Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής-Νικολοις Καραθόνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδότμα Στυυρδου Ι. Σπλιανή
ΔΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974" Αp φύλλου 6830-12.131
0,50 ε
Ο Παγκόσμιος Μη
Κερδοσκοπικός
Οργανισμός Hellenic
Initiative στηρίζει
την Ένωση
Κυριν Δράμας
Στις 18 Ιουνίου
Ξεκινούν και πάλι
Την ανανέωση
| Των συμβάσεν τους ζητούν
εργαζόμενοι σε Δομές
Φιλοξενίας Προσφύγων
οι προπονήσεις
στα Τμήματα
ενηλίκων
του Κολυμβητικού
Ομίλου Δράμας
η τελετή παρά δο σης
των φυλακν
Νικηφόρου Δράμας
Μεταξύ αυτν και 15 συμπολίτες
μας από τη Δομή της Δράμας
Κανένα θετικό κρούσμα κορωνοϊού
στη Δράμα τις τελευταίες εβδομάδες
Μια μόνιμη χωματερή στο φυσικό
πνεύμονα της Καλλιφύτου Δράμας
7αμία ανησυχία
δεν πρέπει να
Του Θανόση Πολυμένη
ΤΤΗΝ περασμένη Κυριακή,
Πραγματατοήθηκε
πρτη φορά στο άλσος
Καλλιφύτου η πρτη moδηλατική
βόλτα και περίπατος . Μέλη της
ομάδας Κattitos TRAIL PARK,
διοργάνωσαν μια πρτη άτυπη
εκδλωση στα μονοπάτια του άλσους Καλλιφύτου , όπου πήραν
μέρος μικροί και μεγλοι με noo λατα, εν αρκετοί συμμετείχαν
και σε μικφούς περιπάτους .
Με αφορμή αυτή την υπέροχη
ποδηλατική βόλτα, όμως , αποκα λύφθηκε για όλλη μια φορά , η
άσχημη κατάσταση που υφίστατα
δηση που κυκλοφό ρησε την Τετάρτη
περί θετικού κρού
σματος κορωνοίού
στο Νομό Δράμας ,
χωρίς βέβαα αυτό
να σημαίνει ότι πρ
πει να εφησυχά
ζουμε . Οπως μας
διαβεβαίωσε η κα.
Ελένη Γαμβρέλη Ια τρός , Ειδκός Ρευμα
τολόγος, διευθύντρι α Ε.ΣΥ, , αναπληρ τρια Δευθύντρια Τοπής Μονάδος Υγεί ας Κέντρου Υγείας
Δράμας και Επάπτης της ΚΟMY N . Δρά - έως και χθες (σσ. προχθές ) 1006/2020
μας, μετά τα τελευταία δείγματα της μετελευταία επίσκεψη στο Δικαστικό
Δράμας και τα αποτελέσματα αυτν , τα Σμα είναι όλα AΡΝΗΠΚΑ.
οποία βγήκαν όλα αρνητικά , ζητήθηκε Διαψεύδω κατηγορηματικά την καθαρή
από το Εργαστήριο Αναφοράς του ΑΠe παραπληροφόρηση από wωστό τηλεο
- που προβαίνει στους σετικούς ελέγ πτικό κανάλι που ανακοίνωσε θετικό
χους- να επιστραφεί το ένα για επαιέ - κρούσμα κορωοίού στον Νομό Δράμας .
λεγχο για τεχνικούς λόγους . Μετά τον Δεν θέλω να προκαλέοω αισοδοξία μ
επανέλεγχο του εν λόγω δείγματος, προ τα ευχάριστα νέα , αλλά θέλω να σας ενηέκυψε ότι και αυτό εναι αρνητικό
Μάλιστα η κα. Γαμβρέλη σε σχετική είναι ο εφησυχασμός γιατί ο ιός SARSαναφορά της χθες γα την cίδηση- περί cov 2 dναι εδ, δεν έχουμε απαλλαγεί.
