Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Με ταμείο 10 δισ. προς την ανάπτυξη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
9771234 557157
Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020| τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 96ο. Αριθμός φύλλου: 27.244
Με ταμείο 10 δισ. προς τηV ανάπτυξη
Εμπροσθοβαρές το Εθνικό Πρόγραμμα, με 7 δισ. στη διετία 2021-2022 -Ποιος είναι ο σχεδιασμός έως το 2025
ESM: Απαιτούνται Πλιτικές
ενίσχυσης της Ελλάδας
Το Ποσό των 10 δισ. ευρ, εκτων οποίων τα 7 δισ. χρόνιακινείται σε επίπεδα από 650 εκατ. ευρ έως
1 δισ. ευρ , θα αυξηθεί μεσοσταθμικά την επόμενη
Πενταετία στα 2 δισ. ευρ κατ ' έτος. Το Πρτο ΕΠΑ
του Προϋπολογισμού του ΕΠΑ 20212025, σύμφωνα
με το υπουργείο Ανάπτυξης, Προσδιορίζεται λαμ
βάνοντας υπόψη το ευρύτερο Πλαίσιο οικονομικής
Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω του Εθνικού Προ - δηλαδή για την Περίοδο 2021-2025, τέθηκε χθες Πολιτικής της χρας. Ειδικότερα, στους Παράγοντες
Που Προσδιορίζουν το συνολικό ύψος του Προϋπολογισμού του ΕΠΑΠεριλαμβάνονται οι υποχρεσεις
Που έχουν αναληφθεί για υφιστάμενα επενδυτικά
έργα, η ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής
Πόρους , σημαίνει ότι το εθνικό σκέλος του Προ - για την τελική του διαμόρφωση, Η διαβούλευση σταθερότητας και οι δεσμεύσεις της χρας για την
αφορούν τα δύο Πρτα έτm, ετοιμάζεται να ρίξει
για την ανάπτυξη της οικονομίας το υπουργείο
Η Πανδημία αναμένεται να έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο στην Ελλάδα και απαιτούνται
Πολιτικές ενίσχυσης της ανάπτυξης , Προκειμέ νου να διασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική
σταθερότητα, αλλά και να ενισχυθεί η Παραγωγικότητα, αναφέρει για τη χρα μας ο 2ος
ετήσιος απολογισμός του ESM ΠΟυ δόθηκε
χθες στη δημοσιότητα . σελ. 2
σε δημόσια διαβούλευση από τον υπουργό Ανά
την Πενταετία 2021-2025. Αν ληφθεί υπόψη ότι πτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και τον
το ΕΠΑ, Που αποτελείνεΟπαγή θεσμόγια τα ελληνικά υφυπουργό Ιωάννη Τσακίρη, στε όλοι οι εμπλε
δεδομένα, θα χρηματοδοτείται αμιγός από εθνικούς κόμενοι φορείς να υποβάλουν τις Προτάσεις τους
γράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) Που θα υλοΠοιηθεί
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων , Που τα τελευταία
θα διαρκέσει έως τις 10Ιουλίου. Τοσυνολικό ύψος επίτευξη δημοσιονομικν στόχων. σελ. 9
ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ ΛΑΘΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΟΑΚIΝ ΑΛΜΟΥΝΙΑ
αΠράσινου του Eurogroup
για εκταμίευση 748 εκατ.
Stoxx 600
Χονγκ Κονγκ
Αθήνα
(πανευρωπαϊκός
δείκτης)
Φραγκφούρτη
Αργυρος
Πετρέλαιο
Παρίσι
Dow Jones
Κρ. Γκεοργκίεβα
(ΗΠΑ)
Λονδίνο
Τόκιο
Χρυσός
Γενική διευθύντρια του ΔΝΤ
Έκτη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας
Δεν αρκούν
τα 10 τρισ. δολ
Που δαπανούνται
κατά του Covid-19 >17
- 0,62%
Το Eurogroup επικύρωσε χθες κεντρικν τραπεζν της Ευρω
την ολοκλήρωση της έκτης αξιο ζνης από ελληνικά ομόλογα ,
λόγησης της ελληνικής οικονομίας, στο Πλαίσιο της ενισχυμένης μεταμνημονιακής εππείας , εν το όφελος Που θα
προκύψει για τm χρα ανέρχεται
συνολικά σε 748
και τα υπόλοιπα από μέτρα ελά
φρυνσης του χρέους . Η εκταμί
ευση θα γίνει μετά την ολοκλή.
