Πρωτοσέλιδο Χρονικά της Δράμας:Recognized text:
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Αρ. Φύλλου 5956
Τιμή φύλλου 0.60 €

ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Αφιέρωμα
στη φετινή πορεία
της Δόξας Βώλακα

Και επίσημα
στη Γ’ Εθνική
ο ΚΑΟΔ
σελ.: 12

σελ.: 15

www.xronikadramas.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τι αναφέρει η διοικήτρια
του Νοσοκομείου Δράμας

335 ύποπτα περιστατικά
για κορωνοϊό
αντιμετωπίστηκαν
από τις 6 Μαρτίου
στο νοσοκομείο
σελ.: 3

Ψηφίστηκε χθες το νέο νομοσχέδιο
του Υπουργείου Παιδείας

Μουσικά διαμαρτυρήθηκαν
οι εκπαιδευτικοί στη Δράμα
σελ.: 6

Ολοκληρώθηκε
ο διαγωνισμός για την
αναβάθμιση του πρώην
αγροτικού κτηνιατρείου

ΑΠΩΛΕΙΕΣ 70% ΣΤΟ ΤΖΙΡΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ∆ΡΑΜΑΣ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΑ “Χ” Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Γ. ΚΑΛΑΪΤΖΙ∆ΗΣ

Το μεγάλο «στοίχημα»
των οινοπαραγωγών

Π

ρόκληση
για
τις
οινοποιητικές
επιχειρήσεις του Νομού Δράμας, όπου απασχολούνται
εκατοντάδες εργαζόμενοι,
είναι η αντοχή στις συνέπειες της υγειονομικής
κρίσης και η άμβλυνση των
προβλημάτων που ανέκυψαν στον συγκεκριμένο
επαγγελματικό κλάδο. Η
τεράστια μείωση του τζίρου
αυτών των επιχειρήσεων
ήταν επόμενο να καταγραφεί, αφού πολλές από αυτές

Κατεβάστε την εφαρμογή
Taxaki ΔΩΡΕΑΝ

σελ.: 8

tαxαki

Γίνε συνδρομητής τώρα
και η εφημερίδα θα έρχεται
με ασφάλεια στην πόρτα σου.

Καλέστε με αστική χρέωση στο

2521 200 200

η νέα εμπειρία στην μετακίνηση

Τηλεφώνησε στο 25210-20009

εί τ ε !
θ
ο
ι
ε
λ
α
γ
ρ
ε

ήταν κλειστές στο κρίσιμο
διάστημα εμφάνισης της
πανδημίας, ενώ άλλες υπολειτουργούσαν, καθώς ο

Wi-Fi σε όλες
τις κοινότητες
του Δ. Νευροκοπίου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
l

σελ.: 9

ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΑ “Χ” Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ

u
ΧΙΛΙΩΤΗΣ

4ο χλμ ∆ράμας-Νευροκοπίου

κλάδος της εστίασης, που
είναι και ο κύριος αποδέκτης των προϊόντων τους,
ήταν κλειστός.

σελ.: 7

Λύση για
κάθε σας ανάγκη

Τηλ.: 25210 81083, Fax: 25210 81078, e-mail: [email protected]