Πρωτοσέλιδο Ο Πολίτης:Recognized text:
παλίΤΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 1 Νo1131ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 2018 Ι ΕΤΟ Σ
30 Ι ΤΙΜΗ 1.506
ΘΕΡΜΟ ΔΙΜΗΝΟ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ
ΑΙΓΑΙΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙΗ ΤΟΥΡΚΙΑ
Σε ετοιμότητα για παν ενδεχόμενο
Αμενικό και Πολεμικό Ναυτικό
ΣΕΑ.13
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΣΤΟΝ <>
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟ
ΠΡΟΚΕΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ
Η ΥΠΕΡΔΟΜΗ>
| ΣΕΛ10-12
ΑΒΕΒΑΙΟΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