Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤ ΗΡΙΑ ΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27557
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τιμή 0 , 60 ΕΥΡΩ
Κορυφαία Εκθεση
στην Υποσαχάρια
Αφρική για τον
Κατασκευα στικό
Κλάδο
Προσφυγικό Να αναθεωρηθείη
Κοινή Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας
Πς θα προστατέψουμε τις τοπικές κοινωνίες
Τiς προετοιμασίες έχει ξεκινήσει η
bauma CO NEXPO AFRICA , η Εκθεση
της Υποσαχάριας Αφρικής για Κατα
σκευές, Οικοδομικά Υλικά ,
Μεταλλεία , Αγροτικά και ΣΕΝΑ 2
Δασικά Μηχανήματα, Οχήπαρατήρησε ότι κστην εποχή αυτή της πανδημίας είναι σημαντικό το πς θα προστατέψουμε και
τις τοπικές χοινωνίες χαι τους
μετανάστες και η πρόκλη ση αυτή
χρειάζεται καθημερινή προσπάθειαν . Σε αυτή τη νέα φάση , συνέχισε , <θα πρέπει να συνεχ Περίπου 300
άνθρωποι χάνουν
την ζωή τους κάθε
χρόνο σε ισόπεδες
διαβάσεις στην
Ευρη , μην
τηρντας τον ΚΚ
σουμε να εφαρμόζουμε αποτελεσματικά την πολιτική μας και να
διαχειριστούμε τις νέες αφίξεις,
βάζοντάς τες σε καραντίνα . Για
τον λόγο αυτό χρειαζόμαστε πολλούς χρους καραντίνας , καλά
οργανωμένους για να προστατεύσουμε αυτούς που φτάνουν
αλλά και όσους ζουν στα νησιά.
Αυτή είναι η διαρκής προτεραι τητα, αλλά και ένα δύσκολο εγχείρημα . Η όλη διαδικασία της υποδοχής προσφύγων και μεταναστν γίνεΟι ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις συνιστούν έναν ασφαλή τρόπο για
τους οδηγούς, τους πεζούς και τους δικυκλιστές που επιχειρούν να διασχίσουν τη
σιδηροδρομική γραμμή, εφόσον τηρούνται ορισμένοι βασικοί κανόνες . Οταν οι
κανόνες ασφαλείας δεν τηρούνται, οι
χρήστες θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τον
εαυτό τους , αλλά και τους υπόλοιπους
χρήστες του σιδηροδρόμου .
Σήμερα υπάρχουν 105.300 ισόπεδες
διαβάσεις σε 28 ευρωπαϊκές χρες με το
53% αυτν να είναι φυλασσόμενες. Ωστόσο σχεδόν 300 άνθρωποι χάνουν τη ζωή
τους ετησίως σε συμβάντα σε
ισόπεδες διαβάσεις στην ΕΕ ,
κοινό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου στην Ευρπη αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης στο Οικονομικό Φόρουμ
των Δελφν.
Ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Γιργος Κουμουτσάκος,
Η ανάγκη αναθερησης της Κοινής
ται ακόμα περισσότερο σύνθετην.
Δήλωσης ΕΕ -Τουρκίας, η διαχείριση
του προσφυγικού ζητήματος μετά την
πανδημία του κορονοϊού, αλλά και η επερχόμενη διαπραγμάτευση για ένα νέο
Οκ. Κουμουτσάκος υπογράμμισε την ανάγκη αναθερη σης της Κοινής Δήλωσης
ΕΕ - Τουρκίας . Οπως εξήγησε ,
αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει
Δύο σενάρια για μείωση του ΑΕΠ
Από την ανάλυση των πολλαπλασιαστικν επιδράσεων του COVID-19 στην
ελληνική οικονομία , προκύπτει ότι , στη
βάση των υποθέσεων των σεναρίων του
υπουργείου Οικονομικν και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αυτόνομη ζήτηση , εκτιμάται μείωση του ΑΕΠ κατά
5,67% και 7,16% , της απασχόλησης κατά
5,32% και 7,20% , και των συνολικν ει σαγωγν κατά 10,40% και 15,53%, αντί στοιχα, όπως αναφέρει η έβδομη ανάλυση επικαιρότητας για τις επιπτσεις
της πανδημίας από το ΚΕΠΕ.
