Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Αντί-covid "θεραπεία" για τραπεζικά κεφάλαια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΙ1ΡΙΚΗ !!!
9"771234 55714Ο
Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020/ τιμή: 1,30 Ε
Οικο ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 96ο. Αριθμός φύλλου : 27.243
Αντι- Covid θεραπείαν
για τραπεζικά κεφάλαια
Με την . όΠισθεν
οι Πωλήσεις αυτοκινήτων
Μείωση 66,1% Παρουσίασαν τον Μάιο οι
Πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων, με τον
αριθμό τους να περιορίζεται στα 4.961 έναντι
14.634 Που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο
μήνα του έτους 2019. σελ 13
1 δισ. ευρ επενδύσεις
σχεδιάζει η ΕΥΔΑΠ
Αποφάσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Κομισιόν για τη χαλάρωση των κανόνων
Επενδύσεις Που θα ξεπεράσουν το 1 δισ.
ευρ τη δεκαετία (έως το 2029), με τις μισές
να αφορούν τα πρτα Πέντε χρόνια (20202024 ) , σχεδιάζει η ΕΥΔΑΠ, με τη διοίκησή
της να δηλνει ότι η συμφωνία με το Δημόσιο για το αδιύλιστο νερό θα ολοκληρωθεί
έως το τέλος του χρόνου και τότε θα ξεκαθαρίσει το ακριβές ύψος των Πόρων Που θα
έχει διαθέσιμους τα επό μενα χρόνια για τα
έργα. σελ .12
Το δύσκολο εγχείρημα να γεφυρσουν το κεφα ληνικές τράπεζες είναι σε σαφή αναζήτηση κάλυψης άμεσο χρονικό διάστημα, θα καταγράψει τα νέα δελαιακό χάσμα Που δημιουργείται λόγω των επιπτοσεων της πανδημίας επεξεργάζονται οι ευρωπαϊκές
τράπεζες και Προς αυτήν την κατεύθυνση Πολύ θετικά
συνεισφέρουν οι αποφάσεις που τυγχάνουν επεξερ
γασίας τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και
από την Κομισιόν για τη χαλάρωση των κανόνωνγια φάλαια. Ποια όμως θα είναι τα νέα δεδομένα ; Η συμ
τι επΟπικά κεφάλαα. Ηχαλάρωση έχει αποφασισεί, φωνία Κομισιόν και Ευρωκοινοβουλίου για χαλάρωση μάται ότι θα είναι η Πολιτική της ΕΚΙ, nΟποία σύμφωνα
μένει ωστόσο να Ποσοτικοποιηθεί λένε καλά ενημε
ρωμένες Πηγές . Τόσο οι ευρωπαϊκές όσο και οι ελ
των Προβλημάτων Που θα ανακύψουν, όταν στο τέος δομένα . Η χαλάρωση αυτή θα αφορά: . Ελαστικοτης επδυνης διαδρομής μετά την Πανδημία τα Π
στωτικά ιδρύματα θα κληθούν να επιλύσουν το δύ
σκολο Πρόβλημα των κόκκινων δανείων και να αν
τιμετωπίσουν το ενδεχόμενο να χρειασθούν νέα κε .
Ποίηση των ΙFRS9. Πιθανή αλλαγή του θεσμικού
πλαισίου για το BailIn τωντραπεζν.Χαμηλότερους
κεφαλαιακούς δείκτες όχι από τους τρέχοντες, αλλά
από εκείνους Που θα ίσχυαν υπό κανονικές συνθήκες
Για το θέμα των κόκκινων δανείων, καταλυτική εκτΣτο ρεύμα το έργο ηλεκτρικής
διασύνδεσης της Κρήτης
στα διεθνή λογιστικά Πρότυπα, αλλά και άλλες νόρμες με πληροφορίες επεξεργάζεται σχέδιο για τη δημιχαλάρωσης , η αξία των οΠοίων θα αποτυΠωθεί στο
ουργία μιας Bad Bank σελ.5
Ξεκίνησε χθες η αντίστροφη μέτρηση για την
Πλήρη άρση της ενεργειακής απομόνωσης της
Κρήτης, με την τελετή υπογραφής των συμβάσεων για την ηλεκτρική διασύνδεση
Κρήτη-Αττική, Που Πραγματοποιήθηκε στο
Ηράκλειο. Η διασύνδεση έχει Προϋπολογισμό 1
δισ. ευρ και αναμένεται να ολοκληρωθεί στα
μέσα του 2023. σελ 10
Χαμηλότερο πρωτογενές
Πλεόνασμα και το 2021
Μεταβολή δείκτη τιμν % (Μάιος 2020/Μάος 2019)
Διετής η επανεξέταση των στόχων
Οι υπουργοί Οκονομικν της Ευρωζνης για τις εργασίες του
Ευρωζνης αναμένεται να επ κυρσουν σήμερα την ολοκλή
ρωση της αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας και να εγκρί - τους στόχους του Πρωτογενούς
νουντην εκταμίευση των κερδν πλεονάσματος για το 2020 και
της ΕΚΤ και κεντρικντραπεζν
κρατνμελν από τα ομόλογα
τα οΠοία μαζί με τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους φτάνουν τα ό,τι Προβλεπόταν , και αυτό στε
748 εκατ ευρό. Παράλληλα, λόγω να ληφθούνυπόψη οι επιπτόσεις
της Πανδημίας ο στόχος για ετή σιο Πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%.
