Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

21oC, 15:00

24oC, 21:00

20oC - Υγρασία 63%-84% - Άνεμοι: ΒΑ-ΒΔ 2-4μπ. Ανατολή ηλίου: 06:12 - Δύση ηλίου: 21:08

€0.80

ÌåôÜ ôçí áðïìÜêñõíóç åê ôïõ ôáìåßïõ...

Το είπε κι ο τραπεζίτης Μ. Σάλλας μιλώντας στο Συμπόσιο των Δελφών. Ο τουρισμός είναι ένας από τους κυρίως πληττόμενους από την
συγκυρία κλάδους, που θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί. Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται σε όλους τους δυνατούς τόνους, η ανάγκη να υποστηριχθεί
η αμοιβή της μισθωτής εργασίας στον τουρισμό. Και ο ορθολογισμός, προκειμένου για κάτι τέτοιο, παραπέμπει στην ανάγκη να γίνει τώρα (σ.σ. κι
όχι στο τέλος της σεζόν) και συνδυαστικά. Δηλ. η χρηματοδότηση για την επανεκκίνηση της τουριστικής οικονομίας να έχει ως προϋπόθεση την ικανοποίηση της μισθωτής εργασίας και την κάλυψη τόσο της αναστολής όσο και της ανεργίας. Και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί. 3»

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5135

ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ Η ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ-ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Èá ÷Üóïõí ôï ìéóü ôïõò åéóüäçìá

ÁíÜãêç íá óôçñßîåé
ç êïéíùíßá êáé
ïé èåóìïß/öïñåßò ôçò
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η ογκούμενη συμμετοχή των ξενοδοχοϋπαλλήλων
στα συλλαλητήρια διαμαρτυρίας
πηγάζει από την ανησυχία τους
ότι δε θα μπορέσουν φέτος να τα
φέρουν βόλτα. Η κρατική παρέμβαση μέχρι στιγμής είναι φειδωλή και διστακτική με την επίκληση του άγνωστου βάθους της ύφεσης στον τουρισμό. Αυτό που
στην ξύλινη γλώσσα αποκαλείται
«αχαρτογράφητα νερά».
Σελίδα 5>>

Ðåñéöåñåéáêü
Óõìâïýëéï êáé
ãéá ôïí ÖÏÄÓÁ.
Ôá èÝìáôá >>
4

ΚΕΡΚΥΡΑ. Δυναμική και πολυπληθής ήταν η συγκέντρωση και πορεία των εργαζόμενων στον Τουρισμό / Επισιτισμό της Κέρκυρας, το μεσημέρι της Πέμπτης 11 Ιουνίου - Νέα κινητοποίηση έγινε και το απόγευμα. 5»

ÌåãÜëç äéðëùìáôéêÞ
åðéôõ÷ßá ç ÁÏÆ ìå ôçí
Éôáëßá, ëÝåé ï Ãêßêáò >>
6

ÓáñëÞò: «Åöáñìüóôå ôþñá
ôéò áðïöÜóåéò ôïõ ä.ó.
ãéá ôçí ðáíäçìßá» >>

Ôï óôïß÷çìá ôçò ã´ÅèíéêÞò
ãéá ôïõò ôñåéò ôçò ÊÝñêõñáò

7

15>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα