Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΟΛΥΜΠΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 12.06.2020
Email:[email protected],gr
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 Ε-Ετος: 28ο -Αρ Φύλου: 7373
28 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΠοιες υπηρεσίες θα προσφέρονται ηλεκτρονικά και Ποιες κατόπιν ραντεβού
ΟΑΕΔ:
Βορείου Ελλάδος
Αυτόματα η επΙκαιροποίηση
των στοιχείων του ΑΜΚΑ
Τα στοιχεία Πολιτν Που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό
σύστημα Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας θα μεταβιβάζον
ται αυτόματα στο Μητρο ΑΜΚΑ Που τηρεί η ΗΔΙΚΑ ΑE, έτσι στε
να γίνεται άμεσα η επικαιροποίηση των στοιχείων ταυτότητας
Μέσω αυτής της διαλετουρ
γικότητας, τα στοιχεία πολιτν
Που περιλαμβάνονται στο Πληρ
οφοριακό σύστημα Ταυτοτήταν
της Ελληνικής Αστυνομίας θα
μεταβιβάζονται αυτόματα στο
Μητρο AΗΚΑ Που τηρεί η
ΗΔΙΚΑ ΑΕ, έτα στε να γίνετα
όμεσα η επικαιροποίηση των
στοιχείων ταυτότητας των ασφαισμένων.
Μισό δισ. το χρόνο κοστίζουν στην
w ελληνική οικονομία οι <μαϊμούδες
'HELLENC REΙR
Απλειες εσόδων ύΨους 552 εκατ. ευρ
ετησίως λόγω Παραποιήσεων και απομιμήσεων σε βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας καταγράφει νέα έρευνα του Γραφείου
Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (EUIPO). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με
τα στοιχεία της εν λόγω έρευνας , οι απλειες Παιχνιδιν στα 9 εκατ. ευρ.
Που καταγράφονται στον Τομέα καλλυντικν
και ειδν Προϊόντων ατομικής περιποίησης
ανέρχεται στα 319 εκατ. ευρ , στον τομέα
των οίνων και οινοπνευματωδν Ποτν στα
49 εκατ. ευρ , στον φαρμακευτικό Τομέα
στα 175 εκατ . ευρ και στον Τομέα Των
Ενισχύονται τα
μέτρα ασφαλείας
στην Υπηρεσία
Ασύλου
Από την Προσεχή ζα Των Τιρά- ρνήσεων να επιΤραπούν οι τακτΙρχούν στην εφα- κόλυνση
Δευτέρα 15 Ιου νίου
καθίστανται τα
αεροπορικά δρο- υργείο
μολόγια
βατν μεταξύ γειας
ρμογή.
κοινθηκε σήμε- κές επιβατικές συμβάλλοντας μετακίνησης,
πτήσεις Προβλέ - έτσι και στη διευνων , όπως ανατους διαδικασιν
απορα από Το ΥΠΟΥΠΟ>>
Πει ταυτόχρονα
τήρηση
της αυστηρν Πρωαεροδρ- Αλβανίας.Στην Τοκόλλων ασφάλειας κατά Του
1ος Βενιζέλος> φέρεται, επίσης κορΩνoϊού
ότι η απόφαση καλούνται οι επ των δύο κυβε - βάτες να Πειθαδομν και Ενέρ - την
εΠ Πινακίδες Ι.Χ.
Δίνονται με το μήνα
χωρί έναλτι
ομίων <Ελευθέρ- ανα κοίνωση ανακαι
της Αθήνας και
<Μητέρα Τερέ
Created by Universal Document Converter