του ΑΕΠ δεν θα ληφθεί υπ' όψιν λάδας από το μνημόνιο τον Αύ
για φέτος και το 2021. Τα Παρα
Πάνω Προκύπτουν από τη χθε
σινή άτυπη ενημέρωση Που έκα- ονασμάτωνύψους 3,5% του ΑΕΠ
νε αντερος αξιωματούχος της
Το διπλό σενάριο για τον τζίρο
των σούπερ μάρκετ
σημερινού Eurogroup, όΠου η
Ελλάδα θα είναι στηv ημερήσια
διάταξη. Ερωτηθείς σχετικά με
Ανάπτυξη 5,3% και 8,1% στην Πορεία του
τζρου στις ταχυκίνητες κατηγορίες προϊόντων
στα σούπερ μάρκετ για το σύνολο της φετινής
χρονιάς Προβλέπουν τα δύο σενάρια Που επεξεργάστηκε η IRI, με το Πρτο Ποσοστό να
αφορά εκτιμήσεις χωρίς την ύπαρξη δεύτερου
κύματος Cοvid-19 και το δεύτερο να υπολογί ζει το ενδεχόμενο δεύτερου ακύματος ο
φθινόπωρο. σελ. 10
το 2021, ο αξιωματούχος απάν
τησε ότι θα αντιμετωπιστούν με
εντελς διαφορετικό τρόΠο από
της Πανδημίας. Όπως είναι γνω
στό , η συμφωνία εξόδου της Ελ
ΑΠοπληθωρισμός, αλλά και ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά
γουστο του 2018 Προβλέπει την
ετήσια επίτευξη Πρωτογενν πλε
ΤΑΥΨΗΛΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΙΕΖΟΝ
ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Βουτόν στον δείκτη τμν καταναλωτή και τον Μάιο, και μάλιστα σε Ποσοστό 1,1%, κατέγραψε η Ελληνκή Σταιστική Αρχή, Παρά τις ανατιμήσες βασικν καταναλωτικν αγαθν και υηρεσιν Που
σημεθηκαν κατά την δια σύγκριση. Είναι ο δεύτερος δαδοκικός μήνας πτσης και πλέον η τμή του δε
κ έα εnστρέμει σε χαμηλότερα επίτεδα αιό αυτά nou καταγράφοντον στς αρχές του χρόνου. σελ 4
μέχρι και το 2022. σελ. 3
ΘΕΡΙΝΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Προς 1,2 τρισ. Και επιδότηση
ομολογιακές
εκδόσεις
n Ευρωζνη
σελ. 2
Υπουργείο- αγορά
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ
ΠΑΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑΣ
εργοδοτικν
εισφορν
3ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΠΑ ΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ >1
Κράτμέλη
ΣυνΕργασία
Σε πρωτοφανές επίπεδο
έχουν φθάσει οι ανάγκες δα νεισμού της Ευρπης εξαιτίας
της Πανδημίας . Οι χρες της
Ευρωζνης σπεύδουν στις αγορές για να χρηματοδοτήσουν
τις οικονομίες τους, με ομολογιακές εκδόσεις Που ΠροβλέΠεται να εκτιναχθούν φέτος στο
1,2 τρισ. ευρ . σελ.3
Την επιδότηση ενός μέρους των εργοδοτικν εισφορνπροσθέτει στο Παρά πέντε στο πρόγραμμα Συν
Εργασίαν η κυβέρνησn Όπως αναικοινθηκε χθες, το
κράτος θα καλύππει για τον Πρτο ενάμιση μήνα του
Προγράμματος, δηλαδή για την Περίοδο από 15 Ιουνίου
έως και 31 Ιουλίου, το 60% των εργοδοτικν ασφαλι
στικνεισφορν των εργαζομένων Που θα εντάσοονται
στον μηχανισμό για τον χρόνο Που αυτοί δεν θα εργά ζονται, εκτός από το 60% των καθαρν αποδοχν Που
θα χάνονται λόγω μειωμένου ωραρίου. σελ 6
Τζέφρι Πάιατ
- Ύφεση 8% βλέπεινφέτος
ο Οργανισμός για την Ελλάδα
. Συρρίκνωση της Παγκόσμιας
οικονομίας κατά 6% το 2020
Αμερικανός πρέσβης
στην Αθήνα
Υπόδειγμα
διακρατικν σκέσεων
ηελληνο-ταλική
συμφωνία
για την AΟΖ
Διατροφή και μη αλκοολούχα Ποτά
ΑΑΚοολούχα Ποτά και καπνός!
Ένδυση και υπόδηση
Στέγαση
Διαρκή αγαθάΕίδη νοικοκυριού
και υπηρεσίες
Υγεία
Μεταφορές
Επικοινωνίες
Πολτιστικές
Εκπαίδευση
Εένοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια
Άλλα αγαθά
και υπηρεσίες
Γενκός Δείκτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Πάπυρο 2.000 ετών που περιγράφει τη ζωή μετά τον Μέγα Αλέξανδρο αποκρυπτογραφεί σύστημα τεχνητής νοημοσύνης
  Πάπυρος ηλικίας 2.000 ετών, ο οποίος εξιστορεί τις δυναστείες που διαδέχθηκαν τον Μέγα Αλέξανδρο, αποκρυπτογραφείται σχεδόν δύο χιλιετίες μετά τη μερική καταστροφή του κειμένου από την έκρηξη του Βεζούβιου το…Πάπυρο 2.000 ετών που περιγράφει τη ζωή μετά τον Μέγα Αλέξανδρο αποκρυπτογραφεί σύστημα τεχνητής νοημοσύνης - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Συρία: Κατάρρευση τετραώροφου κτιρίου μετά από νέα σεισμική δόνηση
  Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών σημειώθηκε στην Συρία σήμερα γύρω στις 10 μ.μ. με επίκεντρο τη μεθόριο Συρίας-Λιβάνου. Ο συγκεκριμένος σεισμός έγινε αισθητός στη Δαμασκό, ενώ είχε ως αποτέλεσμα και…Συρία: Κατάρρευση τετραώροφου κτιρίου μετά από νέα σεισμική δόνηση - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Στόλτενμπεργκ: Πρόκληση για το ΝΑΤΟ το κινεζικό μπαλόνι που περιπλανήθηκε στις ΗΠΑ
  Το κινεζικό μπαλόνι που περιπλανήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες την περασμένη εβδομάδα αποτελεί πρόκληση για την ασφάλεια της συμμαχίας των 30 μελών του ΝΑΤΟ, καθώς και άλλων χωρών σε όλο τον…Στόλτενμπεργκ: Πρόκληση για το ΝΑΤΟ το κινεζικό μπαλόνι που περιπλανήθηκε στις ΗΠΑ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • «Κόκκινο»… εξπρές και στο Βερολίνο
  Ένας «διαστημικός» -για πολλοστή φορά φέτος- Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης (και) στο Βερολίνο, συνέτριψε την Άλμπα με 93-60 χωρίς Σλούκα και Πίτερς για άλλο ένα βράδυ (τρίτο), σημείωσε πέμπτη συνεχή…«Κόκκινο»… εξπρές και στο Βερολίνο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Στο Παρίσι έφτασε ο Ζελένσκι
  Στο Παρίσι προσγειώθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον βρετανικό αεροσκάφος που τον μετέφερε από την Βρετανία στην Γαλλία. Τον Ουκρανό πρόεδρο υποδέχθηκε ο Γάλλος υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνού.…Στο Παρίσι έφτασε ο Ζελένσκι - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