Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0 Γιργος
"Θέλουμε λίγα
Αμβροσίου
αχολιάζει
από τους Πολλούς
και όχι Πολλά
από τους λίγους"
Σελ. 3
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ
ΕΤΟΣ 17ο
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΗΛ: 24410 80888
Ευνάντηση της Ε.Ι.Ε.Τ με Πέτσα
. Με τον κυβερνητικό εκπρό
σωπο κ. Στέλιο Πέτσα συναντή
θηκαν μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης
Ιδιοκτητν Εταρχιακού Τύπου.
. Την Ένωσή εκπροσπησαν
ο Πρόεδρος κ. Αντνης Μουντάκης, ο Γενικός Γραμματέας
κ. Γιργος Αμβροσίου και ο
Νομικός σύμβουλος κ. Φτης
Πανταζής ..
Σελ 7
Περιβάλλον
Πολιτική
Κ. Τσιάρας: γίνονται
μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο σύστημα αποΑλλοινουν το φυDEIPH
σικό περιβάλλον
έτσι θάβονται τα
σκουπίδια μέσα στο νομής δικαιοσύνmς
δάσος
DELF)
Σελ. 12-13
Σελ. 9
Διανομή τροφίμων στις οικογένειες
Πολυχρο Κοινωνικής Aλληλεγγύης
.Του ΚΕΑ.
Αποκτά n
Καρδίτσα
. Κ Αγοραστός: <Η κα λύτερη
από το
ήμο Καρδίτσας
και τους
κοινωνική
πρόνοια είναι
η εργασίαν
εταίρους
Σελ. 11
Σελ 6
Λιαβάστε μας και στο alithianews.gr