Πρωτοσέλιδο Live Sport:Recognized text:
Η εφημερίδα
Που δεν κρύβει
Την αλήθεια
θέλει τον
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΤΟΣ 30 1 Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 6911 ΤΙΜΗ: 1,306
Αμερικανό γκαρνι
Που είχε
DΜnαρτζκας
και στη Χίμκι
ΤΟ ΕΙΠΕ ΚΑΙ
. b.com/EfimeridaLiveSpρor
της Αθλητικής Βίας
για την επίθεση
κατά Γιαννακόπουλου
<ΧΤΙΖΕΤΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΕΝΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ>
ΒΟΛΕΙ ΓΥΝΑΙΚΟΝ: ΑΝΑΝΕΠΣΕ
ΜΕ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΧΙΠΕ.
ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΟΜΙ
. Μλάει στη  και . τιχνει στον Κ. Μπακογάννη ο συντονιστής Τομέα
Αθληισμού του ΣΥΡΖΑ και δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων, Κστας Αλεξίου
.θιυγαντήσεις του δημάρχου με ανακόιουλο, Αλαφούοκαι η δφευσ ας ΙΚΕ
Η  ΚΙ
Ο ΤΑΜΑΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΟΕΡΝΟΥΝ ΣΤΟ ΦΕΣ ΕΝΑΙ
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΗΜΗΛΙD-ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
ΔΕΚΑΕΤΙΟΝ ΠΟΥ ΥΝΔΕΕΤΑΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ
Σαυ Lv Αθήνοις ωματείον, .5 τίν /ωνυμίαν
ΥnS τον έν ΑΟήν αις καί Πειρανtt x ωναταντινονιόλεδί
ΑΝΥΛΟ
γνου είναιy
Αντινουπόλευς , τν δποίεν τέΕ
στικής καί φιλΟλου clοθήματος παρά το νεολα(α καί Ιδtα τη 5
Χωνσταντινουπόλους τοιαύτη, πρός διάπλασιν άλκ(μων ουμάτων, ου
Xέν Usoραλήων εια χφράκτήρων εύενικν, αν δν πρός Επλήρω
πάσδς τΕν πρές τήν Ματρίδη,τα τοις, τήν κοινωνίαν καί τήν.
τανατδνασλυομένη ς, αδτο. ξι πνεθματος. άμίλΝ
ΤΟ ΣΗΕΔΙΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΚΟΥ!
πους σκΟτούς τωύτους, τέ Σήατεύεν βέχει Επιδέύ
c4 δι της προσπαθευκς πρός διάδο οιν τωλMinτιαμού μεταξύ τής
Ενα ΣΥΓΚΛΟΝΙΤΙΚΟ
καςν άδ Αυuκτήν τερισσοτέρων καί.
Εκανωτέρων Αθλητάy, διxpιναμένωυ παί διά τό ή8ος των
3) διά της ευρζσεως Χατα κλήλου γυπέδού πρός Byκατάστασιν γυ-00κΟτεστρομμένο κitiλio,
μνπατηρέου, δρου tα άσκεύνται εlς πντα τά ειδη Μαί συστήμας το οποίο θα Παραδοθεί σήμερα κιόλας
της 4θΝΜσες χύ γυμναον έκθηή ai Κυληται καί τά μέλη αύτο.
Y. διd τής ξευρ1ι εης κα ίο MήA Κρου πρός άνεγερο ν συγ; την Ενωση γω να κοσμήσει το μουσείο της
αΠΑΤΗΣΕ> ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΕΠΣ ΤΟ 2023 Ο ΕΝΟΜΠΑΚΑΡΕ
Με σύμμαχο FIFA και UEFA για την nαραμονή του Βράνιες, συζήτησε με Τσιγκρίνσκι ο 18ιτς
ve KΟΥΠΟΝΙ Μ ΑΜΟΡΦΙΕΣ!
|Ε ΠΡΙΜΕΡΑ ΒΕΠΑΝΙΑΣΚΑ. ΤΟΥΒΕΜΙΑΝΗ
ΠΑΟΚ: ΜΕΣΑ 0 ΠΕΛΚΑΣ ΓΙΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ: ΜΠΑΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΖΟΥΚΙΤΣ ΤΗΣ ΒΟΙBΟΝΤΙΝΑ
SUPER LEABUE : ΑΠΙ 19/ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ι ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗΣ
ΑΡΗΣ: ΠΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ 5 ΓΙΑ ΝΕΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
9772241-251152