Πρωτοσέλιδο Πρωινός Μοριάς:Recognized text:
Έτος ιδρύσεως

1989
(Μηνιαία έκδοση)
2007 - 2017
(Εβδομαδιαία έκδοση)
2017 (Ημερήσια έκδοση)
Έδρα - Γραφεία:
ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 5Β
Τ.Κ. 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλ.: 2710 23 51 80
Fax: 2710 23 51 80

Ημερήσια Εφημερίδα της Αρκαδίας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 Ιουνίου 2020 | Αρ. φύλλου 637 | 0,50 €

email:
[email protected]
www.proinosmorias.gr

Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και το Ταμείο
Ανάκαμψης στο επίκεντρο τηλεδιάσκεψης Κυρ. Μητσοτάκη - Σαρλ Μισέλ
Η προπαρασκευή της τηλεδιάσκεψης
των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
της 19ης Ιουνίου ήταν το βασικό θέμα
συζήτησης στην τηλεδιάσκεψη που είχε
χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027

και το Ταμείο Ανάκαμψης.
Οι δύο ηγέτες συζήτησαν, επίσης, επί
της επιστολής που απέστειλε ο κ. Μητσοτάκης, στις 3 Ιουνίου, προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Στην τηλεδιάσκεψη έλαβε μέρος ο
ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για την
Εξωτερική Πολιτική, Γιόσεπ Μπορέλ.

1.200.000 ευρώ για το δρόμο Άστρους - Λεωνιδίου
• Ενέκρινε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Σημαντικές αποφάσεις για την υλοποίηση έργων στις Περιφερειακές Ενότητες
Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορινθίας
έλαβε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατά
την προχθεσινή της συνεδρίαση.
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ενέκρινε
την ανακήρυξη αναδόχου για τα έργα α)
βελτίωσης και συντήρησης του επαρχιακού δρόμου Άστρους – Λεωνιδίου, στην
Αρκαδία, προϋπολογισμού 1.200.000
ευρώ και β) αποκατάστασης ζημιών που
προκάλεσε η κακοκαιρία «Ζορμπάς» σε
τεχνικά και αντιπλημμυρικά έργα στην
Αργολίδα, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
500.000 ευρώ.

Εγκρίθηκε επίσης, η ανακήρυξη αναδόχου για το έργο κατασκευής και τοποθέτησης πληροφοριακών και πινακίδων
σήμανσης στο οδικό δίκτυο της Αρκα-

δίας, με προϋπολογισμό 100.000 ευρώ,
Η Επιτροπή ενέκρινε ακόμη τη δημοπράτηση του έργου σήμανσης και ασφάλισης του οδικού δικτύου στην Κορινθία,
ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται
σε 660.000 ευρώ.
Εξ άλλου, εγκρίθηκε η ανακήρυξη μειοδότη για το έργο αποκατάστασης της
βατότητας του επαρχιακού δρόμου Καστρί – Ωριά – Περδικόβρυση, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ, όπως επίσης και η
δημοπράτηση των έργων διαγράμμισης
α) του εθνικού οδικού δικτύου με προϋπολογισμό 60.000 ευρώ και β) του
επαρχιακού οδικού δικτύου, με ισόποσο
προϋπολογισμό, στην Π.Ε. Αρκαδίας.

Αίτημα Νίκα στο Υπ.Εσ. για εκκίνηση της διαδικασίας ορισμού γεν. διευθυντών
Με έγγραφό του στο υπουργείο Εσωτερικών ο περιφερειάρχης Παν. Νίκας
ζήτησε την εκκίνηση της διαδικασίας
ορισμού γενικών διευθυντών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Σημειώνεται ότι τη θέση γενικού διευθυντή μπορεί να διεκδικήσει ο οποιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος, όπου και
αν υπηρετεί, καθώς τα καθήκοντά του
θα μπορεί να τα ασκεί από την Περιφερειακή Ενότητα όπου ήδη υπηρετεί,
χωρίς να επιβάλλεται η παρουσία του

στην έδρα της Περιφέρειας.
Μετά τον ορισμό μόνιμων γενικών διευθυντών θα ακολουθήσει η διαδικασία
αξιολόγησης και ορισμός μόνιμων διευθυντών και προϊσταμένων.
Ας σημειωθεί ότι τα παραπάνω αποτελούν χρόνιο αίτημα των υπαλλήλων της
Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν από
την Περιφέρεια είναι για:
α) Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού

Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και
Υποδομών,
β) Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας,
γ) Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής,
δ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης,
ε) Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και
Επικοινωνιών, και
στ) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.