Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Πού μειθηκαν οι τιμές μετά το lockdown
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦ. 5743 Παρασκευή 12.06.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Χρειάζεται
γενναίο
πρόγραμμα
εσωτερικού
τουρισμού
Ευκλείδης Τσακαλτος
Matt Brittin
>>> Τελ.
>>> Τελ
Δύο υπουργοί, δύο απόψεις για την οικονομία το α'τρίμηνο
Τo Job Search με ελληνικά
στοιχεία λανσάρει η Google
Η δραμετική μείωση των
αqpίξεων από το εξωτερικό
καθς και η συροίκνωση
του εισοδήματος των Ελλήνων μετατρέπουν τα πιο
δυσοίωνα σενάρια
eφιαλτική πραγματικότ
ητα . Αλήθεια , πιστεύει
κάποιος πως η εξαιρετικά
μειωμένη ζήτηση
τουρισμό μπορεί να αντι
σταθμιστεί με 30 εκατομμύρια ευρ; διερωτάτει η
αρμόδια τομεάρχης του
ΣΥΡΙΖΑ.
Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ
για εσωτερικό Τουρισμό
για ΟΛΥΣ ύψους 700
ενατομμυρίων ευρ είναι
να καλυφθεί η πενθήμερη
διαμονή και η μεταρορά
( συμπεριλαμβανομένου
του μεταφορικού ισοδύναμου για να στηριχτούν τα
νησιά)
πολίτες κλιμακωτά , με
εισοδηματιμά κοιτήρια
Χαρδαλιάς:
Εmιχός δεν χληθήκαμε να ατοασίουμε
ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει
3.000.000
Τον ρόλο που παίζει η ηγεσία στις
περιόδους κρίσης ανέλυσαν οι
καλεσμένοι του πάνελ Putting
Το πρόγραμμα εσωτεοικού
τουρισμού θα συμβάλει
στην ενίσχυση της εσωτερ
ικής ζήτησης για τουριστι
κές υπηρεσίες και άρα στη
διατήρηση στοιχειδους
ρευστότητας στην εγορά .
ποιος θα πεθάνευ, τόνισε ο Νίκος
Χαρδαλιάς , προσθέτοντας όμως
ότι εξαρχής η στρατηγική της
People Firsty στο Οικονομικό ελληνικής ωβέρνησης ήταν δεδοΦόρουμ των Δελφν , που φέτος μένη και έβαλε πάνω απ όλα την
προστασία της ανθρπινης ζωής.
Όσον αφορά στο έογο της πολιτι
κής προστασίας, γενικότερα, ο χ.
Χορδαλιάς υπογράμμισε ότι οι
Στο πάνελ συμμετείχανο Υφυπο- προτεραιότητες έχουν ως εξής:
ανθρπινη ζωή , ανθοπινη περ
ιουσία και φυσικό περιβάλλον.
Η κρίση του κορωνοϊού δημιούργησε ένα ισχυρό σοκ
στην Ελληνική οικονομία που θα επιφέρει σημαντικές
επιπτσεις για ένα μεγάλο διάστη μα, σε μία χρονική
μάλιστα περίοδο ότου είχαν δημιουργη θεί συνθήκες
ανάκαμψης και τεθεί οι βάσεις για μια αναπτυξιακή
πορεία .
διεξάγεται για πρτη φορά δια
δικτυακά , από τις 9 έως τις 12 Ιουνίου.
Ο ελληνικός Τουρισμός
για να στηριχθεί χρειάζεται ένα γενναίο πρόγραμ
μα εσωτερικού Τουρισμού
ταυτόχρονα με παροή
ρευστότητας απευθείας
στις μικρομεσαίες επιχει
ρήσεις και κάλυψη μισθν
και ασφλιστικν εισφορν των εργαζομένων.
Μέτρα πραγματικής στήριξης. Η ΝΔ ξεγελάει πια
μόνο τον εαυτό της , καταλήγει.
uργός Πολιτικής Προστασίας και
Διαχείρισης Κοίσεων Ννος Χορ
δελιάς, η Γενοή Διευθύντρια της
Google για τη Νοτιοανατολική
Ευρπη Πέγκυ Αντωνάνου , η Διευθύντρια του τομέα Πολιτισμού
Όσον αφορά στο θέμα της
Τγεσίας , που βρίσκεται στο
επίκεντρο όταν υπάοχει χρίση,
του Ιδούματος Ωνάση Αφροδίτη ξεκαθάρισε ότι κη κρίση δεν ανέ
δειξε ένα νέο προφλ ηγέτη, αλλά
μας έφερε πιο κοντά στον ιδανικό
ηγέτη>, ο οποίος θα πρέπει να έχει
αντανακλαστικά, να είναι αποτελεσματικός και να μπορεί να
εμπνεύσει τον κόσμο. Στα ζητή
ματα της ηγεσίας , η κρίση έφερε
πιο κοντά την ανόγκη να ανα δείξουμε νέες δεξιότητες>, πρόσθ
τον σχεδιασμό μίας
ολοκληρωτικής ανασυγκρότ
ησης ενός νέου αναπτυξιαχού μοντέλου
Ελληνο-Αμερικανικό
Παναγιωτάκου ,
Σύμβουλος της Deloitte Ελλάδος
Δημήτρης Κουτσόπουλος
συντόνιζε η διευθύντρια του
Fortune Ελλάδος Αναστασία
Παρετζόγλου .
Επιμελητήριο θεωρεί ότι η
Mρίση της πανδημίας δημιοuργεί τις συνθήκες εκείνες
για μία ουσιαστική αξιολόγ- συμβαδίζει με τις σύγχρον ες
ηση του μέχοι τρα παραγωγικού μοντέλου της χρας απαιτήσεις.
Διευθύνων
παγκόσμιες συνθήκες και
Εμείς ευτιχς δεν aηθήκαμεόπως άλλοι συνάδελφοί μου σε
άλλες χρες να πόρουμε οστοφά
σεις για το ποιος θα ζήσει και
Created by Universal Document Converter