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Περίοδος ' (1974- Αp. φύλλου 6380-12.132
050 8
Δύο ΚΔΑΠ
Καθαρίστη κε
Στα χνάρια του Frozen Peaks
Προστασία
της βιοποικιλότητας
στην Προσοτσάνη
Στην πανσέληνο
του Αυγούστου
έρχεται ο αγνας
Εξι Κορυφέςν
στο Κ . Νευροκόπι
σελ. Τη
σε Παρανέστι και
Αδριανή δημιουργεί
παράνομη χωματερή
ο Δήμος Παρανεστίου
- Βρεφονητιακός σταθμός
τον Σεπτέμβριο στην Αδριανήστα Αμπελά κια
Γράφειο Μιχάλης Ηλιάδης
Δράμας
Σε Έβρο , Ροδόπη, Ξάνθη, Καβάλα και Δράμα
Τη Δευτέρα οι πανελλα δικές εξετάσεις
714 απόφοιτοι Λυκείου στη Δράμα
ρίχνονται στη μάχη των πανελλαδικν
εξετά σεων από τη Δευτέρα
2 εκ. ευρ από την ΠΑΜΘ
σε 37 ΕΠΑΛ , ΙΕΚ , ΣΔΕ
Εφοδιασμός με σύγχρονο εργοστηριακό εξοπλισμό για ΕΠΑΛ
Δράμας-Δοξάτου, ΙΕΚ και Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
υο εκατομμύ, ρα εup , διαΤα εξεταστικά κέντρα των πανελλαδικν στο Νομό
Μήνυμα του Διευθυντή Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης Δράμας κ. Σπυρίδωνα Κιουλάνη
φέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας και eρά
κης από το επιgepnσιακό της πρόγ
ραμμα (ΕΣΠΑ) στε
37 μονάδες εnαγγελ.
ματικής κατάρτσης
και exπαίδευσης
σε Έβρο , Ροδότη,
Ξάνθη , Καβάλα και
Δράμα , να εφοδι στούν με σύγχρονο
εργαστηριακό εξοπλισμό , σύμφωνα με
απόφαση του περφερειάρχη. κ Χρή
στου Μέτου.
Στη Δράμα, τα σχολεία που θα ωρελη- χειρηματολόγησε επ' αυτούλέγοντας ότι
θούν, είναι το 1ο και 20 ΕΠΑΛ Δράμας , με προηγούμενο πρόγραμμα διατέθηκαν
το ΕΠΑΛ οξάτου , το Δημόσιο ΙΕΚ και το για αντίστοοχους σκοπούς 3εκ eυρ σε
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ρειας, εν συνολικά στον χρο της εκοεξοπλισμός θα ανταποκρίνετα στις τη
λευταίες τεχνολογιές εξελίξeις , θα είνα υποδομν στην ΑΜΘ μέσω Περέρeας
προσαρμασμένος στις σύγχρονες εκτα
δευτικές ανάγκες και θα καλύπτει ένα εuρ σύμφωνα με τον πeρopepeάρχη
ευρύ φάσμα εδεκοτήτων όπως πληροφορκή, ηλεκτρονική ηλεκτρολογία , μηχα - έχουν δημιουργηθεί πολύ περιοοότερος
νολογία, ύξη- θέρμανση γεωπονία ανάγκες για σύγχρονο τεχολογικό εξοδομκά έργα, εφαρμοσμένες τέχνες κά. πλισμό στα σχαλεία, επεσήμανε ο κ Με.
Σε δηλσεις του ο κ . Μέτιος χαρακτή- τος αναφορικά με την ανάγιη
ρισε προτεραιότητα- την "στήριξη της
Του Θανόση Πολυμένη
-ΗΝ ΕΡΧΟMΕΝΗ Δευτέρα 15 lοuνου
ανοίγουν οι αίθουσες των εξεταστι
1 κν κέντρων στο Νομό Δράμας όπως
σε όλη τη χρα , προκεμένου να υποδεχθούν τους απόφοτους Λυκείων , που θα
συμμετάσχουν στις παvελλαδικές εξετάσεις του 2020.