δήθεν θετικού κρούσματος στη Δράμα από αυτόν, δεν συγχωρεί κανέναν και
σημεκνε: -Είμαι στην ευχάριστη θέση πρέπει να συμπερφερόμαστε με υπευθυ
μετά από την προσωπική ετικονωνία με νότητα και να συνεχίσουμε να προστα
την Υπεύθυνη Καθηγήτρια Του Εργαστη- τεύουμε την οκογένεια μας. τις ευπαθείς
ρίου Αναφοράς του ΑΠe (Πανεπιστη- αμάδες και τους φίλους μας
μιοκό ΓΝ. eeσσολονίκης ΑΧΕΠΑ), να σος Όλοι μα μπορούμε να αποτρέψουμε
ανακοινσω ότι η διαδικασία δενέργεας την δημιουργία πολλατλασιαστνη φορ
προληττικν δειγματοληψν tos COMD Tίων τηρντας τα μέτρα προστασίας που
19 που νοποιήθηκαν στον Νόμο Δράμας δόθηκαν από τον ΕΟΔΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
αυτό να σταματήσε .
Το αρνητικό στην υπόθεση, είναι ότι ο καθέ
νας θα μπορούσε εκεί να πετάξι μπάζα , ογκδη αντικείμενα και άλλα σκουπίδια
οποαδήπστε ρα της ημέρας , καθς ο φυο
κός χρος βοηθάει να μη γίνεται εμφανής η
παρουσία του στην meριοn .
μερσω ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος
Αν και αρκετές φορές, μέλη της ομάδας
Kalttos TRAL PARK έχουν αναφερθεί στο
Δήμο Δράμας με συγκεκρμένες πρστάσεις
τους για δόρθωση της κατάστασης παρ ' όλα
αυτά μέχφι σήμερα δεν έχει γνει ίποτ .
Η ομάδα του Kalftos TRAIL PARK έχει κάνει πολύ συγ
Μόλιστα , στην εκδήλωση αντατοκρίθηκαν και συμμετεί - κεκφμένες προτάσεις οι αποίες εφόσον εφαρμοστούν,
χαν λάτρες του ποδηλάτου και της φύσης από όμορους θα μπορούσαν να αναμορφσουν τον χρο σε γενικό
ναμούς , στους οποίους-όπως ήταν αναμενόμενο-επίτεδο, αλλά κα ειδικότερα να σταματτήσει πια αυτή τη
εδ και χρόνια στην περιοχή του άλσους Καλλιφύτου .
έκαιε πολύ κακή εντύπωση η εκόνα των σκουπιδιν και τραγική κατάσταση για την χωματερή.
των ογκωδν αντικειμένων που συνάντησαν στην πορεία οι προτάσεις
τους ,
Πρόκεται για μια σταθερή χωματερή, η οποία ενσχύε το όλσος Κολιρύτου είνα
ται διαρκς από συμπολίτες μας που αδιαφορούν για το
Αυτά ποu προτείνει η ομάδα Kaliftos TRAIL PARK για
ΥΓΕΙΑΣ , ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΤΙKΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣ
ΑΣ, ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΕ,
. Επατική απομάκρυνση και καθαρισμός του δάσους
περιβάλλον κι όχ μόνο . Το eέμα αυτό, δυστυχς διαιω - από μπάζα και σκουπίδια κυρίως στην δυτκή είσοδο του
Μζεται για πολλά χρόνια, χωρίς ποτέ να δοθεί λύση . Αν όλσους και ετισήμανση με πνακίδα ότι αταγορεύεται αυΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
και ο Δήμος Δράμας κατά στηρά η ρίμη μπαζν .
καρούς παρεμβανει και
- Αντικατάσταση στα παγκάκια και τραπέζια πικνικ σε
καθαρίζει το χρο , παρ' όλα τα σημεία του άλσους μας και έχουν καταστραφεί
Νέες υπερούγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάστων
όλα αυτά , δεν γνεται - από φυσικές και όλες ατίες.
ποτα απολύτως , στε όλο
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
σελδη
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογραφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αneκόνισης.
ηεξλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέρnχος Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσικής Πυκνότητος
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτηn - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ 25210 22423, Fax 2521022413
emsil istdiagnosi Ogmailcom
ΠΡΩΙΝΟΣ
ΤUΠΟΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
Παραλαβή παράδοση κατ ' οίκον
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ - OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6985 643 791 / 2521 10 4962
pά Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα