Next

Πρωτοσέλιδο Σύμβουλος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τέσσερις Περιφερειάρχες
μιλούν για την επόμενη
μέρα του κορωνοϊού
Νεκτάριος Φαρμάκης
Σελ. 12:13 Δυτική ΕΜάδα
Γεργος Πατούλης
ΑΤΤική
Αλέξανδρος Καχριμάνης
Ήπειρος
Χρήστος Μέπος
Αν. Μακεδονία & Θράκη
Η Εβδομαδιαία
| Οικονομική Εφημερίδα της Αχαίος
Σύμβουλοs
|Μαζνος 94 1 262 21 Πάτρα
| Τηλ: 2610 620 574
-oημαίνει courer
| www.synboulos.gr
| -mail: symboulo Gotenot.gr
| Τιμή Φύλλου: 1,00 ε
Περίοδοs r| Αρ. Φύλου 1159
Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020
επιχ ειρή σευν
Αγ. Ανδρέου 125
Τηλ. 2610 226644
Επιχειρήσεις
Αγνας
για επιβίωση
> Υποψήφιοι Πρυτάνεις του Παν. Πατρν απαντούν σε καίριες ερωτήσεις του .Ε
Σταυροδρόμι
κρίσιμων αποφάσεων σε κλίμα πανδημίας
Μόνο την Πρτη εβδομάδα μετά το
άνοιγμα των κατοστημάτων κατάφε
ρε να λειτουργήσα η aορά με ικανοnonτκούς ζρους . ις επόμενες
η πση ήταν κάθετη. Στον τομέα
της εστίασης καταγράφεται αύξηση
των ζρων μόνο Παρασχευή και
Σάββατο και αργίες , εν τις καθ μερινές η πoη ξεπερνάει το 60%.
Σελ. 18-19
Με mv χθεσινή ψήφ
ση του πολυνομοσχε
δίου ου υπουρείου
Παιδείας άνοιξε ο
δρόμος για α προκ ρυχθούν επισήμως και
οι Πρυτανικές εκλογές
στο Πανεπιστήμιο
Πατρν , προκίρυξη
η oroia υποχρεωτικά
πρέπει να γίνι μέχρι
τέλος Ιουνίου . Σημαντική η ρίθμιση nou
θέτει όριο δύο θητε ν, συμπεριλαμβανο
μένου και αυτν Που
διειελέστηκαν πριν
την Ψήφιση tου νέου
νόμου .
Ενόψει των Πρυτανικν aκλογν στο ΠανεΠoτήμιο Πατρν ο -ΣΕ, έχοντας διακρον κά Πάντα σε υψηλή Προτεραιότητα σε όλες του
τις δράσεις τον εκπαιδευτικό και κυρίως τον
αναπτυξιακό του ρόλο , αναζητά από υποψή
φιους πρυτάνεις απαντήσεις σε καίρια ζητήματα Ποu αφορούν την διατήρηση της υψηλής
Ποιότητας σnουδν αλλά και τις σχέσεις τους
με τmν tοπική κοινωνία , όπως: Της Πιθανές
μονιμότερες συνέπειες από την εξ αnοστάσε
ως διδασκαλία, τα Προβλήματα της απότομης
μεγεθυνσης του Πανεπιστημίου και τις γραφειοκρατικές δυσκολίες Που αντιμετωπζι η
έρευνα καιη χρηματοδότηση της
Αnαντούν σήμερα στις ερωτήσεις του -ΣΕ, οι
υποψήφιοι Πρυτάνεις: Τάσος Αθανασόπου λος, Νίκος ΚΚαραμάνος και Χρήστος Μπούρας.
Αλλάζει εικόνα
το κέντρο
Προχωρούν o πολεοδομικές
Παρεμβάσεις στο κέντρο , Πou Πe
ριλαμβάνουν μεαξύ άλλων Πe
ζοδρομήσεις. Κομβικό σημείο η
αντιδρόμησηη της Κανακάρη, που
συνεχίζει να εγείρeι αντιδράσεις .
Σελ 14-15
Σελ.3
Απόψεις - Σελ ε
ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
aplopolis
ΔΗΛΩΣΤΕ
ΕΞΥΠΝΑ 2020
ΔΗΛΩΣΤΕ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΞΥΠΝΑ 2020
Στο βιβλίο αυτό αναλύονται:
.Ηλεκτρονικά Βιβλία
Η Καλλιπάτειραν σθηκε.. .
- Ηλεκτρονικές Δηλσεις
Επιχειρήσεις-Αγροτικά
Σθηκε τελικά , μετά αnό μαραθνια συνεδρίαση του Δημοτι
κού Συμβουλίου, η Πλατεία Καλλιπάτειρας, στην Αγυιά. Ο Δή
μος εχε ξεκαθαρίσει ότι στις Προθέσεις του ήταν η διάσωση του
συγκεκριμένου χρου και ότι το ήτημα επρόκειτο να συζητηθεί
στο επόμενο δημοτικό συμβούιο. Η Αντιπολίτευση επέμενε
όμως να συζητηθεί το θέμα στην προχθεσινή συνεδρίαση . Η
φράση μαύρο μέτωπο nou περιλαμβανόταν σε ανακοίνωσή
του Δήμου ερέθισε την αντιπολίτευση Που αντέδρασε συνολικά.
Μισθωτοί-Συνταξιούχοι
ΧΡΗΣΤΟΥ Δ. ΜΕΛΑ
.Τεκμήρια -Ακίνητα
Τιμή: 7,00
.Κάτοικοι Εξωτερικού
Σύμβουλοs
Μαιζνος 94
Πάτρα
Τηλ.: 2610 620.574
wwwaplopolis.gr
Ανθείas 38 & Ακτή Δυμαίων , Τηλ: 2610 315478
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
Σελ. 5
Σύμβουλos
www.symboulos.gr
Καθημερινή χρήσιμη ενημέρωση
από τον Σύμβουλο Επιχειρήσεων
Οnline