Πρόκεπαι για μια από τις πλέον δύσκολες
και περίεργες διαδικασέες των τελευταίων
χρόνων , καθς η πανδημία που επικράτησε
σε όλη τη χρα έφερε κλαστά σχολεία, τε
ράστιες δυσκολίες στη μαθησιακή διαδκασία και η διδασκαλία . Οι μαθητές της
τρίτης Λυκείου, βρέθηκαν ξαφνικά να κά
νουν τηλεμαθήματα και να προσπαθούν να παρακολου - εξέτασης σε κάθε μάθημα είναι τρεις ρες
θήσουν την ύλη των μαθημάτων τους. Μα πρωτόγνωρη Το μήνυμα του διευθυντή
δαδικασία, η οποία σε μα μεγόλη μερίδα μαθητw αλλά Aευτεροβόθμιας Εκταίδευσης
και γονέων , προκόλεσε ιδιαίτερο άγχος, το οποίο ελπ
ζουμε να μην αποτυπωθεί στη συνέχεια στα αποτελέ- της Δευτεροβάθμιας Εαταίδευσης Ν. Δράμας κ. Σπυρί
σματα των πανελλαδεκν
Τα εξετοστικά κέντρα
Στη Δράμα, όπως και σε όλη τη χρα , τα εξεταστικά ζήραμε και μέσα από μα σειρά σταίχων , στέλνει μήνυμα
κέντρα θα ανοίξουν τις πρωνές ρες της Δευτέρας 15 αισοδοξίας πpος τις μαθήτρες και τους μαθητές nou θα
bouiou για να υποδεχθούν τις υποψήφες και τους υπο - συμμετάσχουν στις εξετάσες
ψηφίους για εσαγωγή στα δρύματα Τραοβάθμας Ε παίδευσης Τα σχαλία που έχουν αριστεί ως εξεταστικά ραμένουν ακόμη νωπές οι μήμες από την πρωτόγνωρη
κέντρα στο Νομό Δράμας είναι
Από τα Γενικά Λύκεια, ως εξεταστικά κέντρα ορίζοντα μας " ως εxεί που στρίβει ο δρόμος και εξακολουθεί να
το κάπωθε 1ο ΓΕΛΔράμας, 20 ΓΕΛΔράμας, 30 ΓΕΛ Δρά - φαίεται, αντικρίζουμε μα πολιτεία τοιμεντένα κα αδιάμας, 40 ΓΕΛ Δράμας , ΓΕΛ Δοξάτου , ΓΕΛ Καλαμπακίου φορη" , με έναν " μεγόλο ήλιο όλο αγκάθια και τόσο ψηλά
ΓΕΛΚ. Neυροκοπίου, ΓΕΛ Προσοτσάνης Τάξεις Γεη κού στον ουρανό
Λυκείου Γυμνασίου Naηφόρου
Από τα Επαγγελματία Λύκεια: το1ο ΕΠΑΛκαι 2ο ΕΠΑΛ των Πανελλαδεκν εξετάσεων, θυμίζα αρκετά την Άναιξη.
Ως ρα έναρξης εξέτασης ορίσθηκε η 03:30 π.μ, η Άλλωστε, " ακόμη Μ αν κόψες όλα τα λουλούδια, δεν μποατοία είναι κουή για τους υποψηφίους ημερήσων και ρείς να εμποδίσεςς την Άνοξη νά ρθα. . Έτσι λοατόν στην
εoπερνν Λυκείων , εν οι τελειόφοιτοι ή οι απόφοτοι έξοδο από τις δύσκολες μέρες που ζήσαμε και "καθς η
εκπαίδευσης- για τη διούκησή του, eπ
Στο μεταξ4 χoες Παρασκευή 12 ουνίου ο διευθυντής
δων Κιουλάνης σε μήνυμά του που έδωσε στη δημοσιότητα, κάνει λόγο για την "πρωτόγνωρη εμπειρία που
Γενικά Γυμνάσια και Λύκeια της Περφέπαίδευσης και των εκταιδευπικν
έχουν δοθεί περισσότερα από 3ex
Ετο κατφλιαυτν των Πανελλαδεκν εξετάσεων, πα4διαίτερα στην κρίση της πανδημίας
εμπερία που ζήσαμε Έτσ, γυρίζοντας το βλέμμα πίσω
εξοπλισμού των σχολείων , εν ανέφερε σε
άλλο σημείο ότε eπενδύουμε στους νέους και
στην κατάρτισή τουςΌμως ενα γεγονός πως η χρονική συγκυρία αυτν
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
πραηγούμενων ετν θα φύση σταδιακά και δελά μεταμορφνεται σε έναν υπέ
πρέπει να βρίσκονται στα ροχο, πολύχρωμο καμβά , δεν μένα Παρά η δάθοση να
εξεταστικά κέντρα μέχρι αισθανθούμε αυτή την ευφορία μέσα μας.
τις 08.00 πμ Η διάρκεα
Νέες υπερούγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnεκόνισης .
ηεέλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέρnχoς Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ 0.Ε.
Πάτκος-Μοσμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέρnχo-Τmplex σγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 1 2 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων .
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 2521022423, Fak 25210 22413
email iatdiagnosi @ gmaicom
ΠΡΩΙΝΟΣ
ΤUΠΟΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6985 643 791 /2521 10 4962
ά ηλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 Φ 977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα