Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Αναμόρφωση
προϋπολογισμού
της παράστασης
«Αχ έρωτα» από
το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
Κοζάνης

σελ ~ 5

Πώς διανέμονται τα 31, 4 εκ
στους λιγνιτικούς δήμους - Σχέδια
Δράσης για την κυκλική οικονομία
Ζώνη Καινοτομίας στη Δυτική Μακεδονία

σελ ~ 3

Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης:
Εντός εξαμήνου οι εκλογές για τον
Πρόεδρο Ρυμνίου - 10 εκατομμύρια ευρώ
για υποδομές στον αγροκτηνοτροφικό τομέα
σελ ~ 24

Συνεχίζονται
οι διαρρήξεις
στο Βόιο σε
Κλεισώρεια
και Διχείμαρρο
Ψήσανε, φάγανε,
πήραν χαλιά,
κουβέρτες
και έφυγαν

Χαράλαμπος Τοπαλίδης
Διαδικτυακό
προς τον Υπουργό Μάκη
Forum για την
Βορίδη: «Κάποιοι αλητήριοι
μεταλιγνιτική
δήμαρχοι και πρόεδροι
εποχή με
πρωτοβουλία των ντενεκέδες ξεπουλήσαν έναν
Επιμελητηρίων
βοσκότοπο για να κάνουν
Κοζάνης και
φωτοβολταϊκά πάρκα»

7244

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 24

σελ ~ 5

Φλώρινας

σελ ~ 5
σελ ~ 2

Η ΕΤ 3 για την προσφορά
των ερυθρόλευκων
στους εργαζόμενους
του Μαμάτσειου με
ελεύθερη είσοδο στους
αγώνες και 50% έκπτωση
στις ακαδημίες