Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
: ωοφων μου οου , g
Γ0 σwηστ όμως /ΠΡΩΙΝΗ
Παρασκευή
Ιουνίου
Αριθ. φύλλου 6031
Τιμή φύλ.: 0,50
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
Σταθάκης
Δεδομένη
η πράσινη μετάβαση
-Η Πτολεμαΐδα 5 πρέπει να μείνει ανοικτή έως το 2038
Σελίδα 14
Βήμα εμπρός
για το φυσικό αέριο
Δυτ. Μακεδονία
ΦΔημοσιεύθηκε από την Περιφέρεια η πρόσκληση
για την υποβολή προτάσεων για τη κατασκευή
συστημάτων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου .
Στα 13.572-500 ευρ ο πρου πολογισμός
ΦΤα επόμενα βήματα
Αυξημένες
Σελίδα 9
οι ιστσεις 1ου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεν
γα η Δυοκή Μακεδονία
ο noτσειs γα το 2020 ου Προγράμματ0s
Συνάντηση
του δημάρχου Κοζάνης
με την πρέσβη της Σλοβακίας
νο rερpέρεεs nou naipουν η μερίδα
Σελίδα 13
- Απολιγνιτοπο ηση και πολιτισμός
οι βασικοί τομείς συνεργασίας
Συμμετοχή του
Πανεπιστημίου
Δυτικής
Μακεδονίας
στο ερευνητικό
πρόγραμμα
" ΔΙΑΣ- Παρακολούθηση
καλλιέργειας
κρόκου Κοζάνης
με Μη
επανδρωμένα
Ιπτάμενα
Οχήματα
Σελίδα 12
Εθνικός Κοζάνης
- Χάντμπολ:
"Η προσπάθεια συνεχίζεται"
Σελίδα 24
Ο"έρωτας"
με τον Ερντογάν. . .
Η αρoυσία ενός ασταθούς, νάρκιοοου, δημαγωγού στην κοΙρυφή της ισχυρότερης χρος του ηλανήτη και ηγέτιδος
| μοκρατιν του ελεύθερου κόσμου anoτελεί τον μεγαλύτερο
κίνδυνο noυ αντιμετησε η Δύση και η ανθpωnότητα μετά τον
| τελευταίο μεγάλο Πόλεμο .
Για την Ελλδα ο κίνδυνος αφορά τον θαυμασμό roυ εκφράζε
| σε κάθε ευκαιρία ο Ντόναλντ Τραμπγα αυτορχικούς ηγέτες και
| καθεσττα μεταξύ των oroίων είναι και αυτό του ΡετζέπΤαγήn
| Ερντογάν στην Τουρκία
Παρά το γεγονός πως οι ΗΠΑ και οι δυτικές δυνάμεις έχουν
|υποτεί ταε νωτικές ουμπεριφορές εκ μέρους του φερέλπδος
|οουλτάνου ou σχεδιζει την ανασύσταση της οθωμανικής κυ
|ριαρχίας στην περιοχή μέοω ενός πλέγματος επρρον της
Τουρκίας, η Δύση συνεχζeι να χαίδεύε. τον Ερντογάν
: των δη.
Industrial
: 30lution
συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 7