Δύο σενάρια
Το ΚΕΠΕ αναφέρει δύο σενάρια:
Σύμφωνα με την εαρινή πρόβλεψη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2020 ( έστω Σενάριο 1) οι χρατικές χαταναλωτικές δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 1,782 δισ. ευρ , ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου αναμένεται
- Μείωση στα επίπεδα της συνολικής α
πασχόλησης περίπου 7,20 %.
Μείωση των συνολικν εισαγωγν
περίπου 15,53 %.
Οπως προκύπτει , η πλειονότητα των απωλειν στο ΑΕΠ αντιστοιχούν σε α Υπηρεσίες Πλωτν
Μεταφορνν (25,6%), ΚαταΕΛΣΤΑT: Μείωση της απασχόλησης και
σημαντική αύξηση του μ
ενεργού πληθυσμού
Ασκησ
ετοιμότητας στη
γραμμή ΚιάτοΡοδοδάφνη
Στην τελική ευθεία η Παράδοση της νέας σιδηροδρομικής γραμμής
Μείωση της ανεργίας, αλλά και μείωση της απασχόλησης και σημαντική αύξηση του μη ενεργού πληθυσμού , κατέγραψε για τον Μάρτιο εφέτος , πρτο μή να του lockdown λόγω πανδημίας, η ΕΛΣΤΑΤ.
Ολοκληρθηκε η άσκηση για την αντ μετπιση συμβάντος στη Σήραγγα Με λισσίου και σηματοδοτεί την άμεση έναρξη λειτουργίας της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλν ταχυτήτων
Κιάτο-Αίγιο-Ροδοδάφνη.
Η προηγούμενη άσκηση, στη Σήραγγ
Τραπέζης , είχε πραγματοποιηθεί στις 26/
2, εν η άσκηση στη Σήραγγα Μελισσίου
είχε προγραμματιστεί από την ΕΡΓΟΣΕ
για τα τέλη Μαρτίου , ωστόσο δεν κατέστη
δυνατή η διοργάνωσή της λό-ΣΑ 2
γω των περιοριστικν μέ Τα τρία θέματα:
Η μείωση στον αριθμό των ανέργων
κατευθύνθηκε προς τους οικονομικά μη ενεργούς, καθς , λόγω της πανδημίας της
νόσου του COVID-19, αρκετά άτομα που
αναζητούσαν εργασία δήλωσαν ότι δεν εί
ναι άμεσα διαθέσιμα να εργαστούν και επομένως , σύμφωνα με τους ορισμούς του
σχετικού ευρωπαϊκού Κανονισμού, κατατάσσονται στους οικονομικά μη ενεργούς .
Σύμφωνα με τον ορισμό για τον άνεργο
και τον οικονομικά μη ενεργό πλη θυσμό,
εάν ένα άτομο που δεν εργάζεται , δεν αναζητεί ενεργά εργασία και δεν είναι
διαθέσιμο να αναλάβει άμεσα εργασία,
δεν κατατάσσεται στους ανέργους αλλά
στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό.
Με βάση τις κατευθύνσεις της
Eurostat , τα άτομα που τίθενται σε αναστολή σύμβασης (λόγω της πανδημίας) εξακολουθούν να θεωρούνται απασχολούμενοι, εφόσον η διάρκεια της αναστολής
είναι μιχρότερη από 3 μήνες ή εάν λαμβάνουν περισσότερο από το 50% των αποδοχν τους .
Λόγω των μη τυπικν συνθηκν υπό
τις οποίες διενεργήθηκε η συλλογή τμήματος των πρωτογενν δεδομένων που χρη
σιμοποιήθηκαν για το συγκεκριμένο δελτί
ο Τύπου και της ενδεχόμενης μεταβολής
τού ποσοστού απόκρισης των
ερευνμενων και του βαθμού
και, τέλος , οι εξαγωγές αναμένεται να
μειωθούν κατά περίπου 14,918 δισ. ευρ.
