Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
agge lia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
AP. ΦΥΛΛΟΥ 10132-ΕΤΟΣ 36ο-ΤΙΜΗ 1 Ε
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΞΙΧΝΙΑΣΤΗ ΚΕ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΒΙΤΡΙΟΛΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Στις 6480 μονάδες
Πτση 2,68%
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΞ ΠΡΟΣ ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ
Αντιζηλία Το Πίνητρο
Της επιβέσης
Ηνητρο
Ανακρίβειες κι
επιλεκτική ανάγνωση
του Διεθνούς Δικαίου
της Θάλασσας
Σελ. 2
"ΘΥΕΛΛΑ" ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Σελ. 4
ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΓΙΝΑΝ ΔΕΚΤΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 5 ΚΑΙ 9
"Ανάκουφιστικά μέτρα"
Βελτιωτικές Παρεμβάσεις στο σχέδιο-γέφυρα ,
αρχικού ύψους Περίτα 24 δισ. ευρ για ην προστασία εργαζομένων και επιχειρήσεων , αλλά και
για την Παροχή ρευστότητας στην αγορά υλοποιεί
η κυβέρνηση.
Συγκεκριμένα , από ις 15 Ιουνίου, που ξεκινά
ουσιαστικά το ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ", μέχρι και το τέ.
λος Ιουλίου, το κράτος θα καλύψει το 60%των ερyοδοτικν εισφορν, με επιπλέον κόστος περί.
Που 190 εκατ. ευρ . Με λίγα λόγια , οι επιχειρήσεις Που εξοικονομούσαν σε ετήσια βάση το 34%
του μισθολογικού κόστους μέσω του "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ" Πλέον θα έουν όφελος νύρω στο 40%.
Έτσι το Πρόγραμμα "ΣΥΝ.ΕΡΓΑΣΙΑ" γίνεται mo
ελκυστικό για επικειρηματίες Που θέλουν να αξιοΠοιήσουν αυτό το εργαλείο της Πιο ευέλικτης απa σχόλησης , χωρίς όμως να επιβαρύνονται οι ίδιο
με την πλήρη κάλυψη των εργοδοτικν εισφορν
για εργαζομένους. Οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν
τον μισό χρόνο, αλλά θα αμείBονται σχεδόν με τις
πλήρεις απολαβές τους.
Εν τω μεταξύ , δεν αΠοκλείεται n επέκταση ης
επδότησης εργοδοτικν εισφορν να συνεxι στεί
και τον Αύγουστο και η ειδότηση των εισφορν
να επεκταθεί και το φθινόπωρο. Το κόστος δεν
είναι μικρό. Σε μηνιαία Βάση υπολογίζεται σε Πά
νω από 120 εκατ. ευρ , εν , για να καλυφθεί
όλο το διάστημα μέχρι τον Δεκέμβριο, θα απατη
θούν Πάνω από 500 εκατ. ευρ.
Οι Πρόσθετες Παρεμβάσεις για τm στήριξη των
εργαχομένων κρίνονται απαραίτητες , καθς ανα λυτές και διεθνή οργανισμοί κάνουν λόγο για με
νάλο Ποσοστό ανεργίας λόγω των νέων συνθηκν
εργασίας Που Προέκυψαν από την έναρ5η της Πε
ριόδου του κορωνοϊού.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, γίνεται λόγος για
150.000-250.000 χαμένες θέσεις εργασίας και
"λουκέτα" στο 35% των μικρομεσαίων επιχειρή
σεων . Προκειμένου να αποφευχθεί αυτή η τημιά
στην οικονομία, η κυθέρνηση την ενισχύει με επΠλέον βοήθεια για την Προστασία εργαzομένων
και επιχειρήσεων .
Η όποια "ανάσα" ρευστότητας είναι ανακουφι
στική, μετά τον Πάτο του Βαρελιού ου έχουν Πιaσει επιχειρήσεις κα εργαζόμενοι .
Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο
για την Παιδεία
"Πολιτοφυλα κή"
δημιουργεί
ο Ερντογάν
Σελ. 3
Σελ. 8
ΤΙΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΜΙΔΑ
ΠΑΡΤΙ ΜΕ 1000 ΑΤΟΜΑ ΣΤΟΝ ΑΛΙΜΟ
κατά 40% καγια ποιους μνες
Δίμηνο λουκέτο και
σε beach bar
Σελ. 4
Σελ. 5
Ο λογικός