ρωση της επικύρωσης από εθνικά Κοινοβούλια, μεταξύ των
οΠοίων και του
- 2,22%
- 2,82%
- 2,68%
-3,99%
-3,80%
Γ. Χαντζηνικολάου
- 4,1%
-4,47%
- 4,71%
Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΕΤ
γερμανικού Εν τω
μεταξύ, βασικά θέ
ματα της χθεσινής
θεση της Κομ για μεταρρυθμίσεις συνεδρίασης, Που
είχε μορφή τηλεδιάσκεψης, ήταν
η συνέχιση της
εξέτασης της πρότασης της Κομισιόν για το ταμείο ανάκαμψης
της ευρωπαϊκής οικονομίας,
δεσμεύσεις Που έχει αναλάβει συνολικού ύψους 750 δισ. ευρ .
Ύψιστη Προτεραιότητα
των τραπεζν
ηάμεση στήριξη
της πραγματικής
οικονομίας
εκατ. ευρ. Η χθε
σινή απόφαση βασίστηκε στην έκ
Εύσημα
και συστάσεις
-6,3%
Ποιες αγορές επλήγησαν xθες περισσότερο
(Εξέλιξη δεικτν)
σιόν , η οΠία έκρι>24
στην Ελλάδα
νε στις 20 Μαΐου
ότι η Ελλάδα, λαμ
βανομένων υπ' όψιν των ειδικν
συνθηκν της Πανδημίας του
κορονοίού, ανταποκρίθηκε στις
-9,77%
ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ 25% ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΦΠΑ 5
Στη δίνη του κορονοίού χρηματιστήρια-Πετρέλαιο
Ημέρες Μαρτίου, όταν n καταιγίδα του κορονοίού χτύπησε βάναυσα τις αγορές Παγκοσμίως,
έζησαν χθες οι μετοχές και οι τιμές του Πετρελαίου , καταγράφοντας βαριές απλειες και
βάζοντας τέλος στο Πρόσφατο ανοδικό ράλι. Κερδισμένες ήταν οι τιμές των κρατικν ομολόγων , οι οποίες χθες ενισχύθηκαν σημαντικά . σελ . 17
για μεταρρυθμίσεις. Από τα 748
Π. Ψαριανός
Πρόεδρος και CEO, Γραφείο
Ψαριανού Α.Ε.