Λαμβάνοντας, λοιπόν , υπόψη αυτές τις
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
εκτιμάται ότι θα προκλη θεί μία συνολική
( άμεση και έμμεση ) :
Μείωση του ΑΕΠ κατά περίπου
7,16%

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Αύξηση της ακραίας φτώχειας στη Λατινική Αμερική το 2022
  Η ακραία φτώχεια θα αυξηθεί στη Λατινική Αμερική το 2022, παρά το ότι προβλέπεται ελαφριά μείωση της φτώχειας συνολικά στην περιφέρεια, με φόντο την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και τη ραγδαία άνοδο του πληθωρισμού, προειδοποίησε χθες Πέμπτη η Οικονομική Επιτροπή για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική των Ηνωμένων Εθνών (CEPALC). Η φτώχεια στη Λατινική Αμερική εκτιμάται πως θα πλήξει το 32,1% του συνολικού πληθυσμού το 2022, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 201 εκατομμύρια ανθρώπους, έναντι 32,3% έναν χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με έκθεση της υπηρεσίας αυτής το
 • Διέλυσε το αυτοκίνητό του επειδή δεν ανταποκρινόταν στον έρωτά της
  Του άφηνε σημειώματα ερωτικού περιεχομένου στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου του, ομολογώντας τα αισθήματά της για αυτόν, αλλά εκείνος δεν ανταποκρινόταν στα …κελεύσματά της να συνάψουν σχέση. Την ίδια τύχη φαίνεται πως είχαν οι προσπάθειές της να τον προσεγγίσει για να μιλήσουν. Ο πληγωμένος εγωισμός φαίνεται πως την ώθησε στα άκρα, οπότε ξέσπασε την αγανάκτησή της στο αυτοκίνητό του, προκαλώντας σ’ αυτό εκτεταμένες ζημιές. Η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όπου η 36χρονη καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο σε φυλάκιση 1
 • Προσβάσιμη σε άτομα με οπτική αναπηρία η Ακρόπολη
  Προσβάσιμη σε άτομα με οπτική αναπηρία καθίσταται πλέον η Ακρόπολη των Αθηνών, με ένα συνολικό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει οπτική διαδρομή, ειδικά έντυπα και ειδικά σχεδιασμένα βοηθήματα και υλοποιήθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, σε συνεργασία με τον Φάρο Τυφλών Ελλάδος και με την υποστήριξη και χορηγία του Ιδρύματος Ωνάση. Η διαδρομή εγκαινιάστηκε  από την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, παρουσία του προέδρου του Ιδρύματος Ωνάση Αντώνη Σ. Παπαδημητρίου και της προέδρου του
 • Μουντιάλ 2022: Εκκίνηση με συγκινήσεις, ρεκόρ, «βόμβες», «βροχή» από γκολ και… υποσχέσεις
  Η 1η αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ έπεσε το βράδυ της Πέμπτης (24/11), με την άνετη νίκη της Βραζιλίας επί της Σερβίας (2-0). Στιγμές ενθουσιασμού και… σοκ, ρεκόρ, οκτώ πανέμορφα στάδια και παρέλαση… αστέρων συνόδευσαν τους φιλάθλους το τελευταίο πενταήμερο και το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) παρουσιάζει τα σημαντικότερα γεγονότα της εκκίνησης, μεταξύ των οποίων ξεχώρισαν το ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, οι «σφαλιάρες» των Αργεντινής και Γερμανίας από Σαουδική Αραβία και Ιαπωνία, αλλά και οι ευρείες νίκες της Αγγ
 • Πλαφόν στα 275 ευρώ δεν είναι πλαφόν
  Η Ελλάδα σηκώνει ανάστημα στους “παραλογισμούς” κρατών-μελών «To να μπει μία οροφή (ένα πλαφόν) στα 275 ευρώ, δεν είναι στην ουσία οροφή» τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας κατά την άφιξη του στο Συμβούλιο των αρμόδιων Υπουργών στις Βρυξέλλες και επισήμανε ότι ένα πλαφόν μεταξύ «150 ευρώ και 200 ευρώ είναι ρεαλιστική οροφή» Ο κ. Σκρέκας προσέθεσε ότι «η ενεργειακή κρίση είναι σοκαριστική. Για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να κάνουμε κάτι. Δεν μπορούμε να μένουμε χωρίς να κάνουμε τίποτα. Οι τιμές που εκτοξε