εκατ . ευρ , τα 640 εκατ. θα προ - επιχορηγήσεις και 250 δισ. ευέλθουν από κέρδη της ΕΚΤ και
ρ δάνεια. σελ 3
θεωρείται
εισόδημα
η φοροέκπτωση 25%
Ανακρούει
πρύμναν
nCosco για
τοναυπηγείο καιγια τον Ιούνιο
OCovid19
έπληξε
τη στατιστική
της ανεργίας
Έκπτωση
ΚΟΙΝΩΝΙ
ενοικίου 40%
ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟ
MΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
>1415
Απόφαση
Ποιοι ΚΑΔ εντάσσονται στο μέτρο
Μάρτιος
Πανδημία
Έκτακτα μέτρα στnν Ξάνθη
Δεν θα επιμείνει ο Οργανισμός
Λιμένος Πειραιά στην προσπάθειά του να ιδρύσει ναυπηγείο
στο Πέραμα . Τα χέρια έδωσαν
χθες ο Πρόεδρος του ΟΛΠ Γιου
Ζενγκάνγκ με τους Προέδρους
των εργοδοτικν Ενσεων της
ναυπηγοεπισκευής προκειμέ
νου να μην προχωρήσει το σχέ
διογια την αλλαγή χρήσης της
ΝΕΖ. σελ . 12
Οι επιχειρήσεις Που εξακολουθούν και κατά τον
τρέχοντα μήνα να πλήττονται από τις επιπτσεις
της Πανδημίας απαλλάσσονται από την υποχρέωση
καταβολής του 40% του συνολικού μισθματος
για τον μήνα Ιούνιο 2020. Η λίστα με επιτηδευματίες Καθίηση
- επιχειρήσεις Που δικαιούνται τnν εν λόγω έκπτωση
ενοικίου κατά 40% τον Ιούνιο περιλαμβάνει 76 Κο επΟXικν
δικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, όπως αυτοί κα
θορίζονται στην υπ' αριθμ.A1135/11.62020 εγκύ Προσληψεων
κλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ ) . σελ . 4
Ηπανδημία έπληξε και τη στα
τιστική της ανεργίας . Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ΕΛΣΤΑΤ)
ανακοίνωσε χθες ότι n ανεργία
για τον μήνα Μάρτιο -Πρτο
μήνα Που επιβλήθηκε καθολι
κό lockdown στη λειτουργία
της αγοράς υποχρησε αισθητά , φτάνοντας στο 14,4% από
18,1% Που ήταν τον Φεβρουά.
ριο. σελ .7
σελ. 6
Είκοσι νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο
στη χρα , εκ των οποίων τα 15 στην Ξάνθη,
με αποτέλεσμα να ληφθούν έκτακτα μέτρα
από την Πολιτική Προστασία. σελ. 19
Εργάνη
ΚΑΕ Παναθηναϊκός
ΘΕΤΕΙ ΕΑΥΤΟΝ ΕΚΤΟΣ
EUROLEAGUE
τον Μάιο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • ΔΥΠΑ: Προσωρινοί πίνακες για 2.260 θέσεις σε υπηρεσίες υπουργείων
  Αναρτήθηκαν σήμερα, Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022, στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) www.dypa.gov.gr οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης ανέργων και αποκλειομένων για το νέο «πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για 2.260 άτομα…ΔΥΠΑ: Προσωρινοί πίνακες για 2.260 θέσεις σε υπηρεσίες υπουργείων - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Οικονόμου για Τσίπρα: Εξοργιστικό να μιλάει για φορολογία – Δεν βιάζεται για εκλογές
  Απάντηση δίνει ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γ. Οικονόμου, στις δηλώσεις του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Αλ. Τσίπρα, στο συνέδριο της «Ναυτεμπορικής». Ο κ. Οικονόμου σε ανακοίνωσή…Οικονόμου για Τσίπρα: Εξοργιστικό να μιλάει για φορολογία – Δεν βιάζεται για εκλογές - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Θ. Σκυλακάκης στο συνέδριο της «Ν»: Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι
  «Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Γιατί η ενεργειακή κρίση ήρθε και βρήκε τις μεγαλύτερες οικονομίες της και προφανώς την Γερμανία, που είναι αντικειμενικά η μεγαλύτερη και ενδεχομένως και η…Θ. Σκυλακάκης στο συνέδριο της «Ν»: Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Γερμανία: Μέτρα προσέλκυσης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες
  Σύστημα βαθμών (point system) κατά το πρότυπο του Καναδά, ετοιμάζει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, προκειμένου να προσελκύσει εργατικό δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης που θέλει να εργαστεί στη Γερμανία. Σύμφωνα με το έγγραφο…Γερμανία: Μέτρα προσέλκυσης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ανάρτηση αποτελεσμάτων για τους Νέους Αγρότες από την Αν. Μακεδονία-Θράκη
  Αναρτήθηκαν από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης οι πίνακες με τους δικαιούχους του Υπομέτρου «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, την οποία υπογράφει ο περιφερειάρχης…Ανάρτηση αποτελεσμάτων για τους Νέους Αγρότες από την Αν. Μακεδονία-Θράκη